эстуарий деген эмне

дарыянын бөлүктөрү

Жер үстүндөгү чөйрөдө дарыялардан келген таза суу менен деңизден келген туздуу сууну аралаштырган ар кандай экосистема бар. Бул экосистемалар эстуарийлер деп аталат. Бирок, көп адамдар билбейт эстуарий деген эмне. Бул дарыялардын жана деңиздин суу тилкелерин аралаштыруу үчүн жооптуу болгон аралаш экосистема. Бул суу объектилери жээкти түзгөн жана деңизге ачык болгон кургактыктын аймактары менен курчалган.

Бул макалада биз чечинүүчү бөлмө деген эмне экенин, анын өзгөчөлүктөрүн жана маанисин айтып беребиз.

эстуарий деген эмне

эстуарий деген эмне

Эстуарийлер - көптөгөн өсүмдүктөр жана жаныбарлар түрлөрү үчүн экосистема жана баш калкалоочу жай. Бул организмдер жашоо, тамактануу жана көбөйүү үчүн ушул экосистемаларга көз каранды. Этуарийлердин ар кандай түрлөрү суунун агымынын аянтына жараша классификацияланат. Бул суу океандарга, булуңдарга, булуңдарга, лагуналарга, бакчаларга же каналдарга куят. Эстуарийлер каналдын таза суусу менен деңиздин туздуу суусун аралаштырат. Бул ар кандай туздуу суунун карама-каршылыгы жогорку лайланууга алып келет.

Бүгүнкү күндө эстуарий кээде рекреациялык, туристтик жана илимий максаттар үчүн колдонулган аймак катары колдонулат. Анын негизги мүнөздөмөлөрүнүн бири - бул бүткүл планетадагы эң жемиштүү экосистемалардын бири. Дал ушул жерде органикалык заттардын көп бөлүгү дарыялар менен ташылган кургактыктын азыктарынан жана экинчи жагынан, океандардын азыктарынан өндүрүлөт.

жарым жабык система катары, бир нече кошуна экосистемалардын материалдарын алмашуу болуп саналат. Негизинен, алар өтө тайыз жерлер, демек, жарык сууга оңой кире алат. Бул экологиялык шарттарга байланыштуу, лимандагы фотосинтездин ылдамдыгы бир топ жогору. Мына ушулардын бардыгы жакшы баштапкы вндурушке жардам берет. Ошондой эле адам керектөөнүн көптөгөн түрлөрү, мисалы, рак сымалдуулар, моллюскалар жана кээ бир балыктар сыяктуу, лимандарда жашай турганын эстен чыгарбоо керек.

Этуарийлердин мүмкүнчүлүктөрүнүн бири – көп көлөмдөгү сууну кармап калуу жана суу ташкындарынын алдын алуу. Алар ошондой эле бороон-чапкын учурунда жээкке зыян келтирбөөгө жардам берет. Ошондуктан, алар калкты башкарууда да абдан маанилүү. Кээ бир учурларда дарыя агымдары сууну көбүрөөк ташып, чөкмөлөрдүн жана булгоочу заттардын алмаштырылышына алып келет. Бул күчтүү агымдын урматында суу таза бойдон калат.

Алар кандайча түзүлөт

эстуарий деген эмне жана өзгөчөлүктөрү

Этуарийлер таза суу менен аралашып, көлмөлөрдү пайда кылышат, анткени деңиз суусу көтөрүлүп кеткенде деңиз суусунан агып чыгат. Андан кийин, суу азайганда, таза суу океанга куюлат. Мунун натыйжасында аймакта чоң саз пайда болгон.

Туздуу жана туздуу суунун аралашмасынан пайда болгон стюарийлер ар кандай экосистемаларды түзөт, мында бул аймактардын эндемикалык өсүмдүктөр жана жаныбарлар түрлөрү чогулат. Эстуарийлер - океанга жакын жердеги суу объектилери жолуккан өткөөл зоналар. Алар, адатта, өзүнүн өзгөчө экосистемасы бар жылуу суулар.

Саздар көп пайда болот, бирок тропикте биз мангрларды да таба алабыз, кайсы жерлер көбүрөөк саздак. Алар ар түрдүү экосистемага ээ. Биз аздыр-көптүр терең эстуарийлерди, саздак же аскалуу жерлерди таба алабыз.

Фауна ар түрдүү жана бул жерлер планетага ушунчалык көп органикалык заттарды алып келет, алар көлөмү боюнча токойлор же чөптүү жерлер менен салыштырууга болот. Бул аймактарда жапайы жаныбарлардын абдан маанилүү чөйрөлөрү түзүлгөн, жана Алар ошондой эле суу чыпкалоо милдетин аткарат.

Көптөгөн жээк аймактарынын экономикасы балыктардын, моллюскалардын же балырлардын бай популяциясынан улам эстуарийлердин айланасында жайгашкан. Алар туризм үчүн популярдуу жерлер, бул жерлерде канаттууларды көрүү абдан кеңири таралган жана алар илимий билимге жана билимге арналган жерлер.

эстуарий түрү

Кээ бир негизги өзгөчөлүктөрүнө жараша лимандардын ар кандай түрлөрү бар. Эстуариянын ар бир түрү суу ташкындары учурунда дарыядагы суунун көлөмү менен толкун суунун көлөмүнүн ортосундагы байланыш менен аныкталат. Бул жерден биз эстуарийлердин бир нече түрүн таба алабыз:

 • Туз Клиндер Estuary: Дарыяда деңизге караганда суу көп болгондо пайда болот. Мына ушундай жол менен биз жогору жагындагы дарыя суусу менен ылдый жагындагы толкундун ортосунда жука өткөөл катмары бар аралашмага ээ болобуз.
 • Жогорку катмарлуу эстуарийлер: Этуарийлердин бул түрлөрүндө кирүүчү тузсуз суунун көлөмү деңиз суусунан көп, бирок анчалык эмес. Бул шарттар ар кандай суу объектилеринин ортосундагы суу аралашмаларынын акыры туздуу үстүңкү катмарды пайда кылышына себеп болот, анткени толкундар деңиз суусун жер үстүнө чыгарат. Эки суу аралашканда катмар пайда болот.
 • Жеңил катмарлуу эстуарий: Дарыя суунун көлөмү деңиз суусунан аз болгон эстуарий. Экөөнүн теңине салыштырганда бул жердеги суунун туздуулугу кескин өзгөргөн. Жогорку катмарларда туздуу-лук, теменку катмардагыдай эле езгерууде. Себеби, агымдар өтө тез.
 • Вертикалдуу аралашма куймасы: Бул типтеги кийим алмаштыруучу жайда таза суунун көлөмү толкундардын көлөмүнө карата дээрлик анча чоң эмес. Бул жерде бир калыпта туздуу локердик суулардын жалпы басымдуулугу басымдуулук кылат. Суунун алмашуусу дээрлик болбогондуктан, туздуулук өзгөрбөйт. Ошондой эле суу тилкесинде вертикалдуу катмарлар жок.
 • тескери эстуарий: Дарыя менен камсыз болбогон эстуарийдин түрүн билдирет. Себеби, алар буулануу ылдамдыгы жогору аймактарда бар. буулануу туздуу-луктун концентрациясынын алда канча жогору болушуна алып келет. Ошондой эле сууну жоготкондуктан, туздуураак болгондуктан тыгыздыгы жогорулагандыктан чөгүп кетет.
 • Үзгүлтүктүү көлмөлөр: алар ошол кездеги жаан-чачынга жараша тигил же бул түрү болушу мүмкүн. Бул жерде, ар бир көз ирмемдеги жамгырдын көлөмүнө жараша, ар кандай варианттар бар. Эгер алар бийик болсо, дарыянын нугу көбүрөөк суу алып кетмек.

Эстуариянын флорасы жана фаунасы

эстуарий жапайы жаныбарлар

Эстуарий флора жана фаунанын көп түрүнөн турат. Көпчүлүк өсүмдүктөрдүн түрлөрү сууда жашайт. Камыш, камыш, багуио көзгө урунат. Мангрлардан турган экосистемаларды көптөгөн көлмөлөрдөн кезиктирүүгө болот. Бул туздуу суу шарттарына абдан туруктуу болгон дарак түрлөрү. Алар нымдуу топуракка ыңгайлашкан жана мангр бактарынын 70ке жакын түрү бар. Ак, кара, кызыл жана боз мангрлар өзгөчөлөнүп турат.

Мангрлар менен байланышкан өсүмдүктөрдүн бир бөлүгүн деңиз чөптөрү түзөт. Ошондой эле балыр түздүктөрүнүн жана фитопланктондордун көп жерлерин таба аласыз. Фаунага келсек, жаныбарлардын да ар түрдүүлүгү бар. Алардын эң көрүнүктүүсү зоопланктон болуп саналат, анткени күндүн нуру сууга абдан жакшы кирет.. Бул зоопланктон лиман балыктары, өзгөчө сельд, сардина жана анчоус менен азыктанат. Ошондой эле моллюскалардын, рак сымалдардын, сүт эмүүчүлөрдүн, канаттуулардын жана кээ бир сойлоочулардын саны көп.

Эстуарийлер жайгашкан кеңдикке жараша тропикалык, мелүүн же суук болобу, ар кандай климатта пайда болушу мүмкүн. Бирок, анын жээк мүнөзүнө байланыштуу, анын климаты океан массасынын таасири астында турат. Ошентип, суук аймактарда да климат ички аймактардагыдай экстремалдуу эмес.

Бул маалымат менен сиз эстуарий деген эмне жана анын өзгөчөлүктөрү жөнүндө көбүрөөк биле аласыз деп үмүттөнөм.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.