എന്താണ് ഒരു കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ട്, അതിനെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു?

ക്ലൈമോഗ്രാഫ്

കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് കേട്ടിരിക്കാം ക്ലൈഗ്രാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിളുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത്: മഴയും താപനിലയും. ഈ രണ്ട് വേരിയബിളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അവയുടെ മൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് മാത്രമല്ല ക്ലൈമോഗ്രാം.

കാലാവസ്ഥാ ചാർ‌ട്ടുകൾ‌ എങ്ങനെ പ്രവർ‌ത്തിക്കുന്നുവെന്നും അവ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്നും അറിയാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നോ? ഈ പോസ്റ്റിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ നിങ്ങളോട് എല്ലാം പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിക്കുന്നു

ഒരു കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ടിന്റെ സവിശേഷതകൾ

വരണ്ട നില

ശാസ്ത്രീയ പദാവലിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശരിയാണ് ഓംബ്രോതർമൽ ഡയഗ്രം ആയി. കാരണം, "ഓംബ്രോ" എന്നാൽ മഴയും താപ താപനിലയും എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സമൂഹത്തിന് പൊതുവെ ഇതിനെ ക്ലൈമോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു കാലാവസ്ഥയെ വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേരിയബിളുകൾ മഴയും താപനിലയുമാണ്. അതിനാൽ, കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ രേഖാചിത്രങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

ഡയഗ്രാമിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഡാറ്റ കാലാവസ്ഥാ സ്റ്റേഷനിൽ ശേഖരിക്കും. പ്രവണത അറിയുന്നതിനും ഡാറ്റ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതിനും ഓരോ മാസവും ശരാശരി മൂല്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരു കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രവണതകളും പെരുമാറ്റവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഡാറ്റ അവ കുറഞ്ഞത് 15 വർഷമെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റയല്ല, കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റയാണ്.

വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് വിഭജിച്ച മാസങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കുന്ന മഴയുടെ ആകെ മഴ ഈർപ്പമാണ്. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ശരാശരി വാർഷിക മഴ അറിയാൻ കഴിയും. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കാലയളവിൽ മഴ പെയ്യാത്തതിനാൽ, ശരാശരി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു ജനറൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കാത്ത ഡാറ്റയുണ്ട്. വർഷങ്ങൾ‌ വളരെയധികം വരണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ‌, വളരെ മഴയുള്ളതുമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ അസാധാരണ വർഷങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വളരെ മഴയുള്ള വർഷങ്ങളുടെയും മറ്റ് വരണ്ട വർഷങ്ങളുടെയും രൂപം പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ ചാക്രികമായ ഒന്നാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈർപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ താപനിലയുടെ പ്രാതിനിധ്യം അല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഒരു വക്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ, ഓരോ മാസത്തെയും ശരാശരി താപനില കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചേർത്ത് വിഭജിക്കുന്നു. മൂന്ന് കർവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മുകളിലുള്ളത് പരമാവധി താപനിലയുടെ ശരാശരിയാണ്, മധ്യഭാഗം മൊത്തം ശരാശരിയും താഴ്ന്നത് മിനിമം ശരാശരിയുമാണ്.

ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ

ക്ലൈമോഗ്രാം ഡാറ്റ

മിക്ക കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗ aus സൻ വരണ്ട സൂചിക. താപനിലയുടെ ശരാശരി മഴയുടെ ശരാശരിയേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം വരുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള വരൾച്ചയുണ്ടെന്ന് ഈ സൂചിക കണക്കാക്കുന്നു.

ഈ രീതിയിൽ, ക്ലൈമോഗ്രാമിന് ഈ ഘടനയുണ്ട്:

ആദ്യം, വർഷത്തിലെ മാസങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അബ്സിസ്സ അക്ഷം. താപനില സ്കെയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വലതുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡിനേറ്റ് അക്ഷം ഉണ്ട്. അവസാനമായി, ഇടതുവശത്ത് മറ്റൊരു ഓർഡിനേറ്റ് അക്ഷം, അവിടെ വർഷപാത സ്കെയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അത് താപനിലയുടെ ഇരട്ടിയാണ്.

ഈ രീതിയിൽ, മഴയുടെ വക്രത താപനിലയേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കുമ്പോൾ വരണ്ടതാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. കാലാവസ്ഥാ മൂല്യങ്ങൾ അളവിന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ അവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അതായത്, കാലാവസ്ഥാ സ്റ്റേഷൻ, അളന്ന മൊത്തം മഴയുടെ എണ്ണം, ശരാശരി വാർഷിക താപനില എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് ഡാറ്റ നിങ്ങൾ നൽകണം.

മൂല്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ടുകൾ‌ അവസാനം എങ്ങനെയിരിക്കും. ബാറുകളിലൂടെയും താപനിലയെ ചുവന്ന വരയിലൂടെയും മഴയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായത്. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ചിലത് ഉണ്ട്. മഴയെയും താപനിലയെയും യഥാക്രമം നീല, ചുവപ്പ് വരകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാണിത്. ഷേഡിംഗ്, കളറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളും ചേർത്തു. ഏറ്റവും വരണ്ട സമയങ്ങളിൽ ഇത് മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ്. നീല അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വരകൾ 1000 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള മഴക്കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, തീവ്രമായ നീലനിറത്തിൽ 1000 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന മാസങ്ങൾക്ക് നിറമുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു

മഴയും താപനില ഡാറ്റയും

ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ടുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ട കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകും.

ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ ക്ലൈമോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നു വാൾട്ടർ-ലീത്ത് ഡയഗ്രം. താപനിലയും മഴയും ഒരു രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. മഞ്ഞ്‌ എത്രതവണ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഇതിന് ഒരു ബാർ ഉണ്ട്.

മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഈ ഡയഗ്രാമിലുള്ള അധിക വിവരങ്ങൾ:

 • nT = താപനില നിരീക്ഷിക്കുന്ന വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം.
 • nP = മഴ നിരീക്ഷിക്കുന്ന വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം.
 • Ta = കേവലമായ പരമാവധി താപനില.
 • ടി '= വാർഷിക കേവല പരമാവധി താപനിലയുടെ ശരാശരി.
 • Tc = ഏറ്റവും ചൂടുള്ള മാസത്തിലെ പരമാവധി ദൈനംദിന താപനിലയുടെ ശരാശരി.
 • ടി = പരമാവധി താപനിലയുടെ ശരാശരി.
 • Osc = താപ ആന്ദോളനം. (Osc = Tc - tf)
 • t = കുറഞ്ഞ താപനിലയുടെ ശരാശരി.
 • tf = ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയുടെ ശരാശരി.
 • t '= വാർഷിക കേവല മിനിമം താപനിലയുടെ ശരാശരി.
 • ta = കേവല മിനിമം താപനില.
 • tm = ശരാശരി താപനില. (tm = T + t / 2 അല്ലെങ്കിൽ tm = T '+ t' / 2)
 • പി = വാർഷിക മഴയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു.
 • h = സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വാർഷിക സമയം.
 • Hs = സുരക്ഷിത തണുപ്പ്.
 • എച്ച്പി = സാധ്യതയുള്ള മഞ്ഞ്.
 • d = മഞ്ഞ് രഹിത ദിവസങ്ങൾ.
 • കറുത്ത പ്രദേശം എന്നതിനർത്ഥം അധിക വെള്ളം ഉണ്ടെന്നാണ്.
 • ഡോട്ടഡ് ഏരിയ എന്നാൽ ജല കമ്മി ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

തോൺത്വൈറ്റ് ഗ്രാഫിൽ കാലാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ ജല നീരാവി ബാലൻസിന്റെ പ്രവർത്തനമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഒരു കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ടിന്റെ അഭിപ്രായം

മഴ

ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ, അതിൽ അഭിപ്രായമിടുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വർഷപാത വളവാണ്. അവിടെയാണ് വർഷത്തിലും മാസത്തിലുമുള്ള മൊത്തം മഴയും വിതരണവും ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, പരമാവധി, മിനിമം ലെവലുകൾ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.

ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താപനില വളവ് നോക്കുന്നതിലേക്ക് തിരിയുന്നു. അത് നമ്മോട് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ശരാശരി താപനില, വാർഷിക താപ ആന്ദോളനം, വർഷം മുഴുവനും വിതരണം. ഏറ്റവും ചൂടുള്ളതും തണുപ്പുള്ളതുമായ മാസങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും താപനിലയെ മറ്റ് വർഷങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. പ്രവണത നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.

മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലൈമോഗ്രാഫ്

മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥ

നമ്മുടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥയിൽ ശരാശരി മഴ മൂല്യങ്ങളും വാർഷിക താപനിലയും ഉണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലാവസ്ഥാ ഗ്രാഫിൽ ഈ മൂല്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വർഷം മുഴുവനും പൊതുവെ കുറഞ്ഞ മഴയുടെ മൂല്യമാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. ശൈത്യകാലത്തും വസന്തകാലത്തും മഴയുടെ വർദ്ധനവ് കാണാൻ കഴിയും, നവംബർ, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ രണ്ട് പരമാവധി.

താപനിലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ വളരെ സൗമ്യമാണ്. ശൈത്യകാലത്ത് 10 below C ന് താഴെ വീഴരുത് വേനൽക്കാലത്ത് അവ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്.

ഇക്വറ്റോറിയൽ ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രാഫ്

ഇക്വറ്റോറിയൽ ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രാഫ്

മറുവശത്ത്, ഒരു മധ്യരേഖാ മേഖലയുടെ കാലാവസ്ഥ വിശകലനം ചെയ്താൽ, വ്യത്യസ്ത ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. താപനില പോലെ വർഷം മുഴുവൻ മഴയുടെ മൂല്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 300 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാനും താപനില നിലനിർത്താനും കഴിയും വർഷം മുഴുവനും 25 ° C വരെ സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്.

ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ

ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമൃദ്ധമായ മഴയുടെ കാലാവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ പരമാവധി എത്തിച്ചേരാം. ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് മഴക്കാലം: മഴക്കാലം. വേനൽക്കാലത്ത് മഴക്കാലം ഉയർന്ന തോതിൽ മഴ പെയ്യുന്നു.

താപനിലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വർഷം മുഴുവനും ഇത് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കും.

കോണ്ടിനെന്റൽ ക്ലൈമോഗ്രാഫ്

കോണ്ടിനെന്റൽ ക്ലൈമോഗ്രാഫ്

മുമ്പത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ താപനില മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കുറവാണ്. ശൈത്യകാലത്ത് അവ പൂജ്യത്തിലും വേനൽക്കാലത്തും താഴെയാണ് അവ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുന്നില്ല. മറുവശത്ത്, മഴ ഒരു സാധാരണ ഭരണത്തിലാണ്.

സമുദ്ര കാലാവസ്ഥാ ഗ്രാഫ്

സമുദ്ര കാലാവസ്ഥാ ഗ്രാഫ്

ഇവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞ മഴ മൂല്യങ്ങളും വേരിയബിൾ താപനിലയും ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് അവ ചൂടാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ശൈത്യകാലത്ത് അവ കുത്തനെ കുറയുന്നു. പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ്.

പോളാർ ക്ലൈമഗ്രാം

ധ്രുവ കാലാവസ്ഥ

ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ ബാക്കിയുള്ളവയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. മഴയുടെ അളവ് കുറവാണ്, അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹിമത്തിന്റെയും ഹിമത്തിന്റെയും രൂപത്തിലാണ്. വർഷം മുഴുവനും താപനില വളരെ കുറവാണ്, അത്രയധികം അവ പൂജ്യ ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയുള്ള ഒരു നീണ്ട സീസണിൽ തുടരും.

ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ, മഴ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ "ചരിത്രത്തെ" കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. മഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ അത് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ഹിമത്തിന്റെ പാളികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ ശേഖരണത്തിലൂടെ, ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ചരിത്രം കാണിക്കുന്ന ഐസ് കോറുകൾ ലഭിക്കും. താപനില അതിന്റെ ഉരുകൽ അനുവദിക്കാത്തതാണ് മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ വലിയ ശേഖരണം.

ഒരു കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം

ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പഠിക്കാൻ കഴിയും:

ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെ ഏത് പ്രദേശത്തെയും കാലാവസ്ഥ നന്നായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾ മഴയുടെയും താപനിലയുടെയും അളവ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തണം. ഈ മൂല്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, കാറ്റ്, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്നിവ പോലുള്ളവ പരിശോധിക്കാം.

നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാലാവസ്ഥാ ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.