ഒരു ദൂരദർശിനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ആകാശം കാണാനുള്ള വഴികൾ

ചരിത്രത്തിലുടനീളം ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ദൂരദർശിനി. ലെൻസുകളുടെയും കണ്ണാടികളുടെയും ഗുണവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിച്ച്, വസ്തുക്കൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രകാശം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഉത്തരവാദിയാണ്, അതുവഴി മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ വലുതാക്കാനും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും കഴിയും. നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വൈവിധ്യമാർന്ന ഡിസൈനുകളും മൊത്തവ്യാപാര ആക്‌സസറികളും ഉണ്ട്. അതിനാൽ, അവരുടെ ആദ്യത്തെ ടെലിസ്‌കോപ്പ് വാങ്ങാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ഹോബിയിസ്റ്റ് ടെലിസ്‌കോപ്പ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, അതിന്റെ പരിമിതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ, ഒരു മോശം വാങ്ങലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. പലർക്കും അറിയില്ല ഒരു ദൂരദർശിനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഇക്കാരണത്താൽ, ഒരു ദൂരദർശിനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നു.

എന്താണ് ദൂരദർശിനി

ചന്ദ്രനെ കാണുക

ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു ദൂരദർശിനിക്ക് എന്താണ് കാണിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് മുൻ ധാരണയുണ്ടാകും. ദൂരദർശിനിക്ക് അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്‌സിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാൻ അവർ സാധാരണയായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു നല്ല ദൂരദർശിനിയെ മോശം ദൂരദർശിനിയായി തെറ്റായി വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും വലുതും മനോഹരവുമല്ല. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.

ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഒരു ഗ്രീക്ക് മൂലത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്: അതിന്റെ അർത്ഥം "ദൂരെ", "കാണാൻ" എന്നാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഉപകരണമായി മാറിയ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണമാണിത്, നിരവധി പുരോഗതികളും പ്രപഞ്ചത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.

വളരെ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കൂടുതൽ വിശദമായി കാണാൻ ഉപകരണം സഹായിക്കുന്നു. ദൂരദർശിനികൾ പ്രകാശ വികിരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനായുള്ള സേവനങ്ങൾ:

 • ജ്യോതിശാസ്ത്രം നക്ഷത്ര വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നു.
 • ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ വിദൂര വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു: നാവിഗേഷൻ, പര്യവേക്ഷണം, മൃഗ (പക്ഷി) ഗവേഷണം, സായുധ സേന.
 • കുട്ടികൾക്ക് സയൻസിൽ തുടങ്ങാനുള്ള പഠനോപകരണമായി.

ഒരു ദൂരദർശിനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഒരു ദൂരദർശിനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഒരു ദൂരദർശിനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ, മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്:

 • മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ പെരുമാറ്റം: അവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം.
 • ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ തരങ്ങൾ - അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായവ നോക്കാം, അതായത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ദൂരദർശിനികളും റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പുകളും.
 • മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ പെരുമാറ്റം - കണ്ണ് കൃഷ്ണമണിയും (ലെൻസായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു) റെറ്റിനയും (പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്) ചേർന്നതാണ്. ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രകാശം കുറവാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവിക ലെൻസ് (കൃഷ്ണമണി) റെറ്റിനയിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ചിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വസ്തു അടുത്താണെങ്കിൽ, അത് കൂടുതൽ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ദൂരദർശിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര പ്രകാശം ശേഖരിക്കാനും ഈ വികിരണം കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കണ്ണിലേക്ക് നയിക്കാനും ലെൻസുകളും കണ്ണാടികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ മികച്ചതും വലുതുമായി കാണാനും സഹായിക്കുന്നു.

ടെലിസ്കോപ്പുകളുടെ തരങ്ങൾ

ആകാശം കാണാൻ ഒരു ദൂരദർശിനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും

നിരവധി തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും (സംഖ്യാ തരങ്ങൾ പോലും ഉണ്ട്), ഏറ്റവും സാധാരണവും കാര്യക്ഷമവുമായവ ഇവയാണ്:

 • പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ദൂരദർശിനി: ഇത് ഒരു വലിയ ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലെൻസുകൾ മാത്രമല്ല കണ്ണാടികളും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരറ്റത്ത്, നമുക്ക് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് (നക്ഷത്രപ്രകാശത്തിനായുള്ള ഇൻപുട്ട് ലെൻസ്) ഉണ്ടായിരിക്കും, തുടർന്ന് നമുക്ക് വളരെ മിനുക്കിയ ഒരു കണ്ണാടി അടിയിൽ (എതിർധ്രുവത്തിൽ) ഉണ്ടാകും, അത് ചിത്രത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. അത് പോരാ എന്ന മട്ടിൽ, പാതിവഴിയിൽ നമുക്ക് ചിത്രം "വളയ്ക്കാൻ" മറ്റൊരു ചെറിയ കണ്ണാടി ഉണ്ടാകും, അത് കണ്പീലി ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാന ഘട്ടമായിരിക്കും, അത് ഞങ്ങൾ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ വശത്തേക്ക് നോക്കും.
 • റിഫ്രാക്ടർ ദൂരദർശിനി: അവ വളരെ നീളമുള്ള ദൂരദർശിനികളാണ്. ഒരു അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും (കഴിയുന്നത്ര പ്രകാശം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ലെൻസ്; അതിന് നീളമുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട്), മറ്റേ അറ്റത്ത് ഐപീസ് (നാം നോക്കുന്ന ചെറിയ ലെൻസ്; അതിൽ ഉണ്ട്. ഒരു നീണ്ട ഫോക്കൽ ലെങ്ത്) ഷോർട്ട് ഫോക്കസ്). നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം (നിരീക്ഷിക്കേണ്ട വസ്തു) ഫോക്കൽ പോയിന്റിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നു, അതിന്റെ വലിയ വലിപ്പം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന നീണ്ട ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഐപീസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വഴി വേഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പാത ആരംഭിക്കുന്നു, ഇത് ചിത്രത്തെ ഗണ്യമായി വലുതാക്കുന്നു. റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ നീളം കൂടുന്തോറും ചിത്രം വലുതാക്കുന്നു.

ഒരു ദൂരദർശിനിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ

ഒരു ദൂരദർശിനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ, അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ദൂരദർശിനികളും ലെൻസുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കണ്ണാടികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില തരം ദൂരദർശിനികളുണ്ട്. ഏത് ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ചാലും കാര്യമില്ല, കഴിയുന്നത്ര പ്രകാശം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വിദൂര വസ്തുക്കളുടെ മൂർച്ചയുള്ള ചിത്രം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം.

ലക്ഷ്യം ഒരു പ്രത്യേക അപ്പേർച്ചറോ വ്യാസമോ ഉള്ള ഒരു ലെൻസ് (അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടി) ആകാം, അത് പ്രകാശം ലഭിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്യൂബിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്യൂബുകൾ ഫൈബർഗ്ലാസ്, കാർഡ്ബോർഡ്, ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാം.

പ്രകാശം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് എന്നും ലെൻസിൽ നിന്ന് ഫോക്കൽ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഫോക്കൽ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആരം എന്നത് അപ്പേർച്ചറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ്, ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ തെളിച്ചത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് (ഫോക്കൽ റേഷ്യോ = ഫോക്കൽ ലെങ്ത് / അപ്പേർച്ചർ) സഹിതം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എഫ്-സ്റ്റോപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ്.

ഒരു ചെറിയ ഫോക്കൽ റേഷ്യോ (f/4) ഒരു വലിയ ഫോക്കൽ അനുപാതത്തേക്കാൾ (f/10) തെളിച്ചമുള്ള ചിത്രം നൽകുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയ ഫോക്കൽ റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടുതൽ അഭികാമ്യമാണ്, കാരണം എക്സ്പോഷർ സമയം കുറവായിരിക്കും.

ദൂരദർശിനിയുടെ അപ്പെർച്ചർ (വ്യാസം) വലുതായതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചിത്രം കൂടുതൽ തെളിച്ചമുള്ളതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഇത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ ആകാശ വസ്തുക്കളും വളരെ മങ്ങിയതും അവയുടെ പ്രകാശം വളരെ മങ്ങിയതുമാണ്. ദൂരദർശിനിയുടെ വ്യാസം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിലൂടെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം നാലിരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുന്നു. അതായത് 12 ഇഞ്ച് ദൂരദർശിനിക്ക് 4 ഇഞ്ച് ടെലിസ്കോപ്പിനെക്കാൾ 6 മടങ്ങ് കൂടുതൽ പ്രകാശം ലഭിക്കും.

അപ്പേർച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ മങ്ങിയതായി നമുക്ക് കാണാം. ഒരു ഖഗോള വസ്തുവിന്റെ തെളിച്ചമാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. 0-ന് അടുത്തുള്ള മൂല്യങ്ങൾ തെളിച്ചമുള്ളതാണ്. നെഗറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകൾ വളരെ തെളിച്ചമുള്ളതാണ്. കണ്ണിന് കാന്തിമാനം 6 വരെ കാണാൻ കഴിയും, ഇത് ദൃശ്യപരതയുടെ അറ്റത്തുള്ള മങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

വലിയ വ്യാസമുള്ള ദൂരദർശിനികൾ ഇരുണ്ട വസ്തുക്കളെ കാണാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, വിശദാംശങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് റെസല്യൂഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ആർക്ക് സെക്കൻഡിൽ റെസലൂഷൻ അളക്കുന്നു. ഒരു ദൂരദർശിനിയുടെ മിഴിവ് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വേർപിരിയൽ നിരീക്ഷിച്ച് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്, അവയുടെ പ്രത്യക്ഷമോ കോണികമോ ആയ വേർതിരിവ് അറിയപ്പെടുന്നു.

ഒരു ദൂരദർശിനി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.