ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು?

ಮಾಲಿನ್ಯ

ಪ್ರತಿದಿನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ negative ಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮರಳಿನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಬಹುಶಃ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮರಳಿನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆ?

ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇನ್ನೂ 7,5 ಶತಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು .

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು CO2 ಮತ್ತು ಇತರ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವಾಗ, ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ವಿತರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ. ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀತಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ, ಅವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ. ಬೇಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಸವಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ನೀತಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬಳಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಚಲನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಜೆಂಡಾಗಳು 211992 ರಲ್ಲಿ ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಪುರಸಭೆಯ ಪರಿಸರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ನೀತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ನೀವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡಿತ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಲಾರಮಿಸ್ಟ್ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ದೃ bo ೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾಗರಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಜವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೆನೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬಹುದು.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.