കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ

ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ ഒരു പ്രത്യേക പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. നിരവധിയുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഈ സവിശേഷതകൾ നൽകാൻ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേരിയബിളുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഉയരങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പാളിയാണ് ട്രോപോസ്ഫിയർ എന്നത് കണക്കിലെടുക്കണം. ഈ ട്രോപോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ സോണുകൾ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല.

ഈ ലേഖനത്തിൽ കാലാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകളും വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളും എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം, കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം എന്നിവ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതായത്, ഇന്നോ നാളെയോ മഴ പെയ്താൽ സൂര്യപ്രകാശം, ശക്തമായ കാറ്റ്, ഉയർന്ന താപനില മുതലായവ ആയിരിക്കും. ഇതിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളെ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഈ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇവിടത്തെ വേരിയബിളുകളുടെ മൂല്യങ്ങൾ കാലക്രമേണ ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്താൽ, അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് ലഭിക്കും.

ഇക്കാരണത്താൽ, കാലാവസ്ഥ എന്നത് കാലക്രമേണയും ബഹിരാകാശത്തും സംഭവിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഈ വേരിയബിളുകളും അവയുടെ മൂല്യങ്ങളുമാണ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിന് കാലാവസ്ഥാ സവിശേഷതകൾ നൽകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ശരാശരി താപനിലയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ശരാശരി താപനില മൂല്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ചൂടുള്ള, മിതശീതോഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളായി ഇതിനെ തരംതിരിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥ. വേനൽക്കാലത്ത് ഉയർന്ന താപനിലയും തണുപ്പുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ ശൈത്യകാലമാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷത. അതായത്, ഈ തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ വേനൽക്കാലം വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ ശൈത്യകാലത്ത് മഴ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റയിൽ ചേരുകയും കാലാവസ്ഥയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വേരിയബിളുകളുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൊത്തം ശരാശരി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ശരാശരിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള ബാക്കി ഡാറ്റ സാധാരണയായി ഈ ശരാശരി മൂല്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും കാറ്റ് ഭരണകൂടങ്ങൾ, താപനില, മഴ, സൗരവികിരണം മുതലായവയുടെ ശരാശരി മൂല്യങ്ങളുണ്ട്.

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ

ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയുടെ ഘടകങ്ങൾ

നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സവിശേഷതകൾ നൽകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്. ഈ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്: ഉയരവും അക്ഷാംശവും, ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ചെരിവ്, ജലം, സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങൾ, താപനില, മഴ, ഈർപ്പം, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം, മേഘം, കാറ്റ്, സൗരവികിരണം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, നിരവധി കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അവയുടെ മൂല്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മാറാം. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ധ്രുവങ്ങളിൽ എത്തുന്ന സൗരവികിരണത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ച് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് ലംബമായി അടിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതേ അളവിലുള്ള സൗരവികിരണമല്ല ഇത്. സൗരരശ്മികളുടെ ചായ്‌വാണ് എത്തുന്ന സൗരവികിരണത്തിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ശരാശരി താപനില മൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ധ്രുവങ്ങളുടെ ശരാശരി താപനില ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്തേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തെ അന്തരീക്ഷം ചൂടാക്കുന്നു ഗ്രഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശത്തും ഇത് സമാനമല്ല. ഉയരവും അക്ഷാംശവും വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളെയും അവ അതിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു.

ഉയരവും അക്ഷാംശവും

നമ്മൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഉയരത്തെയും അക്ഷാംശത്തെയും ആശ്രയിച്ച് മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി താപനില വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ഉയരത്തിൽ കയറുന്ന ഓരോ 100 മീറ്ററിലും താപനില 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയുന്നു. ഉയരത്തിൽ ഈ ഉയർച്ചയോടെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും താപനിലയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. താപനില, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് വേരിയബിളുകളും പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ജീവിതവികസനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ തരത്തിലുള്ള ഉയരത്തിന് അനുസൃതമായി വളർത്തിയ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ അളവ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവം, ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ, ഉയർന്ന കാറ്റ് ഭരണം തുടങ്ങിയവയുണ്ട്. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ വികാസത്തെ ഒട്ടും സഹായിക്കാത്ത അവസ്ഥകളാണിത്.

താപനില

ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേരിയബിളാണ് താപനില. ജീവിതത്തിന്റെ വികാസത്തെ പ്രധാനമായും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. താപനിലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ശ്രേണിയിലുള്ള ഒരു മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുവഴി ജീവൻ വികസിക്കാനും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പ്രദേശം കൈവരിക്കാനും കഴിയും. താപനില വേരിയബിളിൽ le മേഘങ്ങൾ, കാറ്റ്, മഴ, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം, ഉപരിതലത്തിലെത്തുന്ന സൗരവികിരണത്തിന്റെ അളവ് എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു, തുടങ്ങിയവ.

ഇതിനർത്ഥം ഒരൊറ്റ അന്തരീക്ഷ വേരിയബിളിന് ഒരു കേവല മൂല്യമില്ല, പക്ഷേ കാലാവസ്ഥയുടെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കും.

മഴ

മഴയെ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജലസ്രോതസ്സായും പരിസ്ഥിതി ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിലും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മഴയ്ക്ക് നന്ദി, സസ്യങ്ങൾ തഴച്ചുവളരും, അതോടൊപ്പം ബാക്കി ഭക്ഷണ ശൃംഖലയും. താപനില, സൗരവികിരണത്തിന്റെ അളവ്, മേഘ മൂടൽ, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം മുതലായവയെ ആശ്രയിച്ച് മഴ നടക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, മറ്റൊരാൾക്ക് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാത്ത കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ല.

ഈർപ്പം

വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ അളവാണ് ഈർപ്പം. ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ മഴ ഭരണം, താപനില, കാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയിൽ. ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുകയും കാറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വായുവിന് കൂടുതൽ നീരാവി പിടിക്കാൻ കഴിയും.

അന്തരീക്ഷമർദ്ദം

വായു നമ്മിലും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലും ചെലുത്തുന്ന ശക്തിയാണ്. വായു എന്താണ് ചിന്തിച്ചതെന്ന് അതിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ: മേഘം, സൗരവികിരണ പരിസ്ഥിതി

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യാസമുള്ളവയായതിനാൽ ഈ മൂന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ പോകുന്നു. ഏത് സമയത്തും ട്രോപോസ്ഫിയറിലെ മേഘങ്ങളുടെ അളവ് കാലാവസ്ഥയുടെ ഒരു ഘടകമാണ്, മഴയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്ന സൗരവികിരണത്തിന്റെ അളവും പരിസ്ഥിതിയുടെ ഈർപ്പവും.

കാറ്റ് എന്നത് വായുവിന്റെ ചലനമാണ്, കാലാവസ്ഥയുടെ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു, അതായത് പാരിസ്ഥിതിക ഈർപ്പം, അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ജലത്തിന്റെ ബാഷ്പീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ജലചക്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ജലത്തിന്റെ ബാഷ്പീകരണം.

ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വേരിയബിളുകളിൽ ഒന്നാണ് സൗരവികിരണം. ഓരോ ഭൂപ്രതലവും വായുവും മേഘങ്ങളും സാധാരണയായി ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ വിവരങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.