ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ವಿಶ್ವದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನುಷ್ಯನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಕೃಷಿ, ಸಾರಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲದ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕರಗುವಿಕೆ

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾತಾವರಣ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು ಅದನ್ನು ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಕೊಡುವ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮತೋಲಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಸೂಸುವ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವು ಅಸಮತೋಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತಾಪನ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಭೂಮಿಯು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ can ಹಿಸಬಹುದು.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ 1750 ರಿಂದ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೈಲದಂತಹ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ. ಈ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಭೂ-ವಾತಾವರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೋ ವಿದ್ಯಮಾನದಂತಹ ಆಂದೋಲನಗಳು

ಅನೇಕ ಜನರು ಚಕ್ರದ ಅಥವಾ ಇತರ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿನ ಈ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಬಾರದು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ನಿಜವೆಂದು ತೋರಿಸಲು, ಹವಾಮಾನವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಆಂದೋಲನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಈ ಆಂದೋಲನಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಂದೋಲನಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸಮಭಾಜಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಗಮನಾರ್ಹ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಲಾ ನಿನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬರಗಾಲವು ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿವಿಧ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ:

 • ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಘಟಿತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜಾತಿಗಳ ಅಳಿವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಮಾನವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಇದು ವಾತಾವರಣ, ಮಳೆ, ತಾಪಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಾನವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳು ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬರವು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಗರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು, ಬೀದಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಅಲಂಕಾರಿಕತೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ರೋಗಗಳ ನೋಟ ...
 • ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
 • ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ...
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಮುರಿಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.

ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾವ ಅನಿಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅನಿಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು (ಜಿಎಚ್‌ಜಿ) ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಜಾಡಿನ ಅನಿಲಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ದೀರ್ಘ-ತರಂಗ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು 33 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯೋಟೋ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ 1997 ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು 2005 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು, ಇದು ಈ ಏಳು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು:

 • ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO2): ಪ್ರತಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟಕವನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ (ಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. CO2 1 CFM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಒಟ್ಟು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ 76% ಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಸೂಸುವ CO2 ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವು ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಗೋಳದಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಉಳಿದ CO2 ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿದಿದೆ.
 • ಮೀಥೇನ್ (ಸಿಎಚ್ 4): ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲವು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ 16% ನಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪಿಸಿಎಂ 25, ಅಂದರೆ ಇದು CO25 ಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೀವನ ಚಕ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (ಎನ್ 2 ಒ): ಇದು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 6% ನಷ್ಟಿದೆ. ಇದು 298 ರ ಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೂ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ 60% ಎನ್ 2 ಒ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸುಮಾರು 114 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಫ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಅನಿಲಗಳು: ಇದರ ತಾಪನ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು CO23.000 ಗಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು 50.000 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಅವಕ್ಷೇಪಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮಾಣ, ತೀವ್ರತೆ, ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಈ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅಪರೂಪ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಾಹೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ , ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ.

ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುವ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ 5 ರವರೆಗೆ 8% ಮತ್ತು 2080% ನಡುವೆ. ಜನರು ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಪ್ರವೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟವು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕೈರೋ, ಲೋಮೆ, ಕೊಟೊನೌ, ಲಾಗೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸಾವಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕರಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ಹಿಮಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ; ಇದು ಹಿಮನದಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ನದಿಗಳ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2050 ರಲ್ಲಿ, 1000 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30% ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅತಿಸಾರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ಸೊಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಿಮನದಿಗಳ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಕೃಷಿ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಳಿವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕವು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ a ಪೂರ್ವ ಅಮೆಜೋನಿಯಾದ ಸವನ್ನಾಗಳಿಂದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಿಸುವುದು. ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳು, ಇದು ಅನೇಕ ಜೀವಂತ ಸಮುದ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿರುವುದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ

ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಡಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯು ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತದ ಉಲ್ಬಣ, ಸವೆತ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕರಾವಳಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ದ್ವೀಪ ಸಮುದಾಯಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ವಸಾಹತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹದಗೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಹವಳದ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಅದು ತನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

 


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.