А.Эстебан

Намайг Антонио гэдэг, би геологийн мэргэжлээр төгссөн, барилгын ажилд өргөдөл гаргасан барилгын инженерийн мастер, геофизик, цаг уурын ухааны магистр. Би хээрийн геологич, геотехникийн тайлан бичдэгээр ажиллаж байсан. Би мөн агаар мандал, газрын хэвлий дэхь CO2-ийн зан үйлийг судлах зорилгоор цаг уурын судалгаа хийсэн. Цаг уур гэх мэт сэтгэл хөдлөм сахилга батыг хүн бүрт илүү хүртээмжтэй болгоход би элснийхээ үр тариа нэмэр болно гэж найдаж байна.