Литосфера

Литосфера

Жөнүндө макалада көргөнүбүздөй Жердин ички катмарлары, жердеги төрт подсистема бар: Атмосфера, биосфера, гидросфера жана геосфера. Геосферанын ичинде биз планетанын ар кандай катмарларын түзөбүз. Адам зонддордун жардамы менен биздин бутубуздун астындагы нерселерди изилдөө үчүн тереңдеп кетүүгө аракет кылды. Бирок, биз бир нече чакырымга гана кирдик. Алманын ичинен биз анын жука терисин гана жыртык.

Жердин калган ички аймактарын изилдөө үчүн биз кыйыр ыкмаларды колдонушубуз керек. Ошентип, материалдардын курамына жана андан кийинки динамикага ылайык Жердин катмарларынын пайда болушун түшүндүргөн эки моделге келүү мүмкүн болду. Бир жагынан, бизде Жердин катмарлары турган статикалык модель бар: Жер кабыгы, мантия жана өзөк. Башка жагынан алганда, бизде Жердин катмарлары болгон динамикалык модель бар: Литосфера, астеносфера, мезосфера жана эндосфера.

Статикалык модель

Статикалык моделди бир аз карап чыгып, жер кыртышынын экиге бөлүнгөнүн байкайбыз континенттик кабык жана океандык кабык Континенттик кабык ар кандай курамдагы жана курактагы материалдарды сактайт, ал эми океандык кабык бир аз бир тектүү жана жаш.

Ошондой эле бизде бир топ бирдей болгон жердеги мантия бар конвекциялык агымдар. Акыры, Жердин өзөгү, темир менен никелден турат жана жогорку тыгыздыгы жана температурасы менен мүнөздөлөт.

Динамикалык модель

Биз динамикалык моделге көңүл бурганы жатабыз. Жогоруда айтып өткөндөй, динамикалык моделге ылайык Жердин катмарлары литосфера, астеносфера, мезосфера жана эндосфера. Бүгүн биз литосфера жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз.

жердин ички катмарларынын динамикалык жана статикалык модели

Маалымат булагы: https://tectonicadeplacasprimeroc.wikispaces.com/02.+MODEL+EST%C3%81TICO+DEL+INTERIOR+DEL+INTERIOR+DE+LA+TERRA

Литосфера

Литосфера анын статикалык моделинде кандай болору менен пайда болот Жер кабыгы жана Жердин сырткы мантиясы Анын структурасы бир топ катуу жана 100 чакырымдай калыңдыкка ээ. Мындай тереңдикте анын катуулугу жөнүндө белгилүү, анткени сейсмикалык толкундардын ылдамдыгы тереңдиктен улам жогорулап турат.

Литосферада температура жана басым чоңдуктарга жетип, айрым жерлерде тоо тектеринин эришин шарттайт.

Литосферадагы жер кыртышынын түрүнө ылайык, биз аны эки түргө бөлөбүз:

 • Континенталдык литосфера: Бул литосфера континенттик кабык жана жер мантиясынын тышкы бөлүгү тарабынан пайда болот. Анда континенттер, тоо тутумдары ж.б. Калыңдыгы болжол менен 120 кмди түзөт жана ал геологиялык доордо, анткени тоо тектер бар 3.800 жаштан жогору.
 • Океандык литосфера: Ал океандык кабыктан жана жердин сырткы мантиясынан пайда болот. Алар океандын түбүн түзөт жана континенттик литосферага караганда ичке. Анын калыңдыгы 65 км. Ал негизинен базальттардан турат жана анда океандык кырка тоолор бар. Бул океандын түбүндөгү тоо кыркалары, алардын калыңдыгы болгону 7 км.
Континенттик жана океан литосферасы

Маалымат булагы: http://www.aula2005.com/html/cn1eso/04lalitosfera/04lalitosferaes.htm

Литосфера Жердин сырткы мантиясынын калган бөлүгүн камтыган астеносферага таянат. Литосфера тынымсыз кыймылдаган ар кандай литосфералык же тектоникалык плиталарга бөлүнөт.

Континенталдык дрейф теориясы

1910-кылымдын башына чейин вулкандар, жер титирөөлөр жана бүктөмдөр сыяктуу жердеги кубулуштар эч кандай түшүндүрмөсү жок фактылар болгон. Континенттердин формасын, тоо кыркаларынын жана тоолордун пайда болушун ж.б. түшүндүрүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок. XNUMX-жылдан баштап немис геологуна рахмат Альфред Вегенер, континенталдык дрейф теориясын сунуш кылган, түшүндүрмө берип, ушул түшүнүктөрдүн жана идеялардын бардыгын байланыштыра алган.

Теория 1912-жылы сунушталып, 1915-жылы кабыл алынган. Вегенер континенттер ар кандай сыноолордун негизинде кыймылда деп гипотеза жасаган.

 • Геологиялык сыноолор. Алар Атлантика океанынын эки тарабындагы геологиялык структуралардын өз ара байланышына негизделген. Башкача айтканда, качандыр бир кезде бирге болгондон бери континенттер кандайча бири-бирине дал келгендей сезилет. Пангеяны бир кезде бириккен жана планетада өсүмдүктөр менен фаунанын бардык түрлөрү жашаган глобалдык континент деп аташкан.
Континенталдык дрейфтин геологиялык далилдери

Континенттер бири-бирине шайкеш келишет. Маалымат булагы: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural1I/contente2.htm

 • Палеонтологиялык далилдер. Бул тесттер учурда океан менен бөлүнүп турган континенттик аймактарда абдан окшош фоссилдүү флора жана фаунанын бар экендигин талдады.
Континенталдык дрейфтин палеонтологиялык далилдери

Булак :: http://www.geologia.unam.mx:8080/igl/index.php/difusion-y-divulgacion/temas-selectos/568-la-teoria-de-la-tectonica-de-placas-y - континенттик-дрейф

 • Палеоклиматтык тесттер. Бул сыноолор климаттык шарттарды сунуш кылган тектердин жайгашкан жеринен айырмаланып, алар жашаган жеринен айырмаланып турду.

Алгач, континенталдык дрейфке карата мындай ыкма илимий коомчулук тарабынан четке кагылган, анткени анда континенттердин кыймылын түшүндүргөн механизм жок болгон. Континенттерди кандай күч түрттү? Вегенер муну континенттердин тыгыздыктын айырмачылыгы менен жылгандыгын жана континенттердин тыгыздыгы аз болуп, бөлмөнүн полундагы килемдей жылып кеткендиги менен түшүндүрүүгө аракет кылган. Бул чоң тарабынан четке кагылды сүрүлүүчү күч бар.

Плиталардын тектоникасынын теориясы

Плита тектоникасы теориясы 1968-жылы бардык маалыматтар менен бирге илимий коомчулук тарабынан сунушталган. Анда литосфера Жердин жогорку катмарлуу катмары (жер кыртышы жана сырткы мантия) жана фрагменттерге бөлүнөт плиталар кыймылда болгон. Тактайчалар көлөмү жана формасы боюнча өзгөрүп, ал тургай жок болуп кетиши мүмкүн. Континенттер бул плиталарда жайгашкан жана алар жылып жатышат Жер мантиясынын конвекциялык агымдары. Плиталардын чектери - сейсмикалык кыймылдар жана геологиялык процесстер жүрүүчү жер. Пластинанын төмөнкү чеги термикалык. Бул плиталардын кагылышуусу бүктөмдөрдү, жаракаларды жана жер титирөөлөрдү пайда кылат. Плиталардын кыймылын түшүндүрүү үчүн ар кандай кыймылдар сунушталды. Плиталар жылып жатканда, алардын ортосундагы чектерде үч түрдүү чыңалуу болушу мүмкүн, алар үч башка чети болот.

 • Ар кандай четтер же курулуш чектери: Бул плиталарды бөлүүгө жакын болгон чыңалуу стресстери бар жерлер. Курулуш чектеринин аянты океандын кырка тоолору. Океандын түбү жылына 5тен 20 смге чейин кеңейип, ички жылуулук агымы болот. Сейсмикалык активдүүлүк болжол менен 70 км тереңдикте болот.
 • Чек араларды же кыйратуучу чектерди жакындатуу: Алар кысуу күчтөрү аркылуу бири-бирине караган плиталардын ортосунда пайда болот. Ичке жана тыгызыраак табак экинчисинин астына түшүп, мантияга кирет. Алар субдукция зоналары деп аталат. Натыйжада, орогендер жана аралдык аркалар пайда болот. Плиталардын активдүүлүгүнө жараша жакындашуу четтеринин бир нече түрлөрү бар:
  • Океандык жана континенттик литосферанын кагылышуусу: Океан плитасы - континенттик плитанын астына субдукциялануучу. Мындай болгондо, океандык траншеянын пайда болушу, чоң сейсмикалык активдүүлүк, чоң жылуулук активдүүлүгү жана жаңы орогендик чынжырлардын пайда болушу.
  • Океандык жана океандык литосферанын кагылышуусу: Мындай кырдаал пайда болгондо, океандык траншея жана суу алдындагы вулкандык активдүүлүк пайда болот.
  • Континенттик жана континенттик литосферанын кагылышуусу: Бул аларды бөлүп турган океандын жабылышына жана улуу орогендик тоо кыркаларынын пайда болушуна себеп болот. Ошентип Гималай тоолору пайда болгон.
 • Нейтралдуу четтер же жылышуу стресстери: Алар эки плитанын ортосундагы мамиле, алардын ортосундагы каптал жылышуулардын кесепетинен кайчылаш стрессинен пайда болгон аймактар. Ошондуктан литосфера жаратылган да, жок кылынган дагы жок. Трансформациялануучу жаракалар плиталар карама-каршы багытта жылып, ири жер титирөөлөрдү пайда кылган жылышуу стрессине байланыштуу.
Пластиналык тектониканын конструктивдүү же дивергенттүү, кыйратуучу же конвергенттүү четтери

Маалымат булагы: http://www.slideshare.net/aimorales/lmites-12537872?smtNoRedir=1

Жердин ичинде сакталган жылуулуктун таасирин тийгизүүчү кыймылдаткыч күч бар, ошол жылуулуктун жылуулук энергиясы мантиядагы конвекциялык агымдар менен механикалык энергияга айланат. Мантия жай ылдамдыкта агуу мүмкүнчүлүгүнө ээ (жылына 1 см). Ошондуктан континенттердин кыймылын адамзат масштабында дээрлик баалай бербейт.

Жердеги литосфералык плиталар

Евразия плитасы

Атлантика кырка тоосунун чыгыш тарабы. Атлантика кырка тоосунун чыгышындагы деңиздин түбүн, Европаны жана Азиянын көпчүлүгүн Япониянын архипелагына чейин камтыйт. Океан зонасында ал Түндүк Америка плитасы менен ар башкача байланышта болот, ал эми түштүгүндө Африка плитасы менен кагылышат (натыйжада Альп тоолору пайда болгон), ал эми чыгышында Тынч жана Филиппин плиталары менен кагылышат. Бул аймак өзүнүн өтө активдүүлүгүнөн улам Тынч океанынын от шакекчесинин бир бөлүгү болуп саналат.

Кокос жана Кариб деңизинин табактары

Бул эки кичинекей океандык плиталар Түндүк Америка менен Түштүк Американын ортосунда жайгашкан.

Тынч табак

Бул сегиз башка адамдар менен байланышкан ири океан плитасы. Деструктивдүү чектер анын четинде жайгашкан, Тынч оттун от шакегин түзөт.

Индика плитасы

Индия, Жаңы Зеландия, Австралия жана океандын тиешелүү бөлүгүн камтыйт. Анын Евразия плитасы менен кагылышуусу Гималайдын чыгышын шарттаган.

Антарктика плитасы

Ал байланышкан ар кандай чектерди түзгөн чоң табак.

Түштүк Америка плитасы

Батыш зонасында конвергенттик чеги бар, чоң сейсмикалык жана вулкандык активдүүлүккө ээ чоң табак.

Наска

Океан. Анын Түштүк Америка плитасы менен кагылышуусу Анд тоосунан келип чыккан.

Philippine Plate

Ал океандык жана кичинекейлердин бири, конвергенттик чектер менен курчалган, субдукция толкундары менен байланышкан, океан траншеялары жана аралдык аркалар менен курчалган.

Түндүк Америка плитасы

Батыш зонасында ал Тынч океан плитасы менен байланышат. Бул атактуу Сан-Андрес (Калифорния) жаракасы менен байланыштуу, трансформатордук жарака, ошондой эле өрт курунун бөлүгү деп эсептелет.

Африка плитасы

Аралаш табак. Анын батыш чегинде океандын кеңейиши жүрөт. Түндүгүндө Евразия плитасы менен кагылышуу аркылуу Жер Ортолук деңиз жана Альп тоолорун пайда кылган. Анда Африканы эки бөлүккө бөлө турган жараканын акырындык менен ачылышы бар.

Арабча табак

Батыш чегиндеги эң жаңы океан - Кызыл деңиз ачылып жаткан кичинекей плитка.

Литосфералык плиталар

Маалымат булагы: https://biogeo-entretodos.wikispaces.com/Tect%C3%B3nica+de+placas


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.