Жердин түзүлүшү

Жер планетасы

Биз өтө татаал жана толук планетада жашайбыз, анын сансыз жактары бар, аны тең салмактуулукта сактап, жашоого мүмкүнчүлүк берет. Жердин түзүлүшү Ал түп-тамырынан бери эки бөлүккө бөлүнөт. Алгач биздин планетанын ички талданат. Көптөгөн тышкы аспектилерди түшүнүү үчүн Жердин ичинде эмне бар экендигин билүү маанилүү. Андан кийин, биз жашаган планетаны жалпысынан таанып билүү үчүн, бардык тышкы бөлүктөрдү талдоо зарыл.

Бул постто биз Жердин бүт түзүлүшүн талдап, терең билмекчибиз. Бул жөнүндө көбүрөөк билгиңиз келеби?

Жердин ички түзүлүшү

Жердин ички түзүлүшү

Жер пайда болгон бир түзүлүштү тартуулайт концентрдик катмарлар менен аны түзгөн бардык элементтер кезектешип турган жерде. Алардын катмарлар менен бөлүнүп турарын жер титирөө болгондо сейсмикалык толкундардын кыймылынын аркасында биле алабыз. Эгер планетаны ичинен сыртынан анализдей турган болсок, анда төмөнкү катмарларды байкоого болот.

негизги

Ички өзөк

Ядро - бул Жердин эң ички катмары ири көлөмдө темир жана никель кездешет. Ал жарым-жартылай эрип, Жердин магнит талаасына ээ болушуна себеп болот. Ал ошондой эле эндосфера деп аталат.

Материалдар өзөгү табылган жогорку температурадан улам эрийт. Жердин кээ бир ички процесстери жер бетинде көрүнөт. Жер титирөөлөрдү, вулканизмди же континенттердин жылышуусун көрөбүз (плиталык тектоника).

Coat

Жердеги мантия

Жердин мантиясы өзөктүн үстүндө жана негизинен силикаттардан турат. Бул жердин ички бөлүгүнө караганда тыгыз жана жер бетине жакындаганда анча тыгыз катмар. Ал мезосфера деп да аталат.

Бул кенен катмар боюнча өтөт көптөгөн материалдык конвекция кубулуштары. Бул кыймылдар континенттердин кыймылына түрткү берет. Өзөктөн чыккан ысык материалдар көтөрүлүп, муздаганда кайра ичине кайтышат. Мантиядагы бул конвекциялык агымдар үчүн жооптуу тектоникалык плиталардын кыймылы.

Cortex

Жердин түзүлүшүнүн моделдери

Бул Жердин ички бөлүгүнүн эң сырткы катмары. Ал ошондой эле деп аталат литосфера. Ал жеңил силикаттардан, карбонаттардан жана оксиддерден турат. Континенттер жайгашкан жердин калыңдыгы, океандардын кошулган жеринен ичке. Ошондуктан, ал океандык жана континенттик жер кыртышына бөлүнөт. Ар бир кабыктын өзүнүн тыгыздыгы бар жана ал белгилүү бир материалдардан турат.

Бул көптөгөн ички процесстер көрүнүп турган геологиялык активдүү аймак. Бул Жердин ичиндеги температурага байланыштуу. Сыяктуу тышкы процесстер дагы бар эрозия, ташуу жана чөкмө. Бул процесстер күн энергиясы жана тартылуу күчү менен шартталган.

Жердин тышкы түзүлүшү

Жердин сырткы бөлүгү жер бетиндеги бардык элементтерди топтогон бир нече катмардан турат.

Гидросфера

Гидросфера

Бул жер кыртышында бар суунун бардык аянтынын жыйындысы. Бардык деңиздер менен океандар, көлдөр жана дарыялар, жер астындагы суулар жана мөңгүлөр кездешет. Гидросферадагы суу үзгүлтүксүз алмашып турат. Ал белгиленген жерде калбайт. Бул суунун айланышына байланыштуу.

Деңиздер менен океандар гана бүт жер бетинин төрттөн үч бөлүгүн ээлейт, ошондуктан алардын планетардык деңгээлде мааниси чоң. Дал ушул гидросферанын жардамы менен планета өзүнө мүнөздүү көк түскө ээ.

Көпчүлүк деңгээлде эриген заттар суу сактагычтарында кездешет жана чоң күчкө дуушар болушат. Аларга таасир этүүчү күчтөр Жердин айланышы, Айдын тартылуусу жана шамал менен байланыштуу. Алардын айынан океан агымдары, толкундар жана толкундар сыяктуу суу массаларынын кыймылы пайда болот. Бул кыймылдар глобалдык деңгээлге чоң таасирин тийгизет, анткени алар тирүү жандыктарга таасир этет. Климатка деңиз агымдары дагы таасир этет El Niño же La Niña сыяктуу эффекттер менен.

Ал эми таза же континенттик суулар жөнүндө айта турган болсок, алар планетанын иштеши үчүн абдан маанилүү. Себеби алар жер бетиндеги эрозияга каршы эң шарттуу агенттерди түзөт.

атмосфера

Атмосферанын катмарлары

Атмосфера Бул бүтүндөй Жерди курчап турган жана жашоонун өнүгүшү үчүн зарыл болгон газ катмары. Кычкылтек - биз билген жашоо үчүн кондиционер газ. Мындан тышкары, көптөгөн газдар тирүү жандыктар жана экосистемалар үчүн өлүмгө алып келүүчү күндүн радиациясын чыпкалоочу.

Атмосфера өз кезегинде ар кандай катмарларга бөлүнөт, алардын ар бири ар башка узундугу, функциясы жана курамы менен айырмаланат.

Баштоо тропосфера, түздөн-түз Жердин катуу бетинде болот. Бул абдан маанилүү, анткени биз жашаган жерде жана жаан-чачын сыяктуу метеорологиялык кубулуштарды пайда кылат.

Стратосфера ал тропосферанын болжол менен 10 км жогору созулган кийинки катмары. Бул катмарда ультрафиолет нурларын коргоо болуп саналат. Бул озон катмары.

Мезосфера андан жогору, ошондой эле бир аз озонду камтыйт.

Термосфера Күн радиациясынын таасири менен температура 1500 ° Сден ашып кетиши мүмкүн болгондуктан, ушундайча аталат. Анда Ионосфера деп аталган аймак бар, анда көптөгөн атомдор электрондорун жоготуп, Түндүк Жарыгын түзгөн энергияны бөлүп чыгарып, ион түрүндө болушат.

Биосфера

Биосфера

Биосфера ал жердин өзү эмес, бирок бул бар болгон экосистемалардын жыйындысы. Биздин планетада жашаган бардык тирүү жандыктар биосфераны түзөт. Демек, биосфера жер кыртышынын бөлүгү, ошондой эле гидросфера жана атмосфера.

Биосферанын өзгөчөлүктөрү биологиялык ар түрдүүлүк деп аталган. Бул жерде планетада кездешкен ар кандай жандыктар жана жашоо формалары жөнүндө. Мындан тышкары, биосферанын бардык компоненттеринин ортосунда тең салмактуулук байланышы бар, ал баарынын туура иштешине жооп берет.

Жердин түзүлүшү бир тектүүбү же гетерогендүүбү?

жердин түзүлүшү

Изилдөөнүн ар кандай ыкмаларынын жардамы менен биздин планетанын ичи бир тектүү эместиги белгилүү. Ал ар кандай касиетке ээ концентрдик зоналарда түзүлөт. Изилдөөнүн методдору төмөнкүчө:

 • Түз ыкмалар: Алар жер бетин түзүүчү тоо тектердин касиеттерин жана структураларын изилдөөдөн турат. Бардык тоо тектерин алардын касиеттерин билүү үчүн түздөн-түз жер бетинен тийгизсе болот. Мунун аркасында лабораторияларда жер кыртышын түзгөн тектердин бардык мүнөздөмөлөрү бааланат. Маселе, бул түздөн-түз изилдөөлөр болжол менен 15 чакырым тереңдикте жүргүзүлүшү мүмкүн.
 • Кыйыр ыкмалар: Жердин ичи кандай экендигин аныктоо үчүн маалыматтарды чечмелөө үчүн кызмат кылышат. Аларга түздөн-түз кире албасак дагы, тыгыздык, магнетизм, тартылуу күчү жана сейсмикалык толкундар сыяктуу кээ бир касиеттерин изилдөө жана анализдөө аркылуу ички жасалгаларын биле алабыз. Метеориттерди анализдөө менен, жердин ички курамы дагы чыгарылышы мүмкүн.

Жердин ички түзүлүшүн түзүү үчүн болгон кыйыр ыкмалардын катарына сейсмикалык толкундар кирет. Толкундардын ылдамдыгын жана алардын траекториясын изилдөө Жердин физикалык жана структуралык ички түзүлүшүн билүүгө мүмкүндүк берди. Жана ошол бул толкундардын жүрүм-туруму тектердин касиеттерине жана мүнөзүнө жараша өзгөрөт алар өтүшөт. Материалдардын ортосунда өзгөрүү зонасы болгондо, ал үзгүлтүк деп аталат.

Бардык ушул билимдерден улам, Жердин ичи гетерогендүү жана ар кандай касиетке ээ концентрдик зоналарда түзүлдү.

Бул маалыматтар менен сиз Жердин түзүлүшү жана анын мүнөздөмөлөрү жөнүндө көбүрөөк биле аласыз деп ишенем.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

3 комментарий, өзүңүздүкүн калтырыңыз

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт.

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.

 1.   Эмне мааниге ээ ал мындай деди:

  баракча абдан жакшы

 2.   Марсело Даниэль Сальцедо Герра ал мындай деди:

  Баракчага абдан жакшы, мен бул тема жөнүндө көп нерселерди билдим

 3.   Хосе Рейес ал мындай деди:

  Мыкты басылма, абдан толук.