Бүлэг

Цаг уур, физик үзэгдлийг хайрлагчдад зориулсан вэбсайт. Бид үүл, цаг агаар, цаг уурын янз бүрийн үзэгдэл яагаад тохиолддог, түүнийг хэмжих хэрэгсэл, энэ шинжлэх ухааныг бүтээсэн эрдэмтдийн тухай ярьдаг.

Гэхдээ бид Дэлхий, түүний тогтоц, галт уул, чулуулаг, геологи, од, гариг, одон орны тухай бас ярьдаг.

Жинхэнэ баяр баясгалан