фьорддордун түрлөрү

фьорддор

Бүткүл планетадан таба турган геологиялык түзүлүштүн бир түрү - фьорддор. Алар географиялык өзгөчөлүктөр...

орион тумандуулугу

Horsehead Nebula

Космос мейкиндигинде ааламды түзгөн миллиондогон элементтер бар жана астрономдор байкоо жүргүзүүгө жооптуу...

асмандагы ай гало

ай гало

Мезгил-мезгили менен биз айдын же күндүн айланасында гало деп аталган кубулушту көрөбүз, ал адатта…