ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅನೇಕ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಲಸೆ ಮಾದರಿಗಳು. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, in ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಗತಿ, ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ವಲಸೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?

ವಲಸೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವಿಕೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಲಸೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಪಮಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಲಸೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಳಿವಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು 15 ಜಾತಿಯ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ 1.800% ಅಳಿವಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣಗಳು: ಅಕ್ರಮ ಬೇಟೆ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾನವರು ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಈ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 10.000 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1.800 ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದವು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು

ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ .ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಲಸೆ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ತಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ವಲಸೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನೇಕ ವಲಸೆ ಜಾತಿಗಳ ಉಳಿವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಪಕ್ಷಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ negative ಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ಸ್ವಾಲೋಗಳಂತಹ negative ಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವರ ವಲಸೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆಯು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೈವಿಕ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೇಟೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು

ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ರಹಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸೀಮಿತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ.

ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅದು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಅವು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.