വരണ്ട കാലാവസ്ഥ

വരണ്ട കാലാവസ്ഥ

El വരണ്ട കാലാവസ്ഥ മരുഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് വാർഷിക മഴയുടെ അഭാവം. വർഷം മുഴുവനും 300 മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന മഴ മാത്രമേ ഇതിന് ലഭിക്കൂ. ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രധാന സ്വഭാവങ്ങളിലൊന്നാണ് അതിന്റെ ഉയർന്ന ബാഷ്പപ്രവാഹ നിരക്ക്.

വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, ഉത്ഭവം, സ്ഥാനം, സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നു.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

വരണ്ട തണുപ്പ്

ബാഷ്പപ്രവാഹം കൂടുതലുള്ള ഒരു തരം കാലാവസ്ഥയാണിത്. Evapotranspiration ഇപ്പോൾ ഇല്ല നേരിട്ടുള്ള ബാഷ്പീകരണം മൂലം ഉപരിതലത്തെ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുന്ന ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ. കൂടാതെ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ ജലത്തിന്റെ കൈമാറ്റം നാം ചേർക്കണം. ജലത്തിന്റെ ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെയും സസ്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിന്റെയും ആകെത്തുകയെ ബാഷ്പപ്രവാഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസം വർഷത്തിലുടനീളം മഴയുടെ അളവ് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ തുടരാൻ കാരണമാകുന്നു.

ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ പ്രക്രിയ വികസിക്കാം, ബാഷ്പീകരണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഈർപ്പം നിലയെ തകർക്കുന്ന തണുത്ത സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങളുടെ പരമ്പര കാരണം. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം തീരദേശ മരുഭൂമികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്തിനടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 35 മുതൽ 15 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള അക്ഷാംശത്തിൽ ഇത് കൂടുതലോ കുറവോ ആണ്. കൂടാതെ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ സവിശേഷമായ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുണ്ട്, അവ ഈ അങ്ങേയറ്റത്തെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവിക്കാൻ വിവിധ അനുരൂപങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഈ മരുഭൂമികളെ സാധാരണയായി വലിയ അളവിൽ മണലും warm ഷ്മള താപനിലയും ഉള്ളതിനാൽ വിളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അന്റാർട്ടിക്ക, വടക്കൻ ആർട്ടിക് തുടങ്ങിയ തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈർപ്പം വളരെ കുറവാണ് എന്നതാണ്. വരണ്ട കാലാവസ്ഥയെ വിവരിക്കുന്ന പ്രധാന സ്വഭാവമാണ് ബാഷ്പപ്രവാഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു.

നേരെമറിച്ച്, ഉയർന്ന അളവിൽ മഴയും ഈർപ്പവും ഉള്ള ചില മരുഭൂമി പ്രദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന ഈർപ്പം കാറ്റ് ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളാണിവ. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പെയ്യുന്ന മഴ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ളതും വൈദ്യുത കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രകടവുമാണ്. ഈർപ്പത്തിന്റെ സംഭാവന ലഭിച്ച ശേഷം, അരുവികളും മണ്ണും വെള്ളത്തിൽ വീർക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്, കാരണം അവയ്ക്ക് ഫിൽട്ടറിംഗ് ശേഷി ഇല്ല. വെള്ളം വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ.

വരണ്ട കാലാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

വരണ്ട വരണ്ട കാലാവസ്ഥ

ഒരു പ്രദേശത്തെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു.

ഈർപ്പത്തിന്റെ അഭാവം

തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈർപ്പം ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വഭാവം. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളം വരൾച്ച കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. മഴയുടെ അഭാവം മൂലം മണ്ണ് മാത്രം വരണ്ടതായിരിക്കില്ല, വായുവും. മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ ഉയർന്ന ശതമാനം ഉണ്ട്, ഇത് മഴയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശതമാനമാണ്. ഇത് തുടർച്ചയായി ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ചില ചൂടുള്ള മരുഭൂമികൾക്ക് പ്രത്യേക ക uri തുകമുണ്ട്. ഭൂമിയിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് അതിന്റെ മഴ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ചില പൊട്ടിത്തെറികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില മഴയുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.

ചൂടും തണുപ്പും

വരണ്ട കാലാവസ്ഥയെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്ന മറ്റൊരു സ്വഭാവം ചൂടും തണുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. വളരെ തണുത്ത ശൈത്യകാലവും വളരെ ചൂടുള്ള വേനൽക്കാലവുമുള്ള ചില വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഈ നിയമം എല്ലായ്‌പ്പോഴും സഹാറ മരുഭൂമി, ഗോബി മരുഭൂമിയിൽ രണ്ട് സീസണുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ശൈത്യകാല താപനില മരവിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഈ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥകൾക്ക് തയ്യാറാകാത്ത ഒരു യാത്രികന് പകൽ ചൂട് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഹൈപ്പർ‌തോർമിയ മൂലം മരിക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അനുഭവപരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് അപകടകരമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഈർപ്പത്തേക്കാൾ വലിയ ബാഷ്പീകരണം

വരണ്ട കാലാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഈർപ്പത്തേക്കാൾ ബാഷ്പീകരണം പതിവാണ്. സസ്യജീവിതത്തിന്റെ ഗർഭാവസ്ഥയെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ മണ്ണിന് കഴിയുന്നില്ല. ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ അളവ് സാധാരണയായി മഴയേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. ഇത് തുടർച്ചയായി മൊത്തം ഈർപ്പം കുറയ്ക്കുന്നു.

ചൂടുള്ള വരണ്ട മരുഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ

തണുത്ത കാലാവസ്ഥ

മരുഭൂമിയും warm ഷ്മള കാലാവസ്ഥയും ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ ശൈലിയിലും പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു 20 മുതൽ 35 ഡിഗ്രി വരെ മധ്യ, താഴ്ന്ന അക്ഷാംശങ്ങളിൽ അവ വികസിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ രീതിയിൽ വായുവിന്റെ തുടർച്ചയായ കയറ്റം ഉണ്ട്. കൂടാതെ, ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വരണ്ടതും ചൂടുള്ളതുമായ അവസ്ഥകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മേഖലകളാണ്. തുടർച്ചയായി ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളതിനാൽ, കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ വരവ് അനുവദിക്കാത്ത ഒരു പാരിസ്ഥിതിക സ്ഥിരതയുണ്ട്.

വരണ്ട തണുത്ത മരുഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ ശ്രദ്ധേയമായ ഉയരത്തിൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അൽമേരിയയിൽ ടാബർനാസ് മരുഭൂമി ഉണ്ട്. തൽഫലമായി, ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ സ്ഥാനം അക്ഷാംശത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല, മറിച്ച് ഉയരത്തിലാണ്. മറുവശത്ത്, ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മരുഭൂമികളുണ്ട്. സാധാരണയായി ഈ മരുഭൂമികൾ മധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും.

വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ

വരണ്ട കാലാവസ്ഥയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ചില വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ജനസംഖ്യയ്‌ക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ പ്രകൃതിദത്ത ചുറ്റുപാടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥ കാരണം ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വാൽ വിരളമാണ്.

സാധാരണയായി, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ തീരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും നദികൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന മരുപ്പച്ചകളുടെയും താഴ്വരകളുടെയും സാമീപ്യം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ പ്രധാന സ്വഭാവങ്ങളിലൊന്ന് അവർ കൂടുതലും നാടോടികളാണ് എന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള കാരണം ഈ ശത്രുതാപരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് സങ്കീർണ്ണമാണ്.

ഈ വിവരങ്ങളുപയോഗിച്ച് വരണ്ട കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.