ಐಸ್ ಕಣ್ಮರೆ

ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮನದಿಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮನದಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕರಗುವಿಕೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಜಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಜಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಜಿಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀತದ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಬ್

ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ!

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಹಾನಿ

ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕುಸಿತ

ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಿಮಯುಗ

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಿಮನದಿ

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಹಿಮನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 14, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ

ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ

ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ರಕ್ತದ ಹಿಮ

ರಕ್ತದ ಹಿಮ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಹಿಮ: ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ

ಇದು ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹಿಮವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ನೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣವು ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಕ್ಲಿಮಾಟಾಲಜಿ

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಕ್ಲಿಮಾಟಾಲಜಿ

ಪ್ಯಾಲಿಯೊಕ್ಲಿಮಾಟಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಜಕಾರ್ತಾ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ

ಜಕಾರ್ತಾ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಕಾರ್ತಾ ಮುಳುಗಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಿಮ

ಹಸಿರು ಹಿಮ

ಹಸಿರು ಹಿಮ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೆಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರಗಿಸುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ

ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ

ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿನ ಕರಗದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಆಲ್ಬೊಡೊ

ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊ

ಭೂಮಿಯ ಆಲ್ಬೊಡೊ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಿರಣಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಿಂಚನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು

ನೀವು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು 15% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೃತಕ ಕೊಳಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಕೃತಕ ಕೊಳಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೃತಕ ಕೊಳಗಳ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್-ಕರಗಿಸುವಿಕೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಐಸ್ ಕರಗುತ್ತದೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಹ ಹಿಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವು ಉಳಿಯಲು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, 2030 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ

ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಏರೋಸಾಲ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು 1,1 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ಸಸ್ತನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಜುಕಾರ್ ಜಲಾನಯನ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜೆಕಾರ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಜೆಕಾರ್ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬರಗಾಲದ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಸಿಯುಡಾಡಾನೋಸ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಎಚ್‌ಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಯುಡಡಾನೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯಾಪಲ್ ಸಿರಪ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳು

ಮ್ಯಾಪಲ್ ಸಿರಪ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿರಬಹುದು

ನೀವು ಮೇಪಲ್ ಸಿರಪ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಸಿರು ಆಮೆ

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಸಿರು ಆಮೆಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ

ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಸಿರು ಆಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸ್ಯಾನ್ ಮೌರಿಸಿಯೋ ಸರೋವರ

ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಯುಫೌಸಿಯಾ ಸೂಪರ್ಬಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಲ್

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಲ್, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸಣ್ಣ ಮಿತ್ರ

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಲ್, ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಠಿಣಚರ್ಮಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ CO2 ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸಿಸ್ಟೊಸೈರಾ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯಾ

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟೊರೆರಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಪಾಚಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟೊಸೈರಾ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅದರ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಹಿಮಕರಡಿ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸ ಬಲಿಪಶು ಹಿಮಕರಡಿಯ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಸೀ ಲೆಗಸಿ ತಂಡವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವ ದೇಶಗಳು?

ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾ ಮತ್ತು ಸಹರಾನ್ ಧೂಳು

ಸಹಾರಾ ಧೂಳಿನ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಹಾರನ್ ಧೂಳಿನ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧೂಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾನೂನು

ಭವಿಷ್ಯದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾನೂನು ಕೇವಲ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ರೂಪಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ "ಕೇವಲ ಪರಿವರ್ತನೆ" ಏನು?

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಣ್ಣು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಮೋಡ ಕವಿದ ಆಕಾಶ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಕಣಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಕಣಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ವೀಸೆಲ್ ಕುಟುಂಬ

ಮಧ್ಯಮ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ವಿಕ್ಷನರಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಣಕಾಸು ನೀಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು 'ಮೋನಾ ಲಿಸಾ' ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು

ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಧಿಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಏಕೆ ತುರ್ತು?

ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬರವು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ

ಸ್ಪೇನ್ ಇನ್ನೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಹಳ ಗುರಿಯಾಗುವ ದೇಶವಾದ ಸ್ಪೇನ್ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿದಿರಿನ ಲೆಮುರ್ ಮಾದರಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ಲೆಮುರ್ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ

ಬಿದಿರಿನ ಲೆಮೂರ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಮೂಲದ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಕಾಪ್ 23

ಬಾನ್ ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆ 2017 ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಸಿಒಪಿ 23)

ಬಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಿಒಪಿ 23 ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ?

ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ

ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 3 ರಿಂದ 5 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಲರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಬರವು ಅಲರ್ಜಿಯವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ 5 ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಸಿಯೆರಾ ಡಿ ಕ್ಯಾಜೊರ್ಲಾ

ಮೂರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಾಡುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಾಗಿವೆ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ವಿಕಸನ

ನಾವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೇ?

ಈ ವರ್ಷ 2017 ನಾವು ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಡಿನ ಮಣ್ಣು

ಮರದ ಮಣ್ಣು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವು ಅರಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

2006 ರಲ್ಲಿ ಗಲಿಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಗ್ರಹವು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶುಷ್ಕ ಕಾಲವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಕರಗಿದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಪೈನ್ ದ್ವೀಪದ ಹಿಮನದಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ

ಕರಗಿಸುವಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್‌ಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 2,4 by C ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಯು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಇಯು ಕ್ರಿಯೆಯ ಭೂದೃಶ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವರು ಹೊಸ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ

ಹೊಸ ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪುರಾವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಡತನ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಜನರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು 100 ರ ವೇಳೆಗೆ 2030 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಜನರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ - ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

56 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು

56 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏಕೆ ಇತ್ತು?

ಸುಮಾರು 56 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭೂಮಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಠಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಲಿಯೋಸೀನ್-ಈಯಸೀನ್ ಉಷ್ಣ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೇ?

ಜಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೈತಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್‌ಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ

ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಗುರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ

ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್‌ಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅನ್ನು ಸವೆತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ 6% ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಬಳಕೆ 6% ರಷ್ಟು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬುಸೆಫಲಾ ಕ್ಲಾಂಗುಲಾ ಮಾದರಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು »ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳ of ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಆಗಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ

ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೇಶಕ್ಕೆ "ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಮೌಂಟ್ ಟೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಟೀಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ

ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾನವರು ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 152 ಯುರೋಪಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ

ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಂದಾಜು 152 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ರಸ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿನ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ

ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಳವು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವು ಸಂಭವಿಸುವ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಟವರ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಟವರ್, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

ಭವಿಷ್ಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಟವರ್‌ನಂತಹ ದಕ್ಷ, ಸ್ವಚ್ and ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ತಾಪಮಾನ ಅಸಂಗತತೆ

ಭೂಮಿಯು ಕೆಂಪು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು 89% ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದವರನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

89% ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದವರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವವರು ಸ್ಪೇನ್‌ನ ನಾಗರಿಕರು.

ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗದ್ದೆಗಳು

ಸ್ಪೇನ್ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ

ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರುಭೂಮೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕರಾವಳಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಹಳ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಜನರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೀ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕೋಸ್ಟ್‌ನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

ಬೈಸಿಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಭಾರತದ ರೈತರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ: 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ತಾಪಮಾನವು 3ºC ಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ತಾಪಮಾನವು 2 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ

ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 2 than C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು XNUMX. C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೋರಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ನಾವು 12 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ನಂಬುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ

ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಕರಗ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕರಗುವುದು ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!

ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕರಗುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತವು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮರುಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮವಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ

ಉಗಾಂಡಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುವ ಖಂಡ

ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲೆಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಕರಗವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ

ಗಾಳಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ಯಾಸ್ಮನ್ ಸರೋವರ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಟ್ಯಾಸ್ಮನ್ ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು

ದಕ್ಷಿಣ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಸ್ಮನ್ ಸಮುದ್ರದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿತು. ಕಾರಣ? ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ವಿಕಸನ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಐಬೇರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಜೂನ್ ಆಗಿದೆ

ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲೆಗಳು 2015 ರಿಂದ ಏರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ನಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕಣ್ಮರೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ

400.000 ಹಿಂದೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿತು

ಸುಮಾರು 400.000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಸ್ ಶೀಟ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಚಿತ್ರ

ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ವಿಮಾನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅನೇಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು ಲಂಡನ್‌ನಂತಹ ಕರಾವಳಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟವು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್‌ನಂತಹ ಎರಡು ನಗರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕುಳಿತ ಜನರ ಗುಂಪು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಲಾರ್ಸೆನ್ ಸಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಲಾರ್ಸೆನ್ ಸಿ ಐಸ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಹಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುರಾವೆ ಲಾರ್ಸೆನ್ ಸಿ ಎಂಬ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಐಸ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು.

ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫ್ರಾನ್ಸ್

ಮ್ಯಾಕ್ರನ್: "ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು"

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾರ್ಟನ್ ಷೆಫರ್

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು

ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಹುಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಪತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಧ್ರುವೀಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 2014 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 50 ರಲ್ಲಿ 1993% ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಯೂರೋ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಯೂರೋಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಯೂರೋ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಯೂರೋಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅರಣ್ಯವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ

100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅರಣ್ಯವು ಸ್ಕ್ರಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅರಣ್ಯವು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಬಜೆಟ್ 16% ಇಳಿಯುತ್ತದೆ

ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು 16% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಮುಂಡ್ಸೆನ್ ಹಡಗು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕೆನಡಾದ ಅಧ್ಯಯನ ರದ್ದಾಗಿದೆ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕಳಪೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಟ್ಯಾಂಜಿಯರ್ ದ್ವೀಪ

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಂಜಿಯರ್ ದ್ವೀಪವು ನೀರೊಳಗಿನ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಟ್ಯಾಂಜಿಯರ್ ದ್ವೀಪವು ಮುಂದಿನ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಸವೆತದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ವಲಸೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸರೀಸೃಪಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸರೀಸೃಪಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸರೀಸೃಪಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹಿಮ ಕರಡಿ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕರಗಿಸುವಿಕೆಯು ಹಿಮಕರಡಿಗಳ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ

ಹಿಮಕರಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ: ಮುದ್ರೆಗಳು. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಅದರ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ನಗರ

"ಶಾಖ ದ್ವೀಪ" ಪರಿಣಾಮವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಗರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. 'ಶಾಖ ದ್ವೀಪ' ಪರಿಣಾಮವು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು

ಹಿಂದೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಮಾಪಕಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಪರ್ವತ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿರುವ ಖಂಡವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದೇ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ಕರಗಿದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟವು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಹಿಮನದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಒ) ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಟಂಡ್ರಾ

ಟಂಡ್ರಾಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಧಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಟಂಡ್ರಾಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಧಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೀತ ಚಳಿಗಾಲವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪುರಾವೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ? ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ.

ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಬದುಕುಳಿಯಬಹುದೇ?

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಹಿಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾಳೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲ, ಸರಿ? ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ;)

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಗರ ಆಮ್ಲೀಕರಣ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಪ್ರತಿವರ್ಷ 175 ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ 175 ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು.

ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಿಯೊ ಸ್ಯಾನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ

ಎಲ್ ಟೊರ್ನೊ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ

ಇಂದು ಎಲ್ ಟೊರ್ನೊ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ದಶಕ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು 2ºC ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ.

ಮಲ್ಲೋರ್ಕಾದ ಕ್ಯಾಲಾ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬೀಚ್

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲೆರಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 3 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬಾಲೆರಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೋಲಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ, ಕೋಲಾಗಳು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ

ಈ ಸ್ನೇಹಪರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾರ್ಸ್ಪಿಯಲ್ಗಳಾದ ಕೋಲಾಸ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಇದು ಮಾನವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹವಳಗಳು

ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ »ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ»

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಬೃಹತ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಮಾನದಿಂದ ನೋಡಿದ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಮೋಡಗಳು.

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ನೀವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ಹೆದರುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು: ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್

ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ಮಾಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ನಂತರ ಕಾಡುಗಳು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಬೆಂಕಿಯ ನಂತರ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಕಾಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆ? ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿವೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಭಯಚರಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಿಶ್ರತಳಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿವೆ

ಗ್ರಹವು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೇದಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೊಸ ಮಿಶ್ರತಳಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ 10 ಕಾರಣಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕರಗ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಮೋಡಗಳು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನ ಮೋಡದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಯುಎನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲವೂ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಪಥವು 3,4 ° ಸೆ. ಆಮ್ಸ್ಟರ್‌ಡ್ಯಾಮ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಗರಗಳು

ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು 11 ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ? ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಚೀನಾ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಹವಾಮಾನ ಯೋಜನೆಗಳು

63 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹವಾಮಾನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹವಾಮಾನ ಯೋಜನೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ "ದೊಡ್ಡ ದತ್ತಾಂಶ" ವನ್ನು ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.