ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳ ಚಿತ್ರ.

ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಮೃದುವಾದ ವಲಯ, ನೀಲಿ ಸಬ್‌ಪೋಲಾರ್ ವಲಯ, ನೀಲಕ ಟಂಡ್ರಾ ವಲಯ, ಹಸಿರು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ, ಹಳದಿ ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ವಲಯ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣವಲಯದ ವಲಯವನ್ನು ಗುಲಾಬಿ.

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜೀವನ ರೂಪಗಳು ಇರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ: ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು - ಬಹುತೇಕ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದರೂ - ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಜಾತಿಯಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

ಈ ಅಗಾಧ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಇಡೀ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಏಕೆ? ಏಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ

ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸೋಣ.

ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಗಳು

ಭೂಮಿಯು ಕಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ:

ತಿರುಗುವಿಕೆ

ಪ್ರತಿದಿನ (ಅಥವಾ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿ 23 ಗಂಟೆ 56 ನಿಮಿಷಗಳು) ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ-ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಗಾಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅನುವಾದ

ಪ್ರತಿ 365 ದಿನಗಳು, 5 ಗಂಟೆ 57 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹವು ಒಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

  • ಮಾರ್ಚ್ 21: ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಜೂನ್‌ನ 22: ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಅಪೆಲಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23: ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಡಿಸೆಂಬರ್ 22: ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭೂಮಿಯು ರಾಜ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪೆರಿಹೆಲಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಭಾವಿ

ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಗ್ರಹವು ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರದ ದೀರ್ಘವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಜ, ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅನುವಾದ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ equ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವಸೂಚನೆ called ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆಕಾಶ ಧ್ರುವದ ಸ್ಥಾನವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೂಪಾಂತರ

ಇದು ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಸಮಭಾಜಕ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಈ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ?

ಗ್ರಹವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸೌರ ಕಿರಣಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಜನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು

ಹವಾಮಾನ, ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ, ಒತ್ತಡ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಂತಹ ಹವಾಮಾನ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೊಪ್ಪೆನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ season ತುವಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆರು ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಉಷ್ಣವಲಯದ ವಲಯ

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅರಣ್ಯ

ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನ, ಇದು 25º ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ 25º ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗಿನ ಅಂತರ ಉಷ್ಣವಲಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ 18ºC ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಮವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಹವಾಮಾನ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಬಹುತೇಕ ಲಂಬವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ತಾಪಮಾನವು ಅಧಿಕವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಮಭಾಜಕವು ಒಂದು ಗೋಳಾರ್ಧದಿಂದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ಟ್ರೊಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಜೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರಂತರ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ವರ್ಷದ ಸಮಯ.

ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ವಲಯ

ಟೆನೆರೈಫ್ನಲ್ಲಿ

ಟೆನೆರೈಫ್ (ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳು, ಸ್ಪೇನ್)

ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಓರ್ಲಿಯನ್ಸ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಸೆವಿಲ್ಲೆ, ಸಾವೊ ಪಾಲೊ, ಮಾಂಟೆವಿಡಿಯೊ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳು (ಸ್ಪೇನ್) ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು 18ºC ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು 18 ಮತ್ತು 6ºC ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹಿಮವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ.

ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ

ಪುಯಿಗ್ ಮೇಜರ್, ಮಲ್ಲೋರ್ಕಾ.

ಪುಲ್ಲೊಗ್ ಮೇಜರ್, ಮಲ್ಲೋರ್ಕಾದಲ್ಲಿ.

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು 10ºC ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ -3º ಮತ್ತು 18ºC ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ..

ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ asons ತುಗಳಿವೆ: ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಸಂತಕಾಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ, ಶರತ್ಕಾಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಸಬ್ ಪೋಲಾರ್ ವಲಯ

ಸೈಬೀರಿಯಾ

ಸೈಬೀರಿಯಾ

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಬ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಬ್ ಪೋಲಾರ್ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಚೀನಾ, ಕೆನಡಾದ ಬಹುಪಾಲು ಅಥವಾ ಹೊಕ್ಕೈಡೋ (ಜಪಾನ್) ನಂತೆ 50º ಮತ್ತು 70º ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ.

ತಾಪಮಾನವು -40ºC ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು 1 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು 30ºC ಮೀರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ 10ºC.

ಟಂಡ್ರಾ ವಲಯ

ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಹಿಮಕರಡಿ

ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಹಿಮಕರಡಿ.

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಟಂಡ್ರಾ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಆಲ್ಪೈನ್ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಅಲಾಸ್ಕಾ, ಉತ್ತರ ಕೆನಡಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುರೋಪಿನ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕರಾವಳಿ, ತೀವ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಸರಾಸರಿ ಕನಿಷ್ಠ -15ºC, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವು 0 ರಿಂದ 15ºC ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಫ್ರಿಜಿಡ್ ವಲಯ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್

ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು ಹಿಮಯುಗದ ಹವಾಮಾನ, ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ -93,2ºC ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. 🙂


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.