рекламалоо
Tycho Brahe

Tycho brahe

Анын жашоосун эске алсак, биз Тихо Браени тарыхтагы эң таң калыштуу астроном деп эсептесек болот. Анын жетишкендиктери…