ലോകത്തിന്റെ ജിജ്ഞാസ

ഭൂമി

നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഗ്രഹം വിശാലമായ ഭൂവിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥലമായി തുടരുന്നു, അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി കൗതുകങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഉണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ജിജ്ഞാസകൾ നമുക്ക് അറിയാത്തതും അത് എക്കാലവും മനുഷ്യനിൽ താൽപ്പര്യം ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചില കൗതുകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പോകുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ ജിജ്ഞാസ

മനുഷ്യനും ലോകത്തിലെ ജിജ്ഞാസകളും

കണ്ണുകൾ കാലുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു

നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ പേശികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതിലും കൂടുതൽ ചലിക്കുന്നു. അവർ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 100 തവണ ചെയ്യുന്നു. ഇത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം നൽകാൻ, നിങ്ങൾ ആ ബന്ധം അറിഞ്ഞിരിക്കണം: നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പേശികളിൽ ഒരേ അളവിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 000 മൈൽ നടക്കണം.

നമ്മുടെ വിരലടയാളങ്ങൾ പോലെ നമ്മുടെ സുഗന്ധങ്ങളും അതുല്യമാണ്.

ഒരേപോലെയുള്ള ഇരട്ടകൾ ഒഴികെ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, അതേ ഗന്ധമുള്ളവർ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് മൂല്യവത്താണ്: ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്, സ്ത്രീകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ മികച്ച മണമാണ്. 50.000 സുഗന്ധങ്ങൾ വരെ മൂക്കിൽ ഓർക്കാൻ കഴിയും.

ഞങ്ങൾ സ്ലിം പൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു

ആമാശയത്തിലെ പാളിക്ക് പോറൽ ഏൽക്കുകയോ കീറുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണം പൊതിയുക എന്നതാണ് ഉമിനീരിന്റെ ജോലി. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത്, ഒരു വ്യക്തി രണ്ട് നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ നിറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉമിനീർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

അണ്ഡങ്ങൾ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാണ്

ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശങ്ങളാണ് പുരുഷ ബീജം. നേരെമറിച്ച്, അണ്ഡാശയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുത്. വാസ്തവത്തിൽ, നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്ര വലിപ്പമുള്ള ശരീരത്തിലെ ഒരേയൊരു കോശമാണ് മുട്ട.

ലിംഗത്തിന്റെ വലിപ്പം തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിന് ആനുപാതികമാകാം

ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ശരാശരി പുരുഷന്റെ ലിംഗത്തിന് തള്ളവിരലിന്റെ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു.

ഹൃദയത്തിന് ഒരു കാർ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും

പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട മറ്റൊരു രസകരമായ വസ്തുത, മാനസിക ശക്തിക്ക് പുറമേ, ഹൃദയം വളരെ ശക്തമായ ഒരു അവയവമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ 10 മീറ്റർ അകലത്തിൽ എത്താം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം നൽകാൻ, ഒരു ദിവസം 32 കിലോമീറ്റർ ഒരു കാർ ഓടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഹൃദയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഒന്നുമില്ല

ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചെറിയ വിരൽ. ഇത് നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അത് തീർന്നുപോയാൽ, നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ ശക്തിയുടെ 50% നഷ്ടപ്പെടും.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന എല്ലാ പൊടികൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാണ്

നമ്മുടെ ജാലകങ്ങളിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന തീവ്രമായ വെളിച്ചത്തിൽ നാം കാണുന്ന പൊടിയുടെ 90%, നിലകളിലോ ഫർണിച്ചറുകളിലോ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നിർജ്ജീവമായ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ശരീര താപനില നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും കൂടുതലാണ്

30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ, മനുഷ്യശരീരം ഏകദേശം ഒരു പൈന്റ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചൂട് പുറത്തുവിടുന്നു.

എന്താണ് വേഗത്തിൽ വളരുന്നത് ...

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് വേഗത്തിൽ വളരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു? ഉത്തരം നഖമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ, മുഖത്തെ രോമങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രോമങ്ങളേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്നു.

അതുല്യമായ കാൽപ്പാടുകൾ

വിരലടയാളങ്ങളും ഗന്ധങ്ങളും പോലെ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഭാഷ സ്വത്വത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഇതിന് സവിശേഷവും ആവർത്തിക്കാനാവാത്തതുമായ ഒരു കാൽപ്പാടുണ്ട്.

നാവ് ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കുന്നില്ല

നാവ് ദിവസം മുഴുവൻ ചലിക്കുന്നു. അത് വികസിക്കുന്നു, ചുരുങ്ങുന്നു, പരത്തുന്നു, വീണ്ടും ചുരുങ്ങുന്നു. ദിവസാവസാനം, നാവ് ഒരുപക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് ചലനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി.

നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ രുചി മുകുളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്

പ്രത്യേകിച്ചും, ഏകദേശം മൂവായിരം, അതെ, മൂവായിരം. അവയിൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത രുചികൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും: കയ്പുള്ള, ഉപ്പിട്ട, പുളിച്ച, മധുരവും മസാലയും. എല്ലാത്തിനുമുപരി, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ രുചികരമായത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവ. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാവർക്കും ഒരേ തുക ഇല്ല, ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വ്യത്യസ്തമായി കേൾക്കുന്നു

പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ത്യാന യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ഗവേഷകർ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ലിംഗഭേദം എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു എന്നതിനും ബാധകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശബ്ദം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പുരുഷന്മാർ തലച്ചോറിന്റെ ടെമ്പറൽ ലോബിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, സ്ത്രീകൾ ഈ ആവശ്യത്തിനായി രണ്ട് വശങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അമ്മയെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കൗതുകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലെ കുഞ്ഞിന്റെ ശക്തി. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, അമ്മ കുഞ്ഞിനെ മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞ് അമ്മയെയും പരിപാലിക്കുന്നു. ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന് സ്വന്തം സ്റ്റെം സെല്ലുകളെ അമ്മയുടെ കേടായ അവയവങ്ങളിലേക്ക് അയയ്‌ക്കാൻ കഴിയും. ഭ്രൂണ മൂലകോശങ്ങളെ അമ്മയുടെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതും ഗർഭാശയ മൈക്രോകൈമറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ക്യൂരിയോസിഡേസ് ഡെൽ മുണ്ടോ മൃഗം

ലോകത്തിന്റെ ജിജ്ഞാസകൾ

മനുഷ്യശരീരം മാത്രമല്ല അതിശയിപ്പിക്കുന്നത്. മൃഗരാജ്യം വളരെ വിശാലവും അവിശ്വസനീയവുമാണ്, അത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ കുറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായ ചില രസകരമായ വസ്തുതകളെങ്കിലും പഠിക്കാനാകും.

ആനകളെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ വസ്തുതകൾ

ആനകൾ അതിശയകരമാണ്, അവ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വലുതായി തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ നാവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാണ്. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു രസകരമായ വസ്തുത: അവർ ചാടുന്നില്ല.

ആനകൾക്ക് ജലസ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനും ഏകദേശം 250 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ മഴ കണ്ടെത്താനും കഴിയും. അതാകട്ടെ, അവയ്‌ക്ക് അവബോധജന്യമായ ഒരു ആശയവിനിമയ സംവിധാനമുണ്ട്, കാരണം കന്നുകാലികളിലെ ഒരു അംഗം ജലസംഭരണി കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിലുള്ള മുറുമുറുപ്പിലൂടെ അവർ ബാക്കിയുള്ള കന്നുകാലികളെ അറിയിക്കുന്നു.

ഭീമൻ പാണ്ടകളും അവയുടെ ഭക്ഷണവും

നിങ്ങൾ ഒരു ആഹ്ലാദക്കാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് പാണ്ടകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് ഒരു ദിവസം 12 മണിക്കൂർ വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. തന്റെ ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി, പ്രതിദിനം 12 കിലോഗ്രാം മുളയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നു.

വിശക്കുന്ന ഉറുമ്പ്

ഓരോ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഭീമൻ പാണ്ടകൾ മാത്രമല്ല. ഉറുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 35.000 ഉറുമ്പുകളെ ഭക്ഷിക്കുന്നു.

കടൽക്കുതിരയും കുടുംബവും

പല മൃഗങ്ങളും ഏകഭാര്യത്വമുള്ളവയാണ്, അതായത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരേ പങ്കാളിയുമായി ഇണചേരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് കടൽക്കുതിരകൾ. എന്നാൽ കൗതുകകരമായ ഒരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട്: ഗർഭകാലത്ത് നായ്ക്കുട്ടികളെ വഹിച്ചത് ദമ്പതികളിലെ പുരുഷനായിരുന്നു.

ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചില കൗതുകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.