ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕರಾವಳಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಹಳ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಾವಳಿ ನಗರಗಳಾದ ಲಂಡನ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನೆಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕರಾವಳಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ರೂಪಾಂತರ ಎಂದರೇನು?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕರಾವಳಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರ

ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ನಗರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರರ್ಥ ಕರಾವಳಿಯ ಹಿಂಜರಿತದಿಂದಾಗಿ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ನಷ್ಟ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಈ ಏರಿಕೆಯು ನದೀಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ), ಕರಾವಳಿಯ ಸವೆತ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನೇರ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಪೇನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತಂತ್ರವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ: ದೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಗದ್ದೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ವಭಾವವು ಕರಾವಳಿಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.