കാലാവസ്ഥയും കാലാവസ്ഥയും

ഒരു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകനാകുന്നത് എങ്ങനെ

നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗ് ഇടയ്ക്കിടെ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഹോബി പരിവർത്തനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ...

ഗുരുത്വാകർഷണ ശേഷി .ർജ്ജം

സാധ്യതയുള്ള .ർജ്ജം എന്താണ്

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും വൈദ്യുതിയിലും നമ്മൾ സാധ്യതയുള്ള .ർജ്ജത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രധാന തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ...

ഗ്യാസ് ഭീമന്മാർ

വാതക ഗ്രഹങ്ങൾ

സൗരയൂഥം വ്യത്യസ്ത തരം ഗ്രഹങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അവയുടെ സ്വഭാവവും ഘടനയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതുണ്ട് ...

കാലിഫോർണിയ ഉൾക്കടൽ

കാലിഫോർണിയ ഉൾക്കടൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാലിഫോർണിയ ഉൾക്കടലിനെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കടലാണിത്. ഇതിന്…

ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾ

ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾ

ഭൗതികശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്ക് പല വശങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, അത് മിക്കവർക്കും മനസിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ...

പ്ലാനറ്റ് എർത്ത്

ഭൂമിയുടെ ഘടന

വളരെ സങ്കീർണ്ണവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ ഒരു ഗ്രഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, അത് എണ്ണമറ്റ വശങ്ങളുള്ളതും സമതുലിതാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുന്നതുമാണ് ...

രത്നക്കല്ലുകൾ

വിലയേറിയ കല്ലുകൾ

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ കുടലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ്, അവയുടേതാണ് ...

ഇരട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ

ഇരട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ

കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം നമുക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, അറിയപ്പെടുന്ന ചിലത് ഉണ്ട് ...