ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಗರ ಆಮ್ಲೀಕರಣ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಕಾಡುಗಳು, ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ನೇರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಸಾಗರ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಸರಪಳಿ

ಅಡಿಲೇಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. CO2 ನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆಮ್ಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಸರಪಳಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅದು ಅದರ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ವಿರಾಮವು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು ಮಾನವನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವವರು

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೋಡಲು, ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆದರ್ಶ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪರಭಕ್ಷಕ ಮೀನುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯು ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಮ್ಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಕಶೇರುಕಗಳು, ಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಿನ್ನುವವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೀನುಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅವು ಬೇಟೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.