Claudi casals

ຂ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຮຽນຮູ້ຈາກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຂ້ອຍ, ສ້າງຄວາມບໍ່ສະບາຍລະຫວ່າງປະສົບການແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບ ທຳ ມະຊາດ. ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານໄປ, ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຖືຢູ່ໃນໂລກ ທຳ ມະຊາດ.

Claudi Casals ໄດ້ຂຽນ 98 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2017