ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ

ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളുടെ ചിത്രം.

വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളെ വേർതിരിച്ചുകാണിക്കുന്ന ചിത്രം, വെള്ളനിറം ഫ്രിജിഡ് സോൺ, നീല സബ്പോളാർ സോൺ, തുല്ര സോൺ, പച്ച മിതശീതോഷ്ണ മേഖല, മഞ്ഞ ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ മേഖല, പിങ്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ മേഖല.

വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിത രൂപങ്ങളുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യമുണ്ട്. മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സഹവർത്തിക്കുന്നു: പരസ്പരം പൂരകമാക്കുക, പരസ്പരം സഹായിക്കുക - മിക്കവാറും അറിയാതെ തന്നെ - അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും, ഒരു ഇനം എന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും.

ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ഗ്രഹത്തോട് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജിയോയിഡ് ആകൃതിയിലുള്ളതിനാൽ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപരിതലത്തിലും തുല്യമായി എത്തുന്നില്ല, അതിനാൽ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ തന്ത്രങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾക്ക് അവരുടേതായ സവിശേഷതകളുണ്ട്.

സൂര്യരശ്മികളുടെ സ്വാധീനം ഭൂമിയിൽ

സൂര്യനും ഭൂമിയും

കയ്യിലുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ്, സൂര്യരശ്മികൾ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ എന്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്നും അവ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്നും ആദ്യം വിശദീകരിക്കാം.

ഭൂമിയുടെ ചലനങ്ങൾ

നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നിരന്തരമായ ചലനത്തിലുള്ള ഒരു പാറ ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. എന്നാൽ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല, വാസ്തവത്തിൽ, നാല് തരം തിരിച്ചറിയുന്നു:

ഭ്രമണം

എല്ലാ ദിവസവും (അല്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ 23 മണിക്കൂറും 56 മിനിറ്റിലും) ഭൂമി അതിന്റെ അക്ഷത്തിൽ ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ-കിഴക്ക് ദിശയിൽ കറങ്ങുന്നു. പകൽ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ വലുതായതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതാണ്.

വിവർത്തനം

ഓരോ 365 ദിവസവും 5 മണിക്കൂറും 57 മിനിറ്റിലും ഗ്രഹം സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആ സമയത്ത് 4 ദിവസങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകമായിരിക്കും:

  • മാർച്ച് 21: വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ വസന്തകാല വിഷുവോക്സും തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ശരത്കാല വിഷുവുഖവുമാണ് ഇത്.
  • ജൂൺ 22: ഇത് വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ വേനൽക്കാലം, തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ശൈത്യകാലം എന്നിവയാണ്. ഈ ദിവസം ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്ന് പരമാവധി അകലത്തിൽ എത്തും, അതിനാലാണ് ഇതിനെ അഫെലിയോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.
  • സെപ്റ്റംബർ 23: ഇത് വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ശരത്കാല വിഷുവോക്സും തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ സ്പ്രിംഗ് വിഷുദിനവുമാണ്.
  • ഡിസംബർ 22: വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ശൈത്യകാലവും തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ വേനൽക്കാലവുമാണ് ഇത്. ഈ ദിവസം ഭൂമി കിംഗ് സ്റ്റാറിനോട് പരമാവധി അടുക്കും, അതിനാലാണ് ഇതിനെ പെരിഹെലിയോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

പ്രിസെഷൻ

നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രഹം ക്രമരഹിതമായ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ദീർഘവൃത്താകാരമാണ്, നക്ഷത്രരാജാവ്, ചന്ദ്രൻ, ഒരു പരിധിവരെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്നിവയാൽ രൂപഭേദം സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് കാരണമാകുന്നു വിവർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിനിടയിൽ അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ വളരെ സാവധാനത്തിൽ, മിക്കവാറും അദൃശ്യമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു equ വിഷുവുകളുടെ പ്രീസെഷൻ called എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവ കാരണം, നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ആകാശധ്രുവത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നു.

ന്യൂട്ടേഷൻ

ഇത് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചലിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഗോളീയമല്ലാത്തതിനാൽ, മധ്യരേഖാ ബൾബിൽ ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണം ഈ ചലനത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

സൂര്യരശ്മികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത്?

ഗ്രഹം കൂടുതലോ കുറവോ ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതും ദിവസങ്ങളിലും മാസങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, സൗരരശ്മികൾ ഒരേ തീവ്രതയോടെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണം നക്ഷത്ര രാജാവിൽ നിന്നാണ്, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ധ്രുവങ്ങളോട് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ കിരണങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. അതിനെ ആശ്രയിച്ച്, വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ ഉത്ഭവിച്ചു.

കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ

കാലാവസ്ഥ, താപനില, ഈർപ്പം, മർദ്ദം, കാറ്റ്, മഴ എന്നിവ പോലുള്ള കാലാവസ്ഥാ മാനദണ്ഡങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങൾ താപനില മാത്രം കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർവചിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, കോപ്പൻ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഓരോ സീസണിലെയും താപനിലയെ ആശ്രയിച്ച് ആറ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളെ വേർതിരിക്കുന്നു:

ഉഷ്ണമേഖലാ മേഖല

ഉഷ്ണമേഖലാ വനം

ഈ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് a ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥ, ഇത് 25º വടക്കൻ അക്ഷാംശം മുതൽ 25º തെക്കൻ അക്ഷാംശം വരെയുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ശരാശരി താപനില എല്ലായ്പ്പോഴും 18ºC ന് മുകളിലാണ്. മഞ്ഞ് സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല, കാരണം അവ ഉയർന്ന പർവതങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലും സംഭവിക്കുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, ശരാശരി താപനില ഉയർന്നതാണ്.

ഈ കാലാവസ്ഥ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സൗരവികിരണത്തിന്റെ കോണാണ് ഇതിന് കാരണം. അവ ഏതാണ്ട് ലംബമായി എത്തുന്നു, ഇത് താപനില ഉയർന്നതും ദൈനംദിന വ്യതിയാനങ്ങളും വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ഇതിനുപുറമെ, ഒരു അർദ്ധഗോളത്തിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നുള്ള warm ഷ്മള കാറ്റുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന ഇടമാണ് മധ്യരേഖയെന്ന് പറയേണ്ടതാണ്, ഇത് ഇന്റർട്രോപിക്കൽ കൺവെർജൻസ് സോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിരന്തരമായ താഴ്ന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിനാൽ കൂടുതൽ സമയം തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നു. വർഷത്തിലെ.

ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ മേഖല

ടെന്ര്ഫ്

ടെനറൈഫ് (കാനറി ദ്വീപുകൾ, സ്പെയിൻ)

ന്യൂ ഓർലിയൻസ്, ഹോങ്കോംഗ്, സെവില്ലെ, സാവോ പോളോ, മോണ്ടെവീഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ കാനറി ദ്വീപുകൾ (സ്പെയിൻ) തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്.

ശരാശരി വാർഷിക താപനില 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു താഴെയല്ല, വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള മാസത്തിന്റെ ശരാശരി താപനില 18 നും 6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ്. ചില മിതമായ തണുപ്പ് ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഇത് പതിവില്ല.

മിതശീതോഷ്ണ മേഖല

പ്യൂഗ് മേജർ, മല്ലോർക്ക.

മല്ലോർക്കയിലെ പ്യൂഗ് മേജർ.

ഈ പ്രദേശത്ത് മിതശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയുണ്ട്, ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരേ അക്ഷാംശത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളേക്കാൾ താപനില തണുപ്പാണ്. ഏറ്റവും ചൂടുള്ള മാസങ്ങളിൽ ശരാശരി താപനില 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും തണുത്ത മാസങ്ങളിൽ -3º നും 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും മുകളിലാണ്.

നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട നാല് സീസണുകളുണ്ട്: ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന വസന്തം, ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള വേനൽക്കാലം, ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും താപനില കുറയുന്ന ശരത്കാലം, മഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്ന ശൈത്യകാലം.

ഉപധ്രുവ മേഖല

സൈബീരിയ

സൈബീരിയ

ഈ പ്രദേശത്തിന് ഒരു സബ്പോളാർ കാലാവസ്ഥയുണ്ട്, ഇത് സബാർട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സബ്പോളാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സൈബീരിയ, വടക്കൻ ചൈന, കാനഡയുടെ ഭൂരിഭാഗവും, അല്ലെങ്കിൽ ഹോക്കൈഡോ (ജപ്പാൻ) എന്നിവിടങ്ങളിലെന്നപോലെ 50º നും 70º നും ഇടയിൽ അക്ഷാംശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

താപനില -40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് താഴുകയും വേനൽക്കാലത്ത് 1 മുതൽ 3 മാസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സീസണായ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കവിയുകയും ചെയ്യും.. ശരാശരി താപനില 10ºC ആണ്.

തുണ്ട്ര സോൺ

അലാസ്കയിലെ ധ്രുവക്കരടി

അലാസ്കയിലെ ധ്രുവക്കരടി.

ഈ പ്രദേശത്ത് തുണ്ട്ര കാലാവസ്ഥയോ ആൽപൈൻ കാലാവസ്ഥയോ ഉണ്ട്. സൈബീരിയ, അലാസ്ക, വടക്കൻ കാനഡ, തെക്കൻ ഗ്രീൻലാൻഡ്, യൂറോപ്പിന്റെ ആർട്ടിക് തീരം, ചിലിയുടെയും അർജന്റീനയുടെയും തെക്കേ അറ്റത്ത്, വടക്കൻ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു.

താപനിലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശൈത്യകാലത്തെ ശരാശരി -15ºC ആണ്, ചെറിയ വേനൽക്കാലത്ത് അവ 0 മുതൽ 15ºC വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മേഖല

ആർട്ടിക്

ആർട്ടിക്

ഈ പ്രദേശത്തിന് ഒരു ഗ്ലേഷ്യൽ കാലാവസ്ഥ, ആർട്ടിക്, അന്റാർട്ടിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ വളരെ തണുപ്പാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ -93,2ºC താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൗരരശ്മികൾ വളരെ കുറഞ്ഞ തീവ്രതയോടെയാണ് വരുന്നത്.

ഇതുപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 🙂


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.