ປ່າ beech

ປ່າ beech

ປ່າ beech ເປັນຊັບສົມບັດທໍາມະຊາດທີ່ຈັບໃຈກັບຄວາມງາມແລະຄວາມລຶກລັບຂອງມັນ. ປ່າໄມ້ເຫຼົ່ານີ້, ລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນ ...

ສາທາລະນະ