А.Естебан

Јас се викам Антонио, имам дипломирано геологија, магистер по градежништво применувано за градежни работи и магистер по геофизика и метеорологија. Работев како теренски геолог и како геотехнички писател на извештаи. Исто така, извршив микрометеоролошки истражувања за да го проучам однесувањето во атмосферската и подземната СО2. Се надевам дека ќе можам да придонесам со моето зрно песок за да ја направам таквата возбудлива дисциплина како метеорологијата сè повеќе и подостапна за секого.