ഒരു ചൂട് താഴികക്കുടത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനം

എന്താണ് ഒരു ചൂട് താഴികക്കുടം

എന്താണ് ഹീറ്റ് ഡോം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന്, ആദ്യം നമ്മൾ സന്ദർഭത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാറ്റം…

കപ്പൽ യാത്ര

കാറ്റിന് നന്ദി പറയാനുള്ള മികച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ

ഒരു ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു അദ്വിതീയ അനുഭവമാണ്, ഇത് ശാന്തമായും വിശ്രമമായും കടൽ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക്…

പ്രചാരണം
ഹിമയുഗങ്ങൾ

ഹിമയുഗങ്ങൾ

ഇതിനെ ഹിമയുഗം, ഹിമയുഗം, ഹിമയുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹിമയുഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാലഘട്ടങ്ങൾ തീവ്രമായ സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

ശരത്കാലവും ശീതകാലവും

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്

വർഷത്തിലെ നാല് ഋതുക്കൾ, വസന്തം, വേനൽ, ശരത്കാലം, ശീതകാലം, ഓരോ വർഷവും വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് നിശ്ചിത കാലയളവുകളാണ്...

പ്രാകൃത അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ രൂപീകരണം

അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ രൂപീകരണം

അന്തരീക്ഷം എന്നത് ഭൂമിയെപ്പോലുള്ള ഒരു ആകാശഗോളത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വാതക പാളിയാണ്, അത് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.

അന്റാർട്ടിക്കയിലെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രാധാന്യം

അന്റാർട്ടിക്ക് കാലാവസ്ഥ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ഭൂഖണ്ഡവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള (തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള) ഭൂഖണ്ഡവുമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക. സത്യത്തിൽ,…

മിലങ്കോവിച്ച് ചക്രങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും

മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകൾ

ഭ്രമണപഥത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഗ്ലേഷ്യൽ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകൾ...

മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും

ജൈവ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ

നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവസവിശേഷതകളുള്ള സോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിയും…

വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ കാലാവസ്ഥ

എസ്റ്റോണിയ: സവിശേഷതകളും കാലാവസ്ഥയും

വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ബാൾട്ടിക് മേഖലയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എസ്റ്റോണിയ. ഇത് വടക്ക് അതിർത്തിയായി ഫിൻലാൻഡ് ഉൾക്കടലാണ്, ...

വേനൽക്കാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ കാലാവസ്ഥ

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാലാവസ്ഥ

ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു വലിയ സണ്ണി പറുദീസയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം മിക്കവാറും മുഴുവൻ പ്രദേശവും സണ്ണി ദിവസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു ...

വിഭാഗം ഹൈലൈറ്റുകൾ