ಮೌಂಟ್ ಟೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

Negative ಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

En ಟೀಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟೀಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಜಾಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ (ಒಎಪಿಎನ್) ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಕೊಸ್ ಡಿ ಯುರೋಪಾ, ಸಿಯೆರಾ ನೆವಾಡಾ, ಕ್ಯಾಬ್ರೆರಾ, ಒರ್ಡೆಸಾ ಮತ್ತು ಮಾಂಟೆ ಪೆರ್ಡಿಡೊ, ಕ್ಯಾಬಾಸೆರೋಸ್, ಇಸ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಟಬುರಿಯೆಂಟೆ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನುಸರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಾಪಮಾನ, ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

Asons ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ

ಐದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನಾಡಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರಾದ ತಳದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸವುಗಳು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 2.700 ಮತ್ತು 3.200 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿವೆ ಟೀಡ್ ಶಿಖರದ ಎತ್ತರದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಶಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತನೇ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಟೆನೆರೈಫ್‌ನ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಗಡವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ದಶಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದವಿಯ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.