veroño

Verrano

ເມື່ອເວົ້າເຖິງວັດທະນະ ທຳ ນິຍົມແລະອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຂ້ອນຂ້າງເກີດມາ. ແນວຄວາມຄິດອັນ ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນມາ ...

mesosphere ແລະທາດອາຍ

Mesosphere

ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຊັ້ນຕ່າງ different, ແຕ່ລະຊັ້ນມີອົງປະກອບແລະ ໜ້າ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໄປ​ກັນ​ເລີຍ…