ಹವಾಮಾನ ಅಂಶಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಅಂಶಗಳು

ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಇವೆ ಹವಾಮಾನ ಅಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆ? ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ

ಕಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ನಾವು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮಯವು ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ, ಹಿಮ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಸೆಟ್ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಹವಾಮಾನವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಥಳದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹವಾಮಾನವು ಹವಾಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಹವಾಮಾನ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೀತ ಮತ್ತು ತೇವ ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ಇದು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆ ಅವು ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಣಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಐಬೇರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆಯ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 650 ಲೀಟರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಮಳೆಯ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಒಣ ವರ್ಷಗಳು ಇರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಡೇಟಾವು 100% ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಎಂದು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, 1000 ಮಿ.ಮೀ.ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಡೇಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

ವಾರ್ಷಿಕ ತಾಪಮಾನದ ದಾಖಲೆ

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಾದ ಗಾಳಿಯ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನೂ ಸಹ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಶಗಳು ಕೆಲವು ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಅದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಾಖದ ಧಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಇದು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಉಳಿದ ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಇಂದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನಗಳು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾದ ಮಿತಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಂಶಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಅಂಶವಾಗಿ ಮಂಜು

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಭೂಪ್ರದೇಶ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧ್ರುವಗಳಂತೆ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯದ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಇಳಿಜಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಗ್ರಹದಾದ್ಯಂತ ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಅದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏರುವ ಪ್ರತಿ 100 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ತಾಪಮಾನವು 3 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 3000 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಲ್ಲ.

ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿ ಆಡಳಿತ, ಕಡಿಮೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳು ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

temperatura

ನಾವು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೆಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಮೋಡಗಳು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು ಅದು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಳೆ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ

ಮಳೆ

ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ತೇವಾಂಶದ ಪೋಷಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸಸ್ಯವರ್ಗವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ತೊರೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹರಿವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮೋಡಗಳ ವಿಧಗಳು.

ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮಳೆ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯು ನೀರಿನ ಆವಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬೀರುವ ಶಕ್ತಿ. ಗಾಳಿಯು ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ.

ಮೋಡದ ಹೊದಿಕೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿಕಿರಣ

ಪರಿಸರ ಮೋಡ

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೋಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಹವಾಮಾನದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ. .

ಗಾಳಿ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರೀಯ ಆರ್ದ್ರತೆ, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸೊಲೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಕಿರಣವು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹವಾಮಾನದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.