рекламалоо
башка планеталардагы адамдар

Terraforming

Адам баласы биздин планетабыздын табигый байлыктарын аябагандай ылдамдатып, түгөнүп баратканын билебиз жана ал төмөнкү шарттарда пайда болот ...

Лейбництин өмүр баяны

Leibniz Biography

Бул блогдо биз ар дайым эң маанилүү илимпоздор жана алардын илим дүйнөсүнө кошкон салымдары жөнүндө сөз кылабыз. Жок ...

Эрнест Рутерфорд

Ж.

Акыркы кылымдарда илимге чоң салым кошкон окумуштуулардын арасында бизде Резерфорд бар. Анын толук аты-жөнү ...

экосфера

Экосфера

Биздин планета тирүү организмдерден жана алар өз ара аракеттенип, жашаган физикалык чөйрөдөн турган табигый система. The…

Категориядагы урунттуу учурлар