рекламалоо
медикан

дары

Климаттын өзгөрүшү метеорологиялык кубулуштардын көрүнүштөрүнүн жана жыштыгынын көбөйүшүн шарттайт ...