ഒപ്റ്റിക്കൽ റിഫ്രാക്ഷൻ

ഒപ്റ്റിക്കൽ റിഫ്രാക്ഷൻ

പ്രകാശം രണ്ടും വേർതിരിക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ ചരിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റിഫ്രാക്ഷൻ...

ലോച്ച് നെസ്സിന്റെ നിഗൂഢതകളും ജിജ്ഞാസകളും

ലോച്ച് നെസിന്റെ നിഗൂഢതകളും ജിജ്ഞാസകളും

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ്, മറ്റുള്ളവ വെയിൽസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ്...

പസഫിക് ജലം

പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾ

പസഫിക് സമുദ്രം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലാശയമാണ്, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ 30% ത്തിലധികം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

മെക്സിക്കോയിലെ ഒറിസാബ

പിക്കോ ഡി ഒറിസബ

മെക്സിക്കോയിലെയും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒറിസാബ കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു…

ഭൂമി

ലോകത്തിന്റെ ജിജ്ഞാസ

നമ്മൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ ഗ്രഹം ഇപ്പോഴും വിശാലമായ കരയുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണ്…

മായൻ സംസ്കാരം

മായൻ സംഖ്യകൾ

ചരിത്രത്തിലുടനീളം, മഹത്തായ നാഗരികതകളുടെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സംഖ്യാ സംവിധാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സുസ്ഥിരത

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന ആശയം ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് 1987-ൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ജനപ്രീതി നേടി.

അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ നഗരമാണ് കാരാൽ

അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നഗരമാണ് കാരൽ

പെറുവിൽ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ അധികം അറിയപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. അത് കരോളിനെ കുറിച്ചാണ്...

സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ കണ്ണ്

സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ കണ്ണ്

നമ്മുടെ ഗ്രഹം കൗതുകങ്ങളും കെട്ടുകഥകൾക്ക് അതീതമായ സ്ഥലങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന്…

നക്ഷത്ര നിറങ്ങൾ

നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിറമാണ്

പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബഹിരാകാശത്തുടനീളം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ…

സൂപ്പർ ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ

സൂര്യനെക്കാൾ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ

പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ സൂര്യന് ഇടത്തരം വലിപ്പമുണ്ട്. ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്...