ພູຫິມະໄລ

ສາຍພູ

Cordilleras ແມ່ນພູຜາຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາກັນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເປັນເຂດແດນທາງພູມິສາດລະຫວ່າງປະເທດ. ເຂົາເຈົ້າມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາ ...

veroño

Verrano

ເມື່ອເວົ້າເຖິງວັດທະນະ ທຳ ນິຍົມແລະອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຂ້ອນຂ້າງເກີດມາ. ແນວຄວາມຄິດອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນມາ ...