AI Deepmind

DeepMind AI ສາມາດຄາດເດົາສະພາບອາກາດໄດ້ດີກວ່າ

ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາເປັນຄວາມກ້າວ ໜ້າ ຍ້ອນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຍີ. ປະຈຸບັນ, ມີໂປຣແກມຄອມພິວເຕີຫຼາຍໂຄງການທີ່ສາມາດ ...

ສາທາລະນະ
ຄາບານູລາ

cabañuelas

ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບວິທີການພະຍາກອນອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາທີ່ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຂດຊົນນະບົດແລະທຸກຄັ້ງທີ່ ...

Mallorca

ນີ້ແມ່ນວິທີການສະພາບອາກາດຈະຢູ່ໃນເກາະ Balearic ໃນປີ 2038

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຮູ້ວ່າສະພາບອາກາດຈະປະຕິບັດແນວໃດໃນສິບປີຫຼືຫຼາຍປີ, ແຕ່ມື້ນີ້ພວກເຮົານັບວ່າ…

ວັນຄຣິສມາດກັບຫິມະ

ກະສັດສາມອົງຈະປະກອບດ້ວຍອາກາດເຢັນແລະຝົນໃນປະເທດສະເປນ

ປະຊາຊົນ ຈຳ ນວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ຫວັງວ່າຈະໄດ້ມາຮອດຂອງກະສັດສາມອົງ, ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ ...

ຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນ

ຄະນິດສາດຄາດຄະເນການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນຄັ້ງທີ VI ໃນປີ 2100

ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ, ປະຫວັດສາດຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ບາງຄົນໄດ້ອ່ອນແລະ ...

ແດດຮ້ອນຮ້ອນ

ລະດູຮ້ອນນີ້ເປັນລະດູຮ້ອນທີ່ສຸດໃນປະເທດສະເປນ

ມື້ວານນີ້, ວັນສຸກ, ວັນທີ 22 ກັນຍາ, ລະດູຮ້ອນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ. ອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາແຫ່ງລັດ Aemet ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ...