ആഗോളതാപനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ

ആഗോളതാപനം

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് രണ്ടും കൂടിയ നൂറ്റാണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ആഗോളതാപനം മാറിയതുപോലെ രണ്ട് യഥാർത്ഥ ഭീഷണികൾ മുഴുവൻ ഗ്രഹത്തിനും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആഗോള താപം, el mismo മൂലമാണ് വർദ്ധിച്ചു ഇടത്തരം താപനില സമുദ്രങ്ങളുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ പ്രധാനമായും അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം.

The ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിദഗ്ധരും ഈ രംഗത്ത്, അവർ ഈ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഈ താപനത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രഹത്തിലുടനീളം കാരണമാകും കുറച്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിർത്താൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വിനാശകരമായ ഫലങ്ങൾ അത് ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായി അഭിപ്രായമിടുകയും അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും, എന്തൊക്കെയാണ് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇടത്തരം, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ.

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങൾ

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പണ്ഡിതന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഗ്രഹത്തിന്റെ ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ കാരണമാകാം സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തി മൂലമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഗ്രഹത്തിന്റെ ആഗോളതാപനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ല കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് മുഴുവൻ ഗ്രഹവും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും അവ ലോകമെമ്പാടും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും.

സൗര പ്രവർത്തനം

അതിലൊന്ന് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതും ഒരു വലിയ വർദ്ധനവാണ് സൗര പ്രവർത്തനം ഹ്രസ്വകാല ചൂടാക്കൽ ചക്രങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. നമ്മുടെ സൂര്യൻ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനാൽ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ഇത് കൂടുതൽ സൗരവികിരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ദോഷകരമായ സൗരരശ്മികളെ ഓസോൺ പാളിയും ഭൂമിയുടെ കാന്തികക്ഷേത്രവും വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് അവ സംഭാവന നൽകുന്നു, കാരണം ഈ വികിരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ഗ്രഹത്തിന്റെ ശരാശരി താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജല നീരാവി

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ മറ്റൊരു കാരണം ജല നീരാവി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശരാശരി താപനില കാലാകാലങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ചൂടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. സ്വാഭാവികമായും താപം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹരിതഗൃഹ വാതകമാണ് ജല നീരാവി. ഇത് പ്രകൃതിദത്ത ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്നു, മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഈ സുഖകരമായ താപനിലയിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിക്ക് നന്ദി.

മനുഷ്യർ ജലചക്രത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും കൂടുതൽ നീരാവി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. ഒരേ സമയം കൃത്രിമവും സ്വാഭാവികവുമായി തോന്നുന്ന ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണിതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അന്തരീക്ഷ ജലബാഷ്പത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചൂട് നിലനിർത്തുന്നു.

കാലാവസ്ഥാ ചക്രങ്ങൾ

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്വാഭാവിക കാരണം വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥാ ചക്രങ്ങൾ അത് പതിവായി ഗ്രഹത്തെ മറികടക്കുന്നു. ഈ ചക്രങ്ങൾ ആയിരിക്കണം സൂര്യരശ്മികളിലേക്ക് നക്ഷത്ര രാജാവിന്റെ. ഈ രീതിയിൽ, സൂര്യൻ ആണെങ്കിൽ energy ർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ് അത് നയിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ, സൗരവികിരണത്തിന് തന്നെ യുക്തിസഹമാണ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് മുഴുവൻ ഗ്രഹത്തിനും വിധേയമാകുന്ന താപനില വ്യതിയാനങ്ങളിൽ.

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ മനുഷ്യനിർമ്മിത കാരണങ്ങൾ

ഭൂമിയുടെ നാശം

ഗ്രഹത്തിന്റെ ആഗോളതാപനത്തിൽ പ്രകൃതിദത്ത കാരണങ്ങൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയാണ് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ കൃത്രിമ കാരണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്നവ. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മിക്ക കാരണങ്ങളും വർദ്ധിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലമാണ്. ഈ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം പുറന്തള്ളുന്നത് മൂലമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇന്നത്തെ ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്‌വമനം a ആയി മാറി യഥാർത്ഥ അപകടവും ഭീഷണിയും ഗ്രഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനായി, അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക വിദഗ്ധരും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഉടനടി പരിഹാരങ്ങൾ അത്തരം വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ മറികടക്കാൻ.

ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം

ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉദ്‌വമനം കത്തുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ജൈവ ഇന്ധനം. ഒപ്പം ഈ കത്തുന്നതിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനവും മൂലവുമാണ് വാതകം ലോക റോഡുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഭൂമിയുടെ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കത്തിച്ചുകളയും. ജൈവ ഇന്ധനം, പരിസ്ഥിതിയെയും ആഗോളതാപനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു, അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെത്തുന്നു താപനില വളരെ ഉയർന്നതാണ് ലോകജനസംഖ്യയിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ വാതകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത മൂലം നിരന്തരം ചാഞ്ചാടുന്ന ഒന്നായി അന്തരീക്ഷ ചലനാത്മകതയെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, CO2 ഉപയോഗിച്ച്, ബാലൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല, കാരണം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുകയും അതിജീവിക്കാൻ ഈ വാതകം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി ജീവികൾ ഉണ്ട്.

വനനശീകരണം

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനിർമ്മിത കാരണമാണ് വനനശീകരണം ഗ്രഹത്തിലെ പല വനങ്ങളിലും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലുടനീളം ഉയരുന്നു. മരങ്ങൾ CO2 നെ ഓക്സിജനായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു പ്രകാശസംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ സ്വന്തമായത് വനനശീകരണം CO2 ഓക്സിജനായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ലഭ്യമായ മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലം അതിലും വലുതാണ് CO2 ഏകാഗ്രത അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ഇത് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു, അതിനാൽ താപനിലയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും.

വനനശീകരണം പല ജീവജാലങ്ങളുടെയും സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ വിഘടനവും നാശവും മൂലം ജൈവവൈവിധ്യത്തിൽ കുറവു വരുത്തുന്നു. വനനശീകരണത്തിന്റെ തോത് അവസാനിക്കുന്നില്ല, 2050 ഓടെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ പകുതിയിലധികം നാശമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

രാസവളം അധികമാണ്

El രാസവളങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം കാർഷിക മേഖലയിലെ അമിത വർദ്ധനവിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ശരാശരി താപനില ഗ്രഹത്തിന്റെ. ഈ രാസവളങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ,   കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനേക്കാൾ ദോഷകരമാണ്. ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു, അതിനാൽ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്നു, അതിനാൽ കൂടുതൽ രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അവയിൽ.

ആഗോളതലത്തിൽ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിനും വിതരണത്തിനും രാസവളങ്ങൾ, കളനാശിനികൾ, കീടനാശിനികൾ, കുമിൾനാശിനികൾ, വിളകളുടെ വളർച്ചയും വികാസവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവേചനരഹിതമായ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ദ്രുത വിളവെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ദീർഘനേരം ചിന്തിക്കുകയും വളരെയധികം വളങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഗതാഗത സമയത്ത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നതും കുറഞ്ഞ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

മീഥെയ്ൻ വാതകം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രശ്നങ്ങൾ

ആഗോളതാപനം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന കാരണം, അത് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് മീഥെയ്ൻ വാതകം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാതകത്തിന് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന്റെ ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ട് CO2 തന്നെ. ന്റെ വിഘടനത്തിലൂടെ മീഥെയ്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മണ്ണിടിച്ചിൽ വളം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. ജൈവവസ്തുക്കൾ അഴുകുന്നതിലും ഓക്സിജന്റെ അഭാവത്തിലും മീഥെയ്ൻ വാതകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ വാതകം ഏകാഗ്രതയിലും വർദ്ധിക്കുന്നു, ചൂട് സംഭരിക്കാനുള്ള ശക്തി വളരെ വലുതാണ്.

നിങ്ങൾ കണ്ടതും പരിശോധിച്ചതും പോലെ, അവ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ആഗോളതാപനം ഗ്രഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അപകടത്തിലാക്കാനും കാരണമാകുന്നു ഇടത്തരം. സ്വാഭാവിക ആഗോളതാപനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ആണെങ്കിലും അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ അത്തരം ചൂടിൽ, മനുഷ്യനിർമിത കാരണങ്ങളാണ് പരിഹരിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2015 ആയിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഏറ്റവും ചൂടുള്ള മുഴുവൻ ഗ്രഹത്തിലെയും എല്ലാ ചരിത്രവും. ഇത് ശരിക്കും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയോടൊപ്പം പതിവായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങേയറ്റത്തെ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മിക്കതിൽ നിന്നും അവബോധം നീക്കംചെയ്യണം ലോക സമൂഹം എത്രയും വേഗം പരിഹാരം തേടുന്നതിന്.

ഈ അതിലോലമായ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച സർക്കാരുകൾ ലോകത്തിന്റെ മഹത്തായ ശക്തികൾ വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുകയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം ആഗോള താപം എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രഹം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു.

അനുബന്ധ ലേഖനം:
ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വർദ്ധനവിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭൂഗോളത്തെയും കൂടുതലോ കുറവോ ബാധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്:

 • സ്പെയിനിൽ, ചൂട് തരംഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ, നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും തീവ്രവുമാണ്. കൃത്യസമയത്ത് അധികം പോകാതെ, 14 ആഗസ്റ്റ് 2021 -ന്, കോർഡോവൻ നഗരമായ മോണ്ടോറോ, അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പരമാവധി, 47,2ºC, നിരവധി ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ചൂട് തരംഗത്തിനിടെ മറികടന്നു.
 • സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഗതി മാറ്റാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ബീച്ചുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല.
 • പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ മാറും. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്: ചൂടിനും വരൾച്ചയ്ക്കും കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള സസ്യങ്ങൾ കുറവ് ഉള്ളവയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.
 • ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നു, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.
 • മൃഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ വേട്ടയാടലിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെങ്കിലും, ധ്രുവക്കരടികൾ പോലുള്ള നിരവധി മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ഇരയെ പിടിക്കാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്, കാരണം ഐസ് അതിന്റെ സമയത്തിന് മുമ്പ് ഉരുകുന്നു.
 • ഭക്ഷണം കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിരിക്കും. സസ്യങ്ങൾ വളരാനുള്ള കാലാവസ്ഥയെയും അവയുടെ പഴങ്ങളും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നു, അതിനാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയാൽ പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളും ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ആഗോളതാപനം വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

38 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   റോളാൻഡോ എസ്കുഡെറോ വിഡാൽ പറഞ്ഞു

  അന്തരീക്ഷ ബാലൻസ് പുനർക്രമീകരണത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെയും ക്ലെയിം
  രചയിതാവ് റോളാൻഡോ എസ്ക്യുഡെറോ വിഡാൽ
  ന്യുമോപോണിക്സിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്റെ ദിവസങ്ങൾ അക്കമിട്ടു. കാറ്റിൽ പൊടി മാത്രമുള്ളപ്പോൾ, ആഗോളതാപനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ മാനവികത അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അത് പറയാത്തതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. ഞാൻ വിഡ് id ിയാണെന്ന് ചിലർ പറയും. എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഞാൻ വിഡ് id ിത്തമാണെന്ന് അവർ എന്നെ കാണിച്ചാൽ അത് രസകരമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന്, എന്നെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ പോലും കഴിഞ്ഞു. തെളിവ് യുക്തിസഹമാണെന്നും അതിന് യഥാർത്ഥ അടിത്തറയുണ്ടെന്നും.
  എന്താണ് ന്യൂമോണിയ? ന്യൂമോപോണിക്സ് ഒരു രീതിയാണ്, സസ്യങ്ങൾ, അതായത് പച്ചക്കറികൾ, റൂട്ട് വഴി വായു എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു സംവിധാനം. ഇതിനെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്നും വിളിക്കാം. 2014 അവസാനത്തോടെ ഇൻ‌ഡെകോപ്പിയിൽ‌ പേറ്റൻറ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാസപ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായി പച്ചക്കറികൾ‌ വേരുകളാൽ‌ മാത്രമേ നൽകൂ എന്നും ഇലകൾ‌ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ‌ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന വാതകങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ‌ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണിത്. അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നു. അത്തരം വാതകങ്ങളിലൊന്ന്, ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായത് ഓക്സിജനാണ്. വലിയ അനുപാതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ രീതിക്ക് ആഗോളതാപനം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക മാത്രമല്ല, അന്തരീക്ഷം നിയന്ത്രിക്കാനും കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനാകും. പച്ചക്കറികൾ പലതരം വാതകങ്ങളെ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ. ഒരുപക്ഷേ അന്തരീക്ഷത്തിലെ എല്ലാത്തരം വാതകങ്ങളും.
  എന്താണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം? റോളാൻഡോ എസ്ക്യുഡെറോ വിഡാൽ എഴുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് റീകൺവേർഷൻ ആന്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്ന പുസ്തകം ആവിഷ്കരിച്ച റാഡിക്കുലാർ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം. ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രകൃതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി വസ്തുതകളെയും കാര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് പച്ചക്കറികൾക്ക് റൂട്ട് മാത്രമേ നൽകൂ. ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രക്രിയകളാൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാതകങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ മാത്രമേ ഇലകൾ സഹായിക്കൂ.
  എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരാശിയെ ബാധിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, മാർച്ച് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ, പെറുവിയൻ സ്റ്റേറ്റിന് ഇത് അറിയിച്ചു, ലാ ന്യൂമോപോണിയയുടെ സംഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വാല്യം റിപ്പബ്ലിക് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഇനിപ്പറയുന്ന മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ഒരു വോളിയം: പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം, കൃഷി മന്ത്രാലയം, സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തുടങ്ങിയവ. റിപ്പബ്ലിക്കിലെ കോൺഗ്രസിനോടും, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, ശ്രീമതി അന മരിയ സോളാർസാനോ, ലാ പ്രൈമറയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്കും ഒരു വോളിയം കൈമാറി.

 2.   റോളാൻഡോ എസ്കുഡെറോ വിഡാൽ പറഞ്ഞു

  അന്തരീക്ഷ ബാലൻസ് പുനർക്രമീകരണത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെയും ക്ലെയിം
  രചയിതാവ് റോളാൻഡോ എസ്ക്യുഡെറോ വിഡാൽ
  ആഗോളതാപനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പലതും വളരെ ഗുരുതരവുമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു എന്നത് കണക്കിലെടുക്കണം. ഈ വാതകത്തിന് കാർബൺ ഉണ്ട്. കാർബൺ ചൂട് ശേഖരിക്കുകയും അതിനെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു, അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഭൂമിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുകയും അത് വികസിക്കുമ്പോൾ അത് ദുർബലമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഭൂമിയുടെ പുറംതോട് ചൂടാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ദുർബലപ്പെടുകയാണ്.
  ഈ പ്രക്രിയയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ പലയിടത്തും ദൃശ്യമാകുന്ന വിള്ളലുകളാണ്. ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാലെജോൺ ഡി കൊഞ്ചുക്കോസ്. പിസ്‌കോബാംബ, സോക്കോസ്ബാംബ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം. നിർഭാഗ്യവശാൽ, സ്ഥലം വിടുക എന്നതാണ് ഏക പരിഹാരം. വേറൊന്നുമില്ല. ശരി, ഒരുപക്ഷേ, ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വർഷം മാത്രമേയുള്ളൂ.

  1.    കരോളിന പറഞ്ഞു

   ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്

  2.    ഫ്രാൻസിസ്കോ ഗാർസിയ പറഞ്ഞു

   കാർഷിക ഉൽ‌പാദന രീതികളായി നിലവിൽ വളരെ വിജയകരമായ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്, എയറോപോണിക്സ് എന്നിവയുടെ അടുത്ത ഘട്ടമാണിത്. വ്യക്തിപരമായി, ജൈവമണ്ഡലത്തിലെ production ർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിന്റെ ആരംഭം സസ്യങ്ങളാണെന്ന കാര്യം മറക്കാതെ, പുതിയ ബദലുകൾ തേടി "നന്നാക്കേണ്ട" നാശനഷ്ടങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഇതിനകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
   നന്ദി, ഉടൻ കാണാം

 3.   ജോസ് മരിയ പറഞ്ഞു

  ആഗോളതാപനത്തിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്, ആഗോളതാപനം മൂലം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്, ധാരാളം ആളുകൾ മരിക്കാം, ധ്രുവങ്ങൾ ഉരുകുന്നു, ധാരാളം വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകാം, അതുകാരണം, എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല.

 4.   എൻറിക് ജൂനിയർ പറഞ്ഞു

  ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ ദൈവം വിലക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലെന്നും ഗ്രഹത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാത്തത് എന്താണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും

 5.   പാടലവര്ണ്ണമായ പറഞ്ഞു

  ഹാ അത് ശരിയാണ്.

 6.   ല്യൂസ് പറഞ്ഞു

  വളരെ ചൂടുള്ള പ്രതലങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന വായുവിലെ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും (FOR EXAMPLE AIRCRAFT ENGINES), നൈട്രസ് ഓക്സൈഡായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓസോണുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു, 0,31 മൈക്രോമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ വികിരണത്തിന്റെ ഫലമായി ഇത് കുറയുന്നു. ഓസോണ് പാളി.
  എന്തുകൊണ്ടാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വാർഷിക ഫ്ലൈറ്റുകൾ പരാമർശിക്കാത്തത്? മിസ്റ്റർ മണി ഒരു ശക്തനായ മാന്യനാണ്!

 7.   ലാലോ പറഞ്ഞു

  ആളുകൾ വളരെ വിഡ് id ികളാണ്, ആഗോളതാപനം കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം

  1.    മോണിക്ക സാഞ്ചസ് പറഞ്ഞു

   ഹലോ ലാലോ.
   എത്രയും വേഗം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മളെല്ലാവരെയും (കൂടുതൽ) ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിതെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ശരിക്കും ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും.
   നന്ദി.

 8.   അഗസ്റ്റിൻ ഷാവേസ് പറഞ്ഞു

  ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രശ്നം, അന്തരീക്ഷത്തെ ബാധിക്കുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ നമ്മളിൽ പലരും ആശങ്കാകുലരാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സമൂഹം, സർക്കാർ, സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബിസിനസുകാർ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക, പരിസ്ഥിതിയുടെ പരിപാലനത്തെയും സംരക്ഷണത്തെയും കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാമ്പെയ്‌നുകൾ ആരംഭിക്കാം, അങ്ങനെ നിരവധി പകർച്ചവ്യാധികൾ, രോഗങ്ങൾ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാറ്റം എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.

 9.   ഇവന്ക പറഞ്ഞു

  ഹലോ,

  ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു ചർച്ച ആരംഭിക്കാൻ ഞാൻ COWSPIRACY എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഡോക്യുമെന്ററി അനുസരിച്ച് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം കന്നുകാലികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെക്കാൾ കുറവല്ല. കാരണം ലളിതമാണ്: മാംസം കഴിക്കുന്നതിന് ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റ് മെനുവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇറച്ചി വിതരണം പ്രായോഗികമായി ആകെ വരും. ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അറിയാത്ത ഒന്നാണ്, എന്തെങ്കിലും സംഭാവന നൽകാൻ, മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവരുടെ ഉപഭോഗ ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്, ഭക്ഷണം പോലെ അതിലോലമായ ഒന്ന്, ആനന്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപങ്ങളിലൊന്നാണ്. വിഷയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രതിഫലനത്തിന് പുറത്ത്, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മവും തൊട്ടുകൂടാത്തതുമായ വിഷയമാണ്, കാരണം കന്നുകാലി വ്യവസായ മേധാവികൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പദങ്ങളിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനമുണ്ട്.ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അസുഖകരവുമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാണ്, അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ ചുരുക്കത്തിൽ, ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ലോകത്തിലെ ഓരോ നിവാസികളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അണ്ണാക്കിൽ മാത്രമല്ല, നാം ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ സഹാനുഭൂതി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയും. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് യഥാസമയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചിലത് തീവ്രവാദവും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതുമായതിനാൽ നമുക്ക് സസ്യാഹാരത്തെ കളിയാക്കുന്നത് തുടരാനാവില്ല, നമുക്ക് എല്ലാം നൽകിയ ഒരു ലോകത്തോടുള്ള മാന്യമായ ജീവിതരീതിയായി പ്രകൃതിദത്ത ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കണം. എന്തെങ്കിലും തിരികെ നൽകേണ്ട സമയമാണിത്. ആശംസകൾ.

  1.    M പറഞ്ഞു

   വനനശീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം കന്നുകാലികൾക്ക് പുറമേ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളാണെന്നതും കണക്കിലെടുക്കണം. നിങ്ങൾ രാസവളങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കണം.

 10.   ക്രിസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു

  പരിസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കുന്നതിന് ആളുകൾ ആദ്യം ഉത്തരവാദികളാണ്, കാരണം ഇത് വളരെ ചൂടാണ്, അന്തരീക്ഷം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വനങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നു, ധാരാളം പുക നമ്മെ ബാധിക്കുന്നു, .

 11.   റോളാൻഡോ എസ്കുഡെറോ വിഡാൽ പറഞ്ഞു

  പ്രകൃതി അവധിയുടെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും അവശേഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ശരിയായ നിർദ്ദേശം നൽകുക എന്നതാണ്.

 12.   റോളാൻഡോ എസ്കുഡെറോ വിഡാൽ പറഞ്ഞു

  കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഉചിതമായ രീതി പ്രയോഗിക്കുന്നു.

  1.    മോണിക്ക സാഞ്ചസ് പറഞ്ഞു

   തികച്ചും സമ്മതിക്കുന്നു.

 13.   ജോർജ്ജ് വെഞ്ചുറ പറഞ്ഞു

  അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുന്നത് വരെ നമുക്കുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു, അതിനാൽ മലിനീകരണം ഗ്രഹത്തെ കവിയുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും, എല്ലാ പണത്തെയും സാങ്കേതികവിദ്യയെയും അപേക്ഷിച്ച് മാറ്റാനാവാത്ത നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന് സ്വയം ബലിയർപ്പിച്ചാൽ വളരെയധികം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്രദമാകും. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, നമ്മുടെ ശരീരത്തെപ്പോലെയുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഗ്രഹത്തെ ദൈവം നമുക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സ്വയം മാറ്റാനാവാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നാം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നദികളെയും കടലുകളെയും മലിനപ്പെടുത്തരുത്, അതിനാൽ പണത്തിന്റെ അഭിലാഷത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്

 14.   റോളാൻഡോ എസ്കുഡെറോ വിഡാൽ പറഞ്ഞു

  ഏത് പ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.

  1.    M പറഞ്ഞു

   പരിഹരിക്കുക, പക്ഷേ വിപരീതമല്ല

 15.   ആക്റ്റിസൽ rl ആറ്റിസൽ പറഞ്ഞു

  വമ്പിച്ച അശ്രദ്ധയും സമയങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലെ അറിവില്ലായ്മയും, ആകാശവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള ദുർബലതയുടെ അഭാവവും, ചുവടെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾ മുകളിൽ ഒന്ന് നോക്കണം, എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ, മുകളിലേക്കും മുകളിലേക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചുവടെ കാണാൻ

 16.   റോളാൻഡോ എസ്കുഡെറോ വിഡാൽ പറഞ്ഞു

  CO2 എങ്ങനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു
  കൽക്കരി ചൂടാക്കുമ്പോൾ CO2 വിഘടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഈ വസ്തുതയുടെ വ്യക്തമായ സൂചകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ്: വസന്തകാലത്ത് നേരിയ മഴ പെയ്യുന്നു. വേനൽക്കാലം വരുമ്പോൾ, മഴ വർദ്ധിക്കുന്നു, കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, വസന്തകാലത്ത് സൂര്യരശ്മികൾ ഇപ്പോഴും വളരെ ചൂടാകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. മറുവശത്ത്, വേനൽക്കാലത്ത് ഈ രശ്മികൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നേരിട്ട് എത്തി വളരെയധികം ചൂടാക്കുന്നു. CO2 ചൂടാക്കുകയും ഓക്സിജനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജനുമായി ചേരുന്നു, അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമൃദ്ധമാണ്, ജലം, H2O. എന്നിട്ട് മഴ.

 17.   റോളാൻഡോ എസ്കുഡെറോ വിഡാൽ പറഞ്ഞു

  ഹുവായ്കോളോറോ
  ഹുവാരോചിരോ പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹുവായ്കോളോറോ. രണ്ട് കെച്ച്-ഹുവാസ് പേരുകളിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് വന്നതെങ്കിൽ: ഹുവായ്-ഘോ, ലോജ്-റോ, ഇത് അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. 30 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 4 മില്ലിമീറ്ററിൽ കുറവുമുള്ള കട്ടിയുള്ള വളരെ ചെറിയതും നേർത്തതുമായ പാമ്പാണ് ഹുവായ്-ഘോ. അതിന്റെ ചലനം നിലത്തുവീഴുന്നു. അത് നിലത്തിനടിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടായി വിഭജിക്കാം, ഇരുവശവും ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോയി അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് കീഴിലാണ്.
  ഈ പാമ്പിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഹുവാക്കോ വരുന്നത്, അതിനാൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ചെറിയ പാമ്പുകളുടേതിന് സമാനമാണ്. കാരണം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ പുരാതന നിവാസികൾ അവർ നിരീക്ഷിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിന് പേരിട്ടു. ചെറിയ പാമ്പുകളെപ്പോലെ ഹുവാക്കോസ് അനിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ നീങ്ങുന്നു, അവ വിഭജിച്ചാൽ അവ പ്രചരിക്കുന്നു.
  "കിളി" എന്ന് പറയുന്നത് "ലോജ്-റോ" എന്ന പേരിന്റെ ഒരു വ്യുൽപ്പന്നമാണ്, ഇത് ഒരു സൂപ്പ് പോലെയുള്ളതും എന്നാൽ കട്ടിയുള്ളതുമായ പല ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും മിശ്രിതമാണ്: പച്ചക്കറികൾ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ബീൻസ്, മാംസം, മുതലായവ. ഹുവാക്കോ അത് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിന് സമാനമായ ഒന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഹുവായ്കോളോറോ എന്ന പേര് പിറന്നത്.

 18.   ജുവാൻ ജെയർ പറഞ്ഞു

  അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ കടന്നുപോയാൽ മരിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ കത്തിക്കും

 19.   ജിനോ ഗാലോ പറഞ്ഞു

  ഫാക്ടറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്താൻ ആളുകളെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ പൊള്ളലേറ്റ് മരിക്കും. പരിസ്ഥിതിയെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുക. സുഹൃത്തുക്കളേ, ഇത് വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാം. പ്ലാന്റ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക വൃക്ഷങ്ങളും നമുക്ക് മനുഷ്യന് ജീവൻ പകരാൻ കഴിയും ദയവായി സഹായിക്കുക

 20.   ജിനോ ഗാലോ പറഞ്ഞു

  നിങ്ങൾ ഇത് ഒഴിവാക്കണം

 21.   റോളാൻഡോ എസ്കുഡെറോ വിഡാൽ പറഞ്ഞു

  ആഗോളതാപനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. എന്നാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട്; അന്തരീക്ഷ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ന്യുമോപോണിക്സ് പുനർക്രമീകരിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി.

 22.   ല്യൂസ് പറഞ്ഞു

  വളരെ നല്ല വിവരങ്ങൾ

 23.   ഡൊണൈസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഹെരേര മദീന പറഞ്ഞു

  അവരുടെ മക്കളുടെ ഭാവി വരുന്നതിനുമുമ്പ് നാം അത് തകരാറിലാക്കിയാൽ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ജീവിതം വളരെ മനോഹരമാണ്, അവർ എന്ത് ലോകത്തിന് അവസരമൊരുക്കും, അഭിനന്ദനത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹേയ് കഴിയില്ല, ഹേ നമ്മൾ എല്ലാം മനുഷ്യരല്ല മൃഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലോകത്തെ പരിപാലിക്കാം ഹേ മൃഗങ്ങൾ പോലും അവയെ പരിപാലിക്കുന്നു

 24.   മാത്യു-വൈടി പറഞ്ഞു

  മികച്ചത്… ..

 25.   ലൂസിയ പരേഡെസ് പറഞ്ഞു

  ആളുകൾ കള്ളം പറയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ശാസ്ത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 26.   മോശെ യുജിഡോ സെഡെനോ പറഞ്ഞു

  ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം കന്നുകാലികൾ, പശുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മീഥെയ്ൻ വാതകങ്ങൾ, അവയുടെ കടുപ്പവും വായുവിൻറെ ഫലവുമാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ CO2 നേക്കാളും വളരെയധികം മലിനീകരണം, വളരെയധികം സ്ഥലവും വിഭവങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വനനശീകരണം, അങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്പം ...

  ആഗോളതാപനം തടയാൻ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? മാംസം കഴിക്കരുത്.

  വളരെ നന്നായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി കൗസ്പറസി കാണാനും ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു

 27.   ആൽബർട്ടോ കോമ്പാഗ്നുച്ചി പറഞ്ഞു

  ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനേക്കാൾ, ഒരു ചോദ്യം രൂപപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾക്കപ്പുറം, ചരിത്രപരമായ പരാമർശങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥാ ചക്രത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഏകദേശം 25.000 വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ചക്രമുള്ള ഭൂമിയുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത്, തീർച്ചയായും അതിന്റെ ദൈർഘ്യം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റഫറൻസും കുറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവുമില്ല. ഞാൻ കേട്ടതനുസരിച്ച്, ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 12.000 വർഷങ്ങൾ ഹിമയുഗത്തിലാണുള്ളത്, യാദൃശ്ചികമായി, ഇത് അവതരണത്തിന്റെ പകുതി ചക്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവുമായി ഏകദേശം യോജിക്കുന്നു. നമുക്ക് റഫറൻസുകളില്ലാത്ത ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഗതിയിലായിരിക്കുമോ? അതുപോലെ, സൂര്യനുചുറ്റും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദീർഘവൃത്തമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവതരണം ആ അർദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുവെന്നും അതിനാൽ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുവെന്നും അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുവെന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. നിരീക്ഷിച്ച കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി അല്ലേ?

 28.   ഡീഗോ സാവേദ്ര ഗോൺസാലസ് പറഞ്ഞു

  ശരി, ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു, നന്ദി, പക്ഷേ ആഗോളതാപനം ഒരു മിഥ്യയാണെന്നും ഇത് ഇതിനകം 3 തവണ സംഭവിച്ചുവെന്നും പറയുന്ന ഗവേഷണമുണ്ട്, അതിനാൽ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ?

 29.   നോമി പറഞ്ഞു

  പങ്കിട്ട അറിവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു രചയിതാവോ കുറഞ്ഞത് ഒരു സർവ്വകലാശാലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ വിവരങ്ങൾ എന്റെ ജോലിയിലോ തീസിസിലോ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് വെബ് പേജുകളിൽ എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു, എവിടെയാണ് ഗവേഷണമോ ഫീൽഡ് വർക്കോ നടത്തിയ ആളുകളുടെ റഫറൻസുകളോ സൈറ്റുകളോ, ആകെ കവർച്ച.

 30.   Malena പറഞ്ഞു

  ഇതെല്ലാം നിർത്തി ലോകത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു

 31.   അലക്സ് ഗോൺസാലസ് ഹെരേര പറഞ്ഞു

  ഇത് ശരിയല്ല, കാരണം ഞാൻ ഇത് ഒരു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു, കാരണം ഇത് വളരെ മോശമായ കാരണങ്ങളാൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും ഈ സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ഇത് എന്നെ സേവിച്ചില്ല

 32.   കാമില ഓസ പറഞ്ഞു

  ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഏറ്റവും വലിയ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന കന്നുകാലി വ്യവസായമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളികളെന്ന് കുറിപ്പിൽ പറയാതെ പോയതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കന്നുകാലി മൃഗങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങളാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. വനനശീകരണവുമായി ഇത് സംയോജിപ്പിച്ച് കന്നുകാലികളെ കൊഴുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷണം വളർത്തുന്നുവെങ്കിൽ, ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു.

bool (ശരി)