Количината на врнежи измерена во растителен восок

Количината на врнежи измерена во восок на копнени растенија фрли многу светло врз временските обрасци во изминатите илјадници години, проширувајќи ја слабата студија за моделите на мерење до фосилните рекорди.