ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೇ?

ಚಿಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ

ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ, ಈ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೋಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಿಮಿಟ್ರಿ g ೆಂಗೇಲಿಸ್ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದನ್ನೇ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ಇರುವುದು ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು?

ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ಡಿಮಿಟ್ರಿ

ಡಿಮಿಟ್ರಿ g ೆಂಗಲಿಸ್ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನ ಗ್ರಂಥಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುವುದು.

ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧನೆ, ಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂತಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

"ಶೀತಲ ಸಮರ" ದ ಮೂಲಕ, ಮಾನವೀಯತೆಯು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ 'ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು' ಅದರ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಶಿಸ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ "ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದು" ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಅನಿಲ ಮಾಲಿನ್ಯ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ವತಃ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಂದು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಬಂಧನವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ನಿಖರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಮಾಲಿನ್ಯ. ದೇಶದ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಅದರ ಜಿಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪಡೆಯುವ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶಗಳು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

"ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ

ಸಹಜವಾಗಿ, ಸಮಂಜಸವಾದಂತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತೊಂದರೆಗಳು. ಇದು ಶಿಸ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಗ್ಗದ ಖರೀದಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸದೆ. ಹಸಿರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಬಾಹ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

 


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.