ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್

ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್, ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

Asons ತುಗಳು

Asons ತುಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಷದ of ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ

ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ

ಸಂವಹನ

ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಸ್ಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ

ಎವಪೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್

ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.

ವಾತಾವರಣದ ರೇಖೆಯ ಪದರಗಳು

ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್

ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಗರಿಷ್ಠ ಹಲಗೆ

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಿಮ ಹಿಮಪಾತದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಹಿಮಪಾತ

ಹಿಮಪಾತವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭೂಕುಸಿತಗಳು. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳು

ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳು

ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳು

ಹಿಮಾಲಯ

ಹಿಮಾಲಯನ್ ಶ್ರೇಣಿಯು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಅಪ್ಪಲಾಚಿಯನ್ನರನ್ನು ದಾಟಿದೆ

ಅಪ್ಪಲಾಚಿಯನ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಅಪ್ಪಲಾಚಿಯನ್ ಪರ್ವತಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅವಧಿ

ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅವಧಿಯು ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್

ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ-ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಯಂತ್ರಕ

ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರ

ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರವು ಮನುಷ್ಯನು ರಚಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಿರಿ.

ಖನಿಜಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಖನಿಜಗಳ ವಿಧಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಅಪಾಯ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಯಾವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಹಿಮಯುಗ

ಹಿಮಯುಗ

ಹಿಮಯುಗವು ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ 35% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಗಳು ನಿರ್ನಾಮವಾದವು. ಹುಡುಕು!

ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್

ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಯುಗ: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಯುಗವು ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ!

ವಿದ್ಯಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಫಿನಾಲಜಿ

ಫಿನಾಲಜಿ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಕ್ರಯೋಸ್ಫಿಯರ್

ಕ್ರಯೋಸ್ಫಿಯರ್

ಕ್ರಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಹಿಮ ಅಥವಾ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಗ್ರಹದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಯಾನ್

ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಇಯಾನ್: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಹಿಮನದಿ ಮತ್ತು ಹಿಮಯುಗ

ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಹಿಮಯುಗ

ಹಿಮಪಾತವು ಗ್ರಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ರುವೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ.

ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು

ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಕಿಲಾವಿಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಕಿಲಾವಿಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಕಿಲಾವಿಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು, ಅದು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು

ಹವಾಮಾನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಹವಾಮಾನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆಯೇ?

ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜೆನರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜೆನರ್ ಯಾರು?

1912 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜೆನರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ನೀವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಶಿಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಶಿಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಂಡೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೋಷಗಳು

ಯಾವುದು ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಪರಿವರ್ತಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ನೀರೊಳಗಿನ ರೇಖೆಗಳು

ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ರಿಡ್ಜ್: ಮೂಲ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಗರ ಪರ್ವತದ ಮೂಲ, ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಹಿಮದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಿಮನದಿ

ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಹಿಮನದಿ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು

ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವು ಯಾವ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ell ದಿಕೊಳ್ಳಿ

ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಲೆಯ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಅಲೆಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಒಂದು ತರಂಗದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಅಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು

ವಸಂತ equ ತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ!

ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತಂಗಾಳಿ

ಸಮುದ್ರದ ತಂಗಾಳಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರದ ತಂಗಾಳಿ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಅಲೆಗಳು

ಅವು ಯಾವುವು, ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಲೆಗಳು, ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಆಲಿಕಲ್ಲು

ಆಲಿಕಲ್ಲು ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಲಿಕಲ್ಲು ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲೊಕಾಂಟಾ ಲಗೂನ್‌ನ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಓ z ೋನ್

ಗ್ರಹದ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓ z ೋನ್ ಪದರವು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿ, ಓ z ೋನ್ ಪದರವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸಾಲ್ಟಲೈಟ್ 5 ಪಿ ಯ ಚಿತ್ರಗಳು

ಎಚ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ 5-ಪಿ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಎಚ್ಡಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಖಗೋಳ ವರ್ಷ 2018

2018 ರ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಸ್ಯಾನ್ ಮೌರಿಸಿಯೋ ಸರೋವರ

ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಹಿಮಭರಿತ ಬೋರಿಯಲ್ ಕಾಡುಗಳು

ಹಿಮ ಕರಗುವುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೋರಿಯಲ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ CO2 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಯುಫೌಸಿಯಾ ಸೂಪರ್ಬಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಲ್

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಲ್, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸಣ್ಣ ಮಿತ್ರ

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಲ್, ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಠಿಣಚರ್ಮಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ CO2 ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ತೀವ್ರ ಬರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ದೃ ms ಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಬೇಸಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕರಗ

1998 ರಿಂದ 2012 ರವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 1998-2012ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರದ ಬೆಳಕುಗಳು

ಉತ್ತರದ ದೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ನಾರ್ದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ನೋಟ

ಸಮುದ್ರದ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಸಮುದ್ರವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ;)

ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು

ವೀಡಿಯೊ: ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ್ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ನಗರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಳೆ ಮೋಡಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿದ CO2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡರೆ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಡಿನ ಮಣ್ಣು

ಮರದ ಮಣ್ಣು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವು ಅರಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಅನೇಕ ವಿಧದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ

ಮಳೆ

ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇರುವ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ

ಹೆಚ್ಚು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಡುಗಳು ಬರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆ?

ಹುಡುಗಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ಲಾ ನಿನಾ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಎಲ್ ನಿನೊಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾ ನಿನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವೂ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ರಹದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವರು ಹೊಸ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ

ಹೊಸ ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪುರಾವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ

ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್

ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

56 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು

56 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏಕೆ ಇತ್ತು?

ಸುಮಾರು 56 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭೂಮಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಠಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಲಿಯೋಸೀನ್-ಈಯಸೀನ್ ಉಷ್ಣ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೇ?

ಜಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೈತಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಓ z ೋನ್ ಪದರವು ಸೂರ್ಯನ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಓ z ೋನ್ ಪದರ

ಓ z ೋನ್ ಪದರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಓ z ೋನ್ ಪದರವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ವಿಶ್ವದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮುಖ್ಯ

ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಗಾಳಿ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುವ ಖಂಡ

ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲೆಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಕರಗವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ

ಗಾಳಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೋಡಗಳು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ

ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆಯೇ? ಹೌದು! ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ

ಯುಎಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಪ್ಸ್ ಓಷನೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೋಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವಯವ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಕ್ಷೀರ ಹಸುಗಳು

ಅವರು ಹಸುಗಳನ್ನು ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಖದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಡಿಎನ್‌ಎ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು.

ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ

ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯು ಪಡೆಯುವ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅರಣ್ಯವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ

100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅರಣ್ಯವು ಸ್ಕ್ರಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅರಣ್ಯವು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಯುದ್ರವ

ಏರೋಸಾಲ್‌ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ?

ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏರೋಸಾಲ್‌ಗಳು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಇತರ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ? ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಬಾಲೆರಿಕ್ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮೆಂಟೆರಾ ಬೀಚ್

ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೇನು?

ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮನದಿ

ಹಿಮನದಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ, ಹಿಮನದಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿದೆ.

ಜೀವಗೋಳ

ಜೀವಗೋಳ ಎಂದರೇನು?

ಜೀವಗೋಳ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಜೀವಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಿಲ, ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಪ್ರದೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಬೀಜ ವಾಲ್ಟ್

ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ ವಾಲ್ಟ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ (ಮತ್ತು ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ)

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ ವಾಲ್ಟ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಓದಿದ್ದರೆ, ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಚೀನಾದ ಬೀಜಿಂಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ

ಗೋಬಿ ಮರುಭೂಮಿ ಧೂಳು ಚೀನಾದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಗೋಬಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಧೂಳು ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಧ್ರುವಗಳು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿವೆ

ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಸುಮಾರು 41.000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭೂಮಿಯು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಪದರಗಳು

ವಾತಾವರಣದ ಪದರಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ 5 ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ: ಉಷ್ಣವಲಯ, ವಾಯುಮಂಡಲ, ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್, ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನು?

ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ

ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ? ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ಘಟನೆ

ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು

ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಗ್ರಹದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಚೋಬೊರಸ್ ಜೀವನ ಚಕ್ರ

ಚೋಬೊರಸ್ ಫ್ಲೈ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ

ಹಸುಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚೋಬೊರಸ್ನ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿದೆ

ಭೂಮಿಯ ವಯಸ್ಸು

ಕಳೆದ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಯಸ್ಸು ಏನು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ತಾಪಮಾನ ಎಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ?

ತಾಪಮಾನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಆಮ್ಲೀಕರಣವು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು CO2 ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಂಕ್ರೊನಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು?

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ

ಅವರು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಖಂಡವಾದ ಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ

ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಹೊಸ ಖಂಡವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ: ಅವರು ಅದನ್ನು ಐಜಿಲೆಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿನಸ್ ಪಿನಾಸ್ಟರ್

ಎಲೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಎಲೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ದೂರಸ್ಥ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಸಂಗತ ಶಾಖದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುವಂತೆ ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು.

ತಾಪಮಾನ

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವನ್ನು to ಹಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?

ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಇನ್ನೂ ಬರದಿದ್ದರೆ ಈ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ to ಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಅಳಿಸುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಗ್ರಹದ ಭೂಮಿ

ಸೂರ್ಯನು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾನೆ

ಸೂರ್ಯನು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇದು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಹಿಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ

ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಹಿಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ.

ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್

ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ?

ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹಿಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೋಫ್ಲೇಕ್ಗಳು ​​ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆ

ಗಾಳಿಯ ಚಿಲ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉಷ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯು ನಾವು ಇರುವ ನಿಜವಾದ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು. ಗಾಳಿ ಚಿಲ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ

ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ

ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಪಾತ್ರ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು.

ವಾತಾವರಣದ ನದಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಆವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ವಾತಾವರಣದ ನದಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ

ನಾಸಾ ಗ್ರಹದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ

ನಾಸಾ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಗ್ರಹದ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತ

ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಾಸಾ ಎಂಟು ಮೈಕ್ರೋಸಾಟೆಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಾಸಾ ಎಂಟು ಮೈಕ್ರೋಸಾಟೆಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಯೋಮ್ಸ್

ಬಯೋಮ್ ಎಂದರೇನು?

ಬಯೋಮ್ ಎಂದರೇನು? ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಟೆನೆರೈಫ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಟೆನೆರೈಫ್ ಹೊಸ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ

ಟೆನೆರೈಫ್ ಒಟ್ಟು 15 ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನಿಗೌ ಪರಿಣಾಮ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನಿಗೌ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್

ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್

ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಗಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಅತಿ ಉದ್ದದ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಸುನಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ... ಇದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಇದು ಸುನಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?

ವಿಮಾನವು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನವು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಿಮ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಿಮ ಎಂದರೇನು?

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಿಮವು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾಚಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಐಸ್

ವೀಡಿಯೊ: ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಐಸ್ ಹೇಗೆ ಕರಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಸಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಐಸ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾಸಾ ಆನಿಮೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್

ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್

ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ

ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಪರಿಹಾರ: ಮೀಥೇನ್ ತಿನ್ನುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ

ಸಂಶೋಧಕರು ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ-ಕಿಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ-ಕಿಕ್ ಎನ್ನುವುದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಬಹುಪಾಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮಾಡುವುದು

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮುರಿಯದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಹುಣ್ಣಿಮೆ

ಚಂದ್ರನು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ?

ಚಂದ್ರನು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ? ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಿಜವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ

ಸುನಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ 5 ವಿಷಯಗಳು

ಸುನಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ 5 ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ವಿಷಾದಕರ ವಾಸ್ತವ. 20% ಪ್ರದೇಶವು ಈಗಾಗಲೇ ಮರುಭೂಮಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದು ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರದ ಹಿಮ

ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಂದರೇನು?

ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಸಾಗರ ತಳಕ್ಕಿಂತ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ, ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಐಎಫ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ GIF ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಭೂಕಂಪ

ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅನೇಕ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ

ಈಕ್ವೆಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅನೇಕ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆ? ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ.

ಯೆಲ್ಲೋಸ್ಟೋನ್

ವಿಶ್ವದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು

ಸೂಪರ್ವಾಲ್ಕಾನೊಗಳು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಅವು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ಘನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಯಾವುವು?

ಸಾಗರ

ಸಾಗರ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಸಾಗರ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವೆಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ವಿಶ್ವದ

ಭೂಕಂಪಗಳು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ

ಭೂಕಂಪಗಳು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳು ದೋಷಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೌರ ವಿಕಿರಣ

ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಶೇಕಡಾವಾರು ವಿಕಿರಣವು ಗ್ರಹದಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ತುಂಗುರಾಹುವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಬೇಸಿಗೆ

ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಶೀತ ಹವಾಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಿಂತ ಶೀತ ಹವಾಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? "ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್" ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಭೂಕಂಪಗಳು, ಬಿರುಕು ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ

ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿನ ಲ್ಯುಮಿನಿಸೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಯುಎಫ್‌ಒಗಳು ಅಥವಾ ವಾಮಾಚಾರದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು