lavaka lalina eo amin'ny natiora

Dolinas

Ao amin'ny jeolojia dia misy karazana fiforonan'ny maro samihafa. Samy manana ny toetrany sy ny fiaviany ny tsirairay. Ny iray amin'izy ireo dia ...