ສາທາລະນະ
ວົງໂຄຈອນແມ່ນຫຍັງ

ວົງໂຄຈອນແມ່ນຫຍັງ

ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບດາລາສາດ, ລະບົບສຸລິຍະແລະດາວເຄາະ, ພວກເຮົາເວົ້າເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບວົງໂຄຈອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດ ...