കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണം

കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണ വിഭാഗം

ചില വേരിയബിളുകൾക്കും പാരാമീറ്ററുകൾക്കും അനുസരിച്ച് ഗ്രഹത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ തരംതിരിക്കാം. നിരവധി ഇനം മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും വിതരണ മേഖലയിൽ ഒരു ക്രമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാലാവസ്ഥയെ തരംതിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പന, നഗരങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം തുടങ്ങിയവ. അതിലൊന്നാണ് കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണം. പ്രകൃതിദത്ത സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥയുമായി വ്യക്തമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണിത്, അതിനാൽ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് സസ്യങ്ങളുടെ വിതരണം കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു കാലാവസ്ഥയും മറ്റൊന്ന് തമ്മിലുള്ള പരിധികളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണം എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്താണ്.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

സ്പെയിനിലെ കാലാവസ്ഥ

ചില ജീവിവർഗങ്ങളുടെ വിസ്തൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു കാലാവസ്ഥാ സ്ഥാപനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണം. പ്രാപ്തിയുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ശരാശരി വാർഷിക, പ്രതിമാസ താപനിലയും മഴയുമാണ്. മഴയുടെ കാലികതയും സാധാരണയായി കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ്.

ഇത് ലോകത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെ അഞ്ച് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു: ഉഷ്ണമേഖലാ, വരണ്ട, മിതശീതോഷ്ണ, ഭൂഖണ്ഡാന്തര, ധ്രുവങ്ങൾ, പ്രാരംഭ വലിയ അക്ഷരങ്ങളാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഒരു ഉപഗ്രൂപ്പും ഓരോ ഉപഗ്രൂപ്പും ഒരു തരം കാലാവസ്ഥയാണ്.

കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണം തുടക്കത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് ജർമ്മൻ ക്ലൈമറ്റോളജിസ്റ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ കോപ്പൻ 1884-ൽ, പിന്നീട് അവനും റുഡോൾഫ് ഗൈഗറും പരിഷ്‌ക്കരിച്ച്, ഓരോ തരം കാലാവസ്ഥയെയും ഒരു കൂട്ടം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവരിക്കുന്നു, സാധാരണയായി മൂന്ന്, അത് താപനിലയുടെയും മഴയുടെയും സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുവായതും ലാളിത്യവും കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണം: കാലാവസ്ഥയുടെ തരം

കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണം

ഓരോ കാലാവസ്ഥാ ഗ്രൂപ്പും തരം, ഉപഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രധാന കാലാവസ്ഥാ കാറ്റലോഗ് മറ്റുള്ളവയായി വിഭജിക്കുകയും അനുബന്ധ സസ്യങ്ങളെയും അത് കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളെയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് എ: ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ

ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ, വർഷത്തിലെ ഒരു മാസവും ശരാശരി താപനില 18 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയല്ല. ബാഷ്പീകരണ നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വാർഷിക മഴ. ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ്. കാലാവസ്ഥാ എ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഡിവിഷനുകളുണ്ട്. ഇവ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • മധ്യരേഖ: ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ, ഒരു മാസവും 60 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള മഴയില്ല. സീസണുകളില്ലാത്ത വർഷം മുഴുവനും ചൂടുള്ളതും വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതുമായ കാലാവസ്ഥയാണിത്. ഇക്വഡോറിൽ 10 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശം വരെ നടക്കുന്ന ഇത് നാഡീ കാടിന്റെ കാലാവസ്ഥയാണ്.
 • മൺസൂൺ: ഒരു മാസം മാത്രം 60 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയാണ്, ഏറ്റവും വരണ്ട മാസത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവന സൂത്രവാക്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ [100- (വാർഷിക മഴ / 25 ശതമാനം). വർഷം മുഴുവനും ഒരു warm ഷ്മള കാലാവസ്ഥയാണ്, ചെറിയ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും തുടർന്ന് കനത്ത മഴയുള്ള ഈർപ്പവും. ഇത് സാധാരണയായി പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിലും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലും സംഭവിക്കുന്നു. മൺസൂൺ വനങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇത്.
 • ബെഡ് ഷീറ്റ്: 60 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഒരു മാസമുണ്ട്, ഏറ്റവും വരണ്ട മാസത്തിന്റെ മഴ സൂത്രവാക്യത്തേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ [100- (വാർഷിക മഴ / 25 ശതമാനം). വർഷം മുഴുവനും warm ഷ്മളമായ കാലാവസ്ഥയാണിത്. ഞങ്ങൾ ഇക്വഡോറിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ ഇത് ദൃശ്യമാകുന്നു. ക്യൂബ, ബ്രസീലിന്റെ വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കാണപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥയാണിത്. ഇത് സവന്നയുടെ സാധാരണമാണ്.

ഗ്രൂപ്പ് ബി: വരണ്ട കാലാവസ്ഥ

വാർഷിക മഴ സാധ്യതയുള്ള വാർഷിക ബാഷ്പപ്രവാഹത്തെക്കാൾ കുറവാണ്. പുൽമേടുകളുടെയും മരുഭൂമികളുടെയും കാലാവസ്ഥയാണ് അവ.

കാലാവസ്ഥ വരണ്ടതാണോയെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ മില്ലീമീറ്ററിൽ ഒരു വർഷപാത പരിധി നേടുന്നു. പരിധി കണക്കാക്കാൻ, ഞങ്ങൾ വാർഷിക ശരാശരി താപനില 20 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു, തുടർന്ന് സൂര്യൻ 70 ഉള്ള സെമസ്റ്ററിൽ 280% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ചേർക്കുക. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് (വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ, ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ), അല്ലെങ്കിൽ 140 തവണ (ആ കാലയളവിലെ മഴ മൊത്തം മഴയുടെ 30% മുതൽ 70% വരെയാണെങ്കിൽ), അല്ലെങ്കിൽ 0 തവണ (കാലയളവ് 30% നും 70% നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ) 30% കുറവാണ് മൊത്തം മഴയുടെ.

മൊത്തം വാർഷിക ശരാശരി മഴ ഈ പരിധിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ, അത് കാലാവസ്ഥയല്ല. വരണ്ട കാലാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം:

 • Step ഷ്മളമായ സ്റ്റെപ്പ്: ശീതകാലം സൗമ്യവും warm ഷ്മളവുമായ വേനൽക്കാലമാണ്. മഴ കുറവാണ്, അതിന്റെ സ്വാഭാവിക സസ്യങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി ഉഷ്ണമേഖലാ മരുഭൂമികളുടെ അരികിലുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നു.
 • തണുത്ത സ്റ്റെപ്പ്: ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ശൈത്യകാലം തണുപ്പോ തണുപ്പോ ആണ്. ചെറിയ മഴയോടുകൂടിയ മിതശീതോഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ warm ഷ്മള വേനൽക്കാലവും എസ്റ്റെബാനെ പ്രകൃതിദത്ത സസ്യങ്ങളായും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. അവ സാധാരണയായി മിതശീതോഷ്ണ അക്ഷാംശങ്ങളിലും കടലിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
 • ചൂടുള്ള മരുഭൂമി: ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ താപനില രാത്രിയിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി വരെ എത്തുമെങ്കിലും ശൈത്യകാലം സൗമ്യമാണ്. വേനൽക്കാലം ചൂടുള്ളതോ വളരെ ചൂടുള്ളതോ ആണ്. ഈ കാലാവസ്ഥയുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ, വേനൽക്കാലത്തെ താപനില വളരെ ഉയർന്നതാണ്, ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഴ വളരെ വിരളമാണ്. ഇത് സാധാരണയായി രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളുടെയും ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ അതിർത്തികളിൽ സംഭവിക്കുന്നു.
 • തണുത്ത മരുഭൂമി: ഈ കാലാവസ്ഥയിലും ശൈത്യകാലത്തും നല്ല തണുപ്പും വേനൽക്കാലം മൃദുവായതോ ചൂടുള്ളതോ ആയിരിക്കും. മഴ വളരെ ദുർലഭമാണ്, സസ്യങ്ങൾ തന്നെ മരുഭൂമിയുടേതാണ്, ചിലപ്പോൾ നിലവിലില്ല. മിതശീതോഷ്ണ അക്ഷാംശങ്ങളുണ്ട്.

കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണം: ഗ്രൂപ്പ് സി

ലോകത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ തരം

സി ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മിതശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയുണ്ട്. ഏറ്റവും തണുത്ത മാസത്തിലെ ശരാശരി താപനില -3ºC നും (ചില വർഗ്ഗീകരണങ്ങളിൽ 0ºC നും 18ºC നും ഇടയിലാണ്, ഏറ്റവും ചൂടുള്ള മാസത്തിന്റെ താപനില 10 ഡിഗ്രി കവിയുന്നു. ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ മിതശീതോഷ്ണ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു.

 • മാരിടൈം ആകസ്മിക തീരം: ഇതിന് തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ മിതമായ ശൈത്യകാലവും തണുത്ത വേനൽക്കാലവുമുണ്ട്. വർഷം മുഴുവനും മഴ പെയ്യുന്നു. തടി കാടുകളായ പ്രകൃതിദത്ത സസ്യങ്ങളുണ്ട്.
 • സബാർട്ടിക് സമുദ്രം: തണുത്ത ശൈത്യകാലവും യഥാർത്ഥ വേനൽക്കാലവുമില്ലാതെ ഇത് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. വർഷം മുഴുവനും മഴയുണ്ട്, ശക്തമായ കാറ്റുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ സസ്യജാലങ്ങളുടെ വികാസത്തെ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
 • മെഡിറ്ററേനിയൻഅവർക്ക് നേരിയ ശൈത്യകാലവും ചൂടുള്ള വരണ്ട വേനൽക്കാലവുമുണ്ട്. മിക്ക മഴയും ശൈത്യകാലത്തോ ഇടത്തരം സീസണിലോ വീഴുന്നു. മെഡിറ്ററേനിയൻ വനം പ്രകൃതിദത്ത സസ്യങ്ങളാണ്.

ഈ വിവരങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വർഗ്ഗീകരണത്തെയും അതിന്റെ സവിശേഷതകളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.