рекламалоо
veroño

Verrano

Популярдуу маданиятка жана метеорологияга келгенде, абдан кызыктуу түшүнүктөр пайда болот. Жаратылган түшүнүктөрдүн бири ...

мезосфера жана газдар

Мезосфера

Жердин атмосферасы ар кандай катмарларга бөлүнгөн, алардын ар бири ар башка курамга жана функцияга ээ. Кеттик…