Ионосфера

Атмосферанын бизди коргогон катмарларынын бири - ионосфера. Бул электр энергиясы менен заряддалган көптөгөн атомдорду жана молекулаларды камтыган аймак. Бул заряддалган бөлүкчөлөр космостон, негизинен биздин Күн жылдызынан келип чыккан радиациянын аркасында жаралган. Бул нурлануу атмосферадагы бейтарап атомдорго жана аба молекулаларына тийип, аларды электр кубаты менен кубаттайт. Ионосфера адамдар үчүн чоң мааниге ээ, ошондуктан биз бул билдирүүнү толугу менен ага арнаганы жатабыз. Ионосферанын мүнөздөмөлөрү, иштеши жана мааниси жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын түшүндүрүп беребиз. Негизги өзгөчөлүктөр Күн үзгүлтүксүз жаркырап турганда, ал өз иш-аракетинде көп көлөмдө электромагниттик нурланууну пайда кылат. Бул нурлануу биздин планетанын катмарларына түшүп, атомдорду жана молекулаларды электр кубаты менен кубаттайт. Бардык бөлүкчөлөр заряддалгандан кийин, биз ионосфера деп атаган катмар пайда болот. Бул катмар мезосфера, термосфера жана экзосферанын ортосунда жайгашкан. Аздыр-көптүр анын жер бетинен болжол менен 50 км бийиктиктен башталгандыгын көрө аласыз. Бул жерде башталат да, ал толук жана маанилүү болуп калат 80 км жогору. Биз ионосферанын жогорку бөлүктөрүндө жайгашкан аймактарда биз космоско он миңдеген чакырымга созулган жердин үстүнөн жүздөгөн чакырымдарды көрө алабыз, биз аны магнитосфера деп атайбыз. Магнитосфера - бул Жердин магнит талаасы (байланыш) жана Күндүн ага тийгизген таасиринен улам жүрүм-турумунан улам биз ушундай атаган атмосферанын катмары. Ионосфера менен магнитосфера бөлүкчөлөрдүн заряддары менен байланыштуу. Бири электрдик, экинчиси магниттик заряддарга ээ. Ионосферанын катмарлары Жогоруда айтып өткөндөй, ионосфера 50 кмде башталса дагы, аны түзгөн иондордун концентрациясына жана курамына жараша ар кандай катмарларга ээ. Мурда ионосфера D, E жана F тамгалары менен аныкталган бир нече ар башка катмардан турат деп ойлошкон. F катмары F1 жана F2 болгон дагы эки деталдуу регионго бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшүнүн натыйжасында ионосфера жөнүндө көбүрөөк маалымат бар жана бул катмарлар бир-биринен анчалык деле айырмаланбагандыгы белгилүү. Бирок, адамдардын башын айлантпаш үчүн, башында болгон баштапкы схема сакталып калган. Ионосферанын ар кандай катмарларын бөлүк-бөлүгүнөн анализдеп, алардын курамын жана маанилүүлүгүн кененирээк көрөбүз. D региону Бул бүт ионосферанын эң төмөнкү бөлүгү. Ал 70тен 90 кмге чейинки бийиктиктерге жетет. D региону E жана F аймактарына караганда ар башка мүнөздөмөлөргө ээ. Себеби, анын бош электрондору бир түн ичинде дээрлик толугу менен жоголот. Алар кычкылтек иондору менен биригип, электрдик нейтралдуу кычкылтек молекулаларын түзүп жатканда жок болуп кетишет. Регион Е Бул катмар Кеннекки-Хевисид деп да аталат. Бул аталыш америкалык инженер Артур Эдин урматына берилген. Кеннелли жана англис физиги Оливер Хивисайд. Бул катмар аздыр-көптүр 90 кмден созулуп жатат, мында D катмары 160 кмге чейин созулат. Анын D аймагы менен айырмасы бар жана иондошуу түнү бою кала берет. Ал дагы бир топ кыскаргандыгын айтуу керек. Аймак F Ал болжол менен 160 кмден аягына чейин бийиктикке ээ. Эркин электрондордун эң көп концентрациясы бар, күнгө жакын болгондуктан. Демек, ал көбүрөөк радиацияны кабылдайт. Түн ичинде анын иондошуу даражасы анчалык деле өзгөрбөйт, анткени иондордун таралышында өзгөрүү бар. Күндүн ичинде биз эки катмарды көрө алабыз: жогору турган F1 деп аталган кичирээк катмар жана F2 деп аталган дагы бир жогорку иондоштурулган доминанттык катмар. Түн ичинде экөө тең Эпплтон деп аталган F2 катмарынын деңгээлинде биригишет. Ионосферанын ролу жана мааниси Көпчүлүк үчүн, атмосферанын электрдик заряддуу катмарынын болушу эч нерсени билдирбейт. Бирок ионосфера адамзаттын өнүгүшү үчүн чоң мааниге ээ. Мисалы, ушул катмардын жардамы менен биз радио толкундарын планетанын ар кайсы жерлерине жайылта алабыз. Ошондой эле спутниктер менен Жердин ортосунда сигналдарды жөнөтө алабыз. Ионосферанын адамдар үчүн фундаменталдуу болушунун эң маанилүү факторлорунун бири - бул бизди космостогу коркунучтуу радиациядан коргойт. Ионосферанын жардамы менен биз Түндүк чырактары сыяктуу кооз жаратылыш кубулуштарын көрө алабыз (шилтеме). Ошондой эле, биздин планетаны атмосферага кирген асман тоо тектеринен сактайт. Термосфера өзүбүздү коргоого жана Күн бөлүп чыгарган ультрафиолет нурларын жана рентген нурларын сиңирүү менен жердин температурасын жөнгө салууга жардам берет. Экинчи жагынан, экзосфера планета менен күндүн нурларынын ортосундагы биринчи коргонуу линиясы. Бул абдан керектүү катмардагы температуралар өтө жогору. Айрым учурларда биз Цельсий боюнча 1.500 градусту таба алабыз. Бул температурада, жашоо мүмкүн эместигин эске албаганда, жанынан өткөн адамдардын ар бир элементин өрттөп жиберет. Дал ушул нерсе биздин планетага тийген метеориттердин чоң бөлүгүнүн ыдырап, жылдыздарды жаратышына алып келүүдө. Жана бул тектер ионосфера менен байланышкан жана кээ бир чекиттердеги жогорку температурадагы нерселер, бир аз ысык болуп, чачырап бүткөнгө чейин от менен курчалганын көрөбүз. Чындыгында, бул адам жашоосу үчүн биз билгендей өнүгө турган эң керектүү катмар. Ушул себептен, аны тереңирээк билүү жана анын жүрүм-турумун изилдөө маанилүү, анткени биз ансыз жашай албайбыз.

бири атмосферанын катмарлары бизди коргогон бул ионосфера. Бул электр энергиясы менен заряддалган көптөгөн атомдорду жана молекулаларды камтыган аймак. Бул заряддалган бөлүкчөлөр космос мейкиндигинен, негизинен Күн жылдызыбыздан келген радиациянын жардамы менен пайда болот. Бул нурлануу, атмосферадагы бейтарап атомдорду жана аба молекулаларын уруп, аларды электр кубаты менен кубаттайт. Ионосфера адамдар үчүн чоң мааниге ээ, ошондуктан биз бул билдирүүнү толугу менен ага арнаганы жатабыз.

Ионосферанын мүнөздөмөлөрү, иштеши жана мааниси жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгын түшүндүрүп беребиз.

негизги өзгөчөлүктөр

Атмосферанын катмарлары

Күн үзгүлтүксүз жаркырап турса, ал өз иш-аракетинде көп көлөмдө электромагниттик нурланууну пайда кылат. Бул нурлануу биздин планетанын катмарларына түшүп, атомдорду жана молекулаларды электр кубаты менен кубаттайт. Бардык бөлүкчөлөр заряддалгандан кийин, биз ионосфера деп атаган катмар пайда болот. Бул катмар мезосфера, термосфера жана экзосферанын ортосунда жайгашкан.

Аздыр-көптүр анын жер бетинен болжол менен 50 км бийиктиктен башталгандыгын көрө аласыз. Бул жерде башталат да, ал толук жана маанилүү болуп калат 80 км жогору. Биз ионосферанын үстүңкү бөлүктөрүндө жайгашкан аймактарда биз космоско он миңдеген чакырымга созулган жердин үстүнөн жүздөгөн чакырымдарды көрө алабыз, биз аны магнитосфера деп атайбыз. Магнитосфера - бул атмосферанын катмары, себеби анын жүрүм-турумуна байланыштуу жердин магнит талаасы жана ага Күндүн аракети.

Ионосфера менен магнитосфера бөлүкчөлөрдүн заряддары менен байланыштуу. Бири электрдик, экинчиси магниттик заряддарга ээ.

Ионосферанын катмарлары

Ионосфера

Буга чейин айтып өткөндөй, ионосфера 50 кмден башталса дагы, аны түзгөн иондордун концентрациясына жана курамына жараша ар кандай катмарларга ээ. Мурда ионосфера D, E жана F тамгалары менен аныкталган бир нече ар башка катмардан турат деп ойлошкон. F катмары F1 жана F2 болгон дагы эки деталдуу регионго бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшүнүн натыйжасында ионосфера жөнүндө көбүрөөк маалымат бар жана бул катмарлар бир-биринен анчалык деле айырмаланбагандыгы белгилүү. Бирок, адамдардын башын айлантпаш үчүн, башында болгон баштапкы схема сакталып калган.

Ионосферанын ар кандай катмарларын бөлүк-бөлүгүнөн анализдеп, алардын курамын жана маанилүүлүгүн кененирээк көрөбүз.

Регион D

Бул бүт ионосферанын эң төмөнкү бөлүгү. Ал 70тен 90 кмге чейинки бийиктиктерге жетет. D чөлкөмүнүн E жана F аймактарынан айырмаланган өзгөчөлүктөрү бар, анткени түн ичинде анын эркин электрондору дээрлик толугу менен жоголот. Алар кычкылтек иондору менен биригип, электрдик нейтралдуу кычкылтек молекулаларын түзүп жатканда жок болуп кетишет.

Регион Е

Бул Кеннекки-Хевисид деп да аталган катмар. Бул аталыш америкалык инженер Артур Э.Кеннеллинин жана англиялык физик Оливер Хивисиддин урматына берилген. Бул катмар аздыр-көптүр 90 кмден созулуп жатат, мында D катмары 160 кмге чейин созулат. Анын D аймагы менен айырмасы бар жана иондошуу түнү бою кала берет. Ал дагы бир топ кыскаргандыгын айтуу керек.

Регион F

Аягына чейин болжол менен 160 км бийиктикке ээ. Эркин электрондордун эң көп концентрациясы бар, күнгө жакын болгондуктан. Демек, ал көбүрөөк радиацияны кабылдайт. Түн ичинде анын иондошуу даражасы анчалык деле өзгөрбөйт, анткени иондордун таралышында өзгөрүү бар. Күндүн ичинде биз эки катмарды көрө алабыз: жогору турган F1 деп аталган кичирээк катмар жана F2 деп аталган дагы бир жогорку иондоштурулган доминанттык катмар. Түн ичинде экөө тең Эпплтон деп аталган F2 катмарынын деңгээлинде биригишет.

Ионосферанын ролу жана мааниси

Адамдар үчүн ионосфера

Көпчүлүк үчүн, электр тогу менен заряддалган атмосфера катмары эч нерсени билдирбейт. Бирок ионосфера адамзаттын өнүгүшү үчүн чоң мааниге ээ. Мисалы, ушул катмардын жардамы менен биз радио толкундарын планетанын ар кайсы жерлерине жайылта алабыз. Ошондой эле спутниктер менен Жердин ортосунда сигналдарды жөнөтө алабыз.

Ионосферанын адамдар үчүн фундаменталдуу болушунун эң маанилүү факторлорунун бири - бул бизди космостогу коркунучтуу радиациядан коргойт. Сыяктуу сонун жаратылыш кубулуштарын көрө алабыз North Lights. Ошондой эле, биздин планетаны атмосферага кирген асман тоо тектеринен сактайт. Термосфера өзүбүздү коргоого жана Күн бөлүп чыгарган ультрафиолет нурларынын бир бөлүгүн жана Рентген нурларын сиңирүү менен жердин температурасын жөнгө салууга жардам берет. Экинчи жагынан, экзосфера планета менен күндүн нурларынын ортосундагы биринчи коргонуу линиясы болуп саналат. .

Бул абдан керектүү катмардагы температуралар өтө жогору. Айрым учурларда биз Цельсий боюнча 1.500 градусту таба алабыз. Бул температурада, жашоо мүмкүн эместигин эске албаганда, жанынан өткөн адамдардын ар бир элементин өрттөп жиберет. Дал ушул нерсе биздин планетага тийген метеориттердин чоң бөлүгүнүн ыдырап, жылдыздарды жаратышына алып келүүдө. Жана бул тектер ионосфера менен байланышкан жана кээ бир чекиттердеги жогорку температурадагы нерселер, бир аз ысык болуп, чачырап бүткөнгө чейин от менен курчалганын көрөбүз.

Чындыгында, бул адам жашоосу үчүн биз билгендей өнүгө турган эң керектүү катмар. Ушул себептен, аны тереңирээк билүү жана анын жүрүм-турумун изилдөө маанилүү, анткени биз ансыз жашай албайбыз.

Бул маалымат менен ионосфера жөнүндө көбүрөөк маалымат ала аласыз деп ишенем.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.