ಹವಾಮಾನ ಏನು

ಹವಾಮಾನ

ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ. ನಾವು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣದ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ, ಗಾಳಿಯ ಆಡಳಿತ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹವಾಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹವಾಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಹವಾಮಾನ ಏನು

ವಾತಾವರಣ

ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಹವಾಮಾನ ಸಂವಹನ ಬಿಂದುಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ವಾತಾವರಣ, ಜಲಗೋಳ, ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಜೀವಗೋಳ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜೀವಗೋಳ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲಾ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ. ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನದ ವಿಧಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಅಂಶಗಳು

ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪರ್ವತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಣಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸರಳ ವರ್ಗೀಕರಣವೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು. ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ:

 • ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಹವಾಮಾನ: ಆ ಸ್ಥಳವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಭಾಜಕ, ಉಷ್ಣವಲಯದ, ಶುಷ್ಕ ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ, ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ತಾಪಮಾನವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ.
 • ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹವಾಮಾನ: ಇದು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೀತದ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು season ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ದ್ರ ಉಷ್ಣವಲಯದ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಭೂಖಂಡವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.
 • ಶೀತ ಹವಾಮಾನ: ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವು ಕಡಿಮೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ, ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಟಂಡ್ರಾ ಹವಾಮಾನವಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಅಂಶಗಳು

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮುನ್ನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ:

 • ಕೊಠಡಿಯ ತಾಪಮಾನ: ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ವಾತಾವರಣದ ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಶೀತದ ಪ್ರಮಾಣ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನವು ಏರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
 • ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ: ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ತೂಕ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೀರುವ ಒತ್ತಡ ಇದು. ವಾತಾವರಣದ ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಹವಾಮಾನ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಸ್ಥಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು.
 • ಗಾಳಿ: ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಆಡಳಿತವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗಾಳಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಈ ಚಲನೆಯು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
 • ಆರ್ದ್ರತೆ: ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಆವಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುವವರೆಗೂ ವಾತಾವರಣ ಉಳಿಯುವಾಗ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ.
 • ಮಳೆ: ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಮೋಡಗಳ ರಚನೆಗೆ ಒಂದೇ ಘನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಡಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಪ್ಪವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತೂಕದ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅಂಶಗಳು

ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ:

 • ಅಕ್ಷಾಂಶ: ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಕಿರಣಗಳ ಸಂಭವವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ asons ತುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಸಂಭವದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 • ಎತ್ತರ: ಪರಿಸರ ಉಷ್ಣದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೋಲಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಉಷ್ಣದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಮೌಲ್ಯವು 3 ಮೀಟರ್ಗೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವೂ ಹಾಗೆ.
 • ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು: ಸಾಗರ ನೀರಿನ ಚಲನೆಗಳು ಗ್ರಹದಾದ್ಯಂತ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
 • ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದೂರ: ದೂರದ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನಂಶಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ನಿವಾರಿಸು: ಮೇಲ್ಮೈಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು: ಗಾಳಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.