Биомасса, ушул калыбына келүүчү энергия жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгы

Органикалык заттар менен электр энергиясы

Эң биринчи билишиңиз керек, биомасса эч нерсе эмес өсүмдүк же жаныбар тектүү органикалык заттар, бул жерде органикалык калдыктар жана таштандылар камтылган энергия өндүрүү үчүн пайдаланылышы керек.

Себеби, өсүмдүктөр күндүн нурлуу энергиясын аркылуу химиялык энергияга айландырат фотосинтез жана бул энергиянын бир бөлүгү органикалык зат түрүндө сакталат, аны биз пайдалана алабыз.

Учурда биомассанын төмөнкү аныктамасы кабыл алынды:

"Биомасса - бул биологиялык жол менен пайда болгон органикалык заттардан келип чыккан, кайра жаралуучу энергия продуктуларынын жана чийки заттардын тобу".

Дал ушул себептен органикалык отундар жана алардан алынган органикалык материалдар, мисалы, пластмасса жана көпчүлүк синтетикалык буюмдар түшүнүгү биомассанын аныктамасында орунсуз.

Бул отундар жана алынган органикалык материалдар биологиялык келип чыгышы менен, алардын пайда болушу өткөн мезгилдерде болгон.

Биомасса - бул өсүмдүктөрдүн фотосинтези аркылуу күндүн жаралуучу энергиясы.

фотосинтез энергиясы кандайча өндүрүлөт

Мындан тышкары, ылайык 2003/30 / EC директивасы биомасса бул:

"Айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана ага байланыштуу тармактардын калдыктарынын жана калдыктарынын, ошондой эле өнөр жай жана муниципалдык таштандылардын биологиялык ажыроочу бөлүгү".

Жалпысынан алганда, биомассанын ар кандай аныктамасы негизинен 2 терминди камтыйт; калыбына келүүчү жана органикалык.

Биомасса энергия булагы катары

Илгертен бери адам күнүмдүк тапшырмаларын аткаруу үчүн биомассаны энергия булагы катары колдонуп келген.

Казылып алынган отунду колдоно баштагандыктан, биомасса төмөнкү учакта унутулуп калган, анда анын баштапкы энергия өндүрүшүнө кошкон салымы жокко эсе.

Бүгүнкү күндө, ар кандай факторлордун жардамы менен, биомасса энергия булагы катары кайрадан жаралууда.

Биомассаны энергия булагы катары жандандырууга себеп болгон факторлор:

 • Мунайдын кымбаттап жаткандыгы.
 • Айыл чарба өндүрүшүн көбөйтүү.
 • Айыл чарба өндүрүшүн альтернативдүү колдонууну издөө керек.
 • Климаттын өзгөрүшү.
 • Энергия өндүрүшүн оптималдаштыруу үчүн илимий-техникалык билимди колдонуу мүмкүнчүлүгү.
 • Биомассаны отун катары колдонгон өсүмдүктөрдү өнүктүрүүнүн жагымдуу экономикалык негизи, ушул булак менен иштелип чыккан электр станциялары алган өндүрүштүк субсидиялардын жардамы менен.
 • Долбоорлордун башка түрлөрүн иштеп чыгуунун регулятивдик кыйынчылыгы, экономикалык инвестицияларды кирешелүү кылуу үчүн биомассаны эң акылга сыярлык альтернатива катары калтыруу.

Биомассанын түрлөрү

Энергия өндүрүшүнө багытталган биомасса токойду эксплуатациялоонун калдыктарынан, жыгачтын биринчи жана экинчи трансформациялануу тармактарынан, шаардык катуу таштандылардын органикалык фракциясынан, мал чарбачылыгындагы калдыктардан, алынган айыл чарба жана токой чарба продукциялары, энергетикалык өсүмдүктөр, аларды биомасса алуу үчүн гана эксплуатациялоого арналган.

Жалпысынан, биомасса энергияны колдонууга сезгич ар кандай органикалык продуктулардан алынат, бирок булар негизгиси.

Биомасса түрлөрү боюнча классификацияланган

Табигый биомасса

Табигый биомасса - бул өндүрүлгөн табигый экосистемалар. Бул ресурстарды интенсивдүү эксплуатациялоо өнүкпөгөн өлкөлөрдөгү негизги энергия булактарынын бири болсо дагы, айлана чөйрөнү коргоого туура келбейт.

Бул табигый биомасса аны өзгөртүү же өркүндөтүү үчүн адамдын кийлигишүүсүз жаратылган.

Бул негизинен жөнүндө токой калдыктары:

 • Токойлорду жана плантацияларды тазалоо боюнча туундулар калууда
 • Отун жана бутактар
 • Ийне жалбырактуу дарактар
 • Жалбырактуу

Калдык биомасса

Калдык биомасса деген эмне адамдын иш-аракетинде жаралган органикалык заттарды колдонушат. Көпчүлүк учурда аны жок кылуу көйгөй жаратат. Биомассанын бул түрү аны колдонууда төмөнкүдөй артыкчылыктарга ээ:

 • Булганууну жана өрттүн пайда болуу коркунучун азайтуу
 • Полигондун мейкиндигин азайтыңыз.
 • Өндүрүш чыгымдары төмөн болушу мүмкүн.
 • Унаа чыгымдары төмөн болушу мүмкүн.
 • CO2 бөлүп чыгаруудан алыс болуңуз.
 • Жумуш орундарын түзүү.
 • Айылдын өнүгүшүнө салым кошот.

Калдык биомасса өз кезегинде төмөндө айтылган бир катар категорияларга бөлүнөт.

Айыл чарба ашыгы

Адамдын керектөөсү үчүн пайдаланылбаган айыл чарбасынын ашыкчалары энергетикалык максаттар үчүн биомасса катары колдонууга ылайыктуу деп эсептелет.

Адамдын азык-түлүк чынжырында колдонулган айыл чарба продукцияларын ушул пайдалануу негизсиз жаман ат алып келди биомассаны энергетикалык максаттарда пайдалануу жөнүндө, анткени бул пайдалануу көптөгөн үчүнчү дүйнөдө жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө азык-түлүктүн негизи болгон айрым айыл чарба продукцияларынын наркынын жогорулашына айыпталган.

Бул айыл чарба ашыгы электр энергиясын өндүрүүчү заводдордо отун катары жана биоотунга айландырылышы мүмкүн.

Энергетикалык өсүмдүктөр

Жогоруда айтылган энергетикалык өсүмдүктөр - бул жалаң гана энергетикалык өндүрүшкө арналган атайын өсүмдүктөр.

Салттуу айыл чарба өсүмдүктөрүнөн айырмаланып, алардын негизги мүнөздөмөлөрү аларда жогорку биомасса өндүрүмдүүлүгү жана жогорку айылдуулук, кургакчылыкка, ооруга, күч-кубатка, эрте өсүшкө, өсүү мүмкүнчүлүгүнө жана четки жерлерге көнүү сыяктуу мүнөздөмөлөрдө көрсөтүлгөн.

Энергетикалык өсүмдүктөргө өсүмдүктөрдү өстүрүү муктаждыктарын аныктоо үчүн көптөгөн изилдөөлөрдүн предмети болуп саналган салттуу өсүмдүктөр (дан өсүмдүктөрү, кант камышы, май өсүмдүктөрү) жана кадимки эмес өсүмдүктөр (цинара, патака, таттуу сорго) кириши мүмкүн.

Биомассанын трансформация процесстери

Жогоруда көрүнүп тургандай, биомасса түшүнүгүнө кирген көптөгөн ар кандай материалдар өз кезегинде а мүмкүн болгон трансформация процесстеринин ар түрдүүлүгү бул биомассанын энергиясы

Биомассанын трансформация процесстери

Ушул себептен, ар кандай конверсия процесстерин колдонуу менен биомассаны энергиянын ар кандай түрлөрүнө айландырууга болот, бул энергия түрлөрү:

Жылуулук жана буу

Биомассаны же биогазды күйгүзүп, жылуулук менен буу чыгарууга болот.

Жылуулук жылытуу жана тамак бышыруу үчүн негизги продукт болушу мүмкүн, же электр менен буусун чогуу түзгөн заводдордо электр энергиясын өндүрүүнүн кошумча өнүмү болушу мүмкүн.

Газ күйүүчү май

Анаэробдук сиңирүү же газдаштыруу процесстеринде өндүрүлгөн биогаз ички күйүүчү кыймылдаткычтарда электр энергиясын өндүрүү үчүн, үй, соода жана мекеме тармактарында жылытуу жана кондиционерлөө үчүн жана модификацияланган унааларда колдонулушу мүмкүн.

Биоотун

Этанол жана биодизель сыяктуу биоотундарды өндүрүү (макалага көз чаптырсаңыз болот Үйдөн жасалган биосизелди кантип жасоого болот) көптөгөн транспорттук колдонмолордо көп өлчөмдөгү казылып алынган отунду алмаштырууга мүмкүнчүлүгү бар.

Бразилияда этанолду кеңири колдонуу 20 жылдан ашуун убакыттан бери көрсөтүп келатат биоотун техникалык жактан масштабдуу түрдө ишке ашат.

Америка Кошмо Штаттарында жана Европада алардын өндүрүшү көбөйүп, аларды мунайдын туундулары менен аралаштырып сатышат.

Мисалы, 20% этанол жана 20% мунайдан турган E80 деп аталган аралашма көпчүлүк от алдыруу кыймылдаткычтарында колдонулат.

Учурда күйүүчү майдын бул түрү кандайдыр бир түрүн алат гранттык же мамлекеттик жардам, бирок, келечекте, энергетикалык өсүмдүктөрдүн жана масштабдуу экономиканын өсүшү менен, чыгымдардын төмөндөшү алардын өндүрүшүн атаандаштыкка жөндөмдүү кыла алат.

электричество

Биомассанын натыйжасында өндүрүлгөн электр энергиясы "жашыл энергия" катары сатылышы мүмкүн ал парник эффектине көмөктөшпөйт, анткени ал көмүр кычкыл газы (CO2) бөлүп чыгарбайт.

Энергиянын бул түрү рынокко жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай алат, анткени анын наркы түзүмү колдонуучуларга натыйжалуу технологияларга инвестициялоонун жогорку деңгээлин колдоого мүмкүндүк берет, бул биоэнергетика тармагын жогорулатат.

Ко-генерация (жылуулук жана электр энергиясы)

Биргелешкен муун буу жана электр энергиясын бир учурда өндүрүү, энергиянын эки түрүн тең талап кылган көптөгөн өнөр жай процесстерине колдонууга болот.

Мисалы, Борбордук Америкада бул процесс кант тармагында абдан көп кездешет, анда негизинен багас процесси калдыктарын пайдаланууга болот.

Жеткиликтүү баштыктын жогорку ишенимдүүлүгүнөн улам, салттуу түрдө биргелешип иштеп чыгуу натыйжалуу жүргүзүлөт. Бирок, акыркы жылдары көбүрөөк электр энергиясын өндүрүү жана ашыкчасын электр тармактарына сатуу процессин өркүндөтүү тенденциясы байкалууда.

Бул трансформацияны жүзөгө ашырууга боло турган процесстерди бөлүүгө болот физикалык, физикалык-химиялык, термохимиялык жана биологиялык.

Биомасса өсүмдүктөрүндө күйүү

Жөнөкөй сөз менен айтканда, күйүү - бул өтө тез химиялык реакция абадан чыккан кычкылтекти бириктирет (кычкылдандыргыч деген эмне) отундун ар кандай кычкылдандыруучу элементтери менен Ошентип, жылуулуктун чыгышы келип чыгат.

Ушул себептен бул химиялык процесстин болушу үчүн төмөнкү 4 жагдай болушу керек:

 1. Күйүүчү майдын жетиштүү көлөмү, башкача айтканда, биомасса болушу керек.
 2. Ал отун менен кычкылдануу же реакцияга кирүү үчүн керектүү кычкылтекти камтыган күйүүчү абанын жетиштүү көлөмүн түзүшү керек.
 3. Температура реакция пайда болуп, туруктуу болушу үчүн жетиштүү болуш керек. Эгер температура жаркыроо температурасы деп аталган белгилүү бир чоңдуктан ашпаса, кычкылдандыргыч жана күйүүчү май реакцияга кирбейт.
 4. Ал жерде күйүү демилгечиси болушу керек, адатта, мурунтан эле пайда болгон жалын. Демек, күйүүчү системанын күйүп кетишине башка элементтер, адатта, башка күйүүчү майлар дагы катышат.

Биомассаны алдын-ала тазалоо

Биомасса, от казандагы күйүүсүнө өтүүдөн мурун, мурунку даярдануу процессинен өтүшү керек күйүүчү май менен кычкылдандыргычтын ортосундагы реакция процессин жеңилдетүү.

Бул процесс күйүүнү жеңилдетет, анткени ал гранулометрияны жана нымдуулуктун даражасын жөнгө салат.

Процесстердин же мурунку дарылоонун жыйындысынын үч негизги максаты бар:

 1. Гомогендештирүү казанга биомассанын кириши, ошондуктан казан ушул сыяктуу маанидеги туруктуу энергия агымын алат.
 2. Төмөндөө анын гранулометриясы анын бетинин аянтын көбөйтүү.
  Чындыгында, бүртүкчөнүн көлөмү канчалык кичине болсо, күйүүчү май менен кычкылдандыргычтын бетинин аянты ошончолук чоңоюп, реакцияны тездетип, реакцияга кирбеген (күйбөгөн) биомассанын көлөмү азаят.
 3. Нымдуулукту азайтыңыз Курамында күйүү учурунда бөлүнүп чыккан жылуулуктун бөлүгү суунун буулануу жылуулугу катары колдонулуп, түтүндүн температурасын төмөндөтөт.

Мунун баары ошондой жасалышы керек мүмкүн болгон эң аз энергия керектөө, анткени бул процесстерде сарпталган бардык энергия, эгерде бул калдык энергиясы же бекер колдонула турган энергия болбосо, өсүмдүк иштеп чыккан таза энергиянын азайышын билдирет.

Биомасса казаны

Бойлер сөзсүз биомасса күйүүчү термоэлектр станциясынын негизги жабдуулары.

Анда биомассанын курамындагы химиялык энергияны жылуулук энергиясына айландыруу процесси жүргүзүлөт, ал кийинчерээк механикалык энергияга айланат.

Бойлер негизги жабдуулардан тышкары, заводдун иштешине жооп берген техникалык кызматкерлердин да көңүлүн бурат.

Биомасса күйүүчү от казаны менен схема

Албетте, мүмкүн болуучу көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн болгон жабдуулар, эң көп иштебей токтоп турган учурларды жана катуу техникалык тейлөөнү талап кылат.

Бойлердин көйгөйлүү жабдуулардын себептери төмөнкүлөр:

 • Бул жетиштүү өнүкпөгөн, жаңыдан пайда болуп жаткан технология. Көмүр заводдору сыяктуу катуу отундун кычкылдануусунан жылуулук энергиясынын көп бөлүгүн бөлүп чыгаруучу башка күйүү процесстеринде топтолгон чоң тажрыйбанын алдында биомассанын күйүшү дагы эле чечиле элек бир катар жаңы көйгөйлөргө туш болууда. толугу менен канааттандырарлык чечилди.
 • Биомассанын курамында калий жана хлор көп болгондуктан, буу казандын ар кандай бөлүктөрүндө масштаб жана дат басат.
 • Күйүү толугу менен туруктуу эмес, басымдын жана температуранын олуттуу өзгөрүүлөрүнө алып келет.
 • Биомассанын кире беришинде болушу мүмкүн болгон шарттардын өзгөрүлмөлүүлүгүнөн улам, казанды башкарууну толугу менен автоматташтырууда чоң кыйынчылыктар бар.
 • Испаниянын мыйзамдары сунуш кылган электр энергиясын өндүрүү үчүн үстөк акылар менен бирге, заводдордун кирешелүүлүгү өтө тыгыз болгондуктан, казан менен кошо бардык тетиктерге үнөмдөөнү талап кылат. Демек, нарктын өсүшүнө байланыштуу мыкты материалдар же мыкты ыкмалар колдонулбайт.

Бирөө эле Котелдин түрүн туура тандоо биомассанын электр энергиясын өндүрүү долбоорун ишке ашырууда ийгиликке алып келиши мүмкүнОшол эле учурда, орунсуз тандоо орнотулган электр кубатынын ар бир МВт үчүн 1-3 миллион еврону түзгөн ушул типтеги станцияларга салынган каражаттын кирешелүү болушун өтө татаалдаштырат.

Биомасса термоэлектрдик өсүмдүктөр

Биомасса термоэлектр станциясынын а электр энергиясын өндүрүүчү завод белгилүү өлчөмдөгү биомассанын курамындагы химиялык энергияны колдонуп, күйүү процесси аркылуу жылуулук энергиясы катары бөлүнүп чыгат.

Биринчи кезекте, биомассанын энергиясын калыбына келтирүүчү заводдо биомассаны алдын-ала тазалоо системасы болушу керек, анын негизги максаты шарттарды стандартташтыруу үчүн анын курамындагы нымдуулукту азайтуу, өлчөмүн жана биомассанын бир түрдүүлүгүн ылайыкташтыруу. казанга кирүү жана күйүү тутумунун эң жогорку натыйжалуулугуна жетишүү.

Тийиштүү мешке жылуулук энергиясы бөлүнүп чыккандан кийин, күйүү учурунда бөлүнүп чыккан газдар, негизинен, башка катуу жана газ түрүндөгү заттар менен бирге, жылуулукту суу айланган казанда алмашышат жана адатта буу белгилүү бир басым жана температурада.

Биомассанын күйүүчү газдары буу казанынан өтүп, ар кандай этапта өз энергиясын сууга / бууга берет: суу дубалдары, супер жылыткыч, бууландыргыч нур, экономайзер жана аба алдын ала жылыткычтар.

Андан кийин буу казанында пайда болгон кысымдагы буу турбинага жеткирилип, ал кеңейип, жаңы энергетикалык трансформацияны пайда кылат, анын жардамы менен буудагы басымдагы потенциалдуу энергия айланат алгач кинетикалык энергияда, кийинчерээк айлануучу механикалык энергияда.

Испаниядагы биомасса термоэлектр станциялары үчүн мыйзамдык негиз

Испанияда электр энергиясын өндүрүү туура келет жеке сектордун, бирок бул мамлекет тарабынан катуу жөнгө салынган иш.

Бул ишти ар кандай мыйзамдар жана жарлыктар жөнгө салат жана биомасса электр станцияларында иштеген ар бир техник үчүн бул укуктук базаны билүү өтө маанилүү.

Электр энергиясына байланыштуу ар кандай иш-чаралар, бул иш-аракеттердин маанилүүлүгүн эске алуу менен, белгилүү бир мамлекеттик кийлигишүүгө дуушар болот.

Адатта, Коомдук Кызматтын мүнөзү колдонулуп, электр энергиясын өндүрүү, ташуу, бөлүштүрүү жана коммерциялаштыруу милдети мамлекетке жүктөлгөн.

Бүгүнкү күндө ал Мамлекеттик кызмат болбой калды, анткени бул иш-чаралар толугу менен либералдаштырылган.

Коомдук кийлигишүү азыркы учурда күчүндө, анткени алар катуу жөнгө салынуучу иш-чаралар. Электр энергиясын өндүрүү, ташуу жана сатуу менен байланышкан иш-аракеттерге кандайча таасир этиши мүмкүн болгон ар кандай ченемдер биринчи кезекте изилдениши кызыктуу болот.

Турмуш-тиричиликте колдонулуучу биомасса

Мен электр энергиясын алууга көбүрөөк көңүл бурганыма карабастан, жылытууну пайдалануу үчүн жылуулукту өндүрүү үчүн биомассаны колдонуу жөнүндө сөз болуп өткөн жана дагы деле болсо, үйдүн деңгээлинде, ага гана арналган от казандары жана мештери бар.

гранул өндүрүү үчүн барак

Көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе, менин кесиптешим Германдын макаласын окуй аласыз Пеллет мештери жөнүндө билишиңиз керек болгон нерселердин бардыгы

Ошентип, биомасса маселеси боюнча сизге эч ким тоскоол болбойт жана ким билет, балким, сиз ушул мештердин бирин үйүңүзгө орнотууга батынып жатасыз.


Макаланын мазмуну биздин принциптерге карманат редакциялык этика. Ката жөнүндө кабарлоо үчүн чыкылдатыңыз бул жерде.

Комментарий биринчи болуп

Комментарий калтырыңыз

Сиздин электрондук почта дареги жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар менен белгиленет *

*

*

 1. Маалыматтар үчүн жооптуу: Мигель Анхель Гатан
 2. Маалыматтын максаты: СПАМды көзөмөлдөө, комментарийлерди башкаруу.
 3. Мыйзамдуулук: Сиздин макулдугуңуз
 4. Маалыматтарды берүү: Маалыматтар үчүнчү жактарга юридикалык милдеттенмелерден тышкары билдирилбейт.
 5. Маалыматтарды сактоо: Occentus Networks (ЕС) тарабынан уюштурулган маалыматтар базасы
 6. Укуктар: Каалаган убакта маалыматыңызды чектеп, калыбына келтирип жана жок кыла аласыз.