volcanism ແມ່ນຫຍັງ

Volcanism: ທຸກຢ່າງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຮູ້

ມີ​ສານ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຜ່ານ​ພູ​ເຂົາ​ໄຟ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ລະ​ເບີດ​, ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ທາດ​ອາຍ​ຜິດ​, ແຂງ​, ຂອງ​ແຫຼວ​ແລະ / ຫຼື ...

ສາທາລະນະ
ທະເລຊາຍ Sonora

ທະເລຊາຍ Sonoran

ທະເລຊາຍໂຊໂນຣານ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແລວທາງອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງລະບົບນິເວດທີ່ແຫ້ງແລ້ງໃນທະວີບອາເມລິກາເໜືອ ເຊິ່ງຂະຫຍາຍອອກໄປ…