ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ othes ಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು?

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪಡೆಗಳು

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ

ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಳಿದಿರುವ ಆಯಾಮಗಳು ಅಗಲ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಉದ್ದ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೂರ್ಯನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು.

ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಇರುವ ಸ್ಥಳವು ವಕ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವಕ್ರತೆಯು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಸಹ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವಕ್ರತೆಯು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅನುವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಥಿಯೋಡರ್ ಕಲುಜಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಆಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಏಕೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸಮೀಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೂಪಗಳ ಗುಂಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು? ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು 4 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 3 ಅಲ್ಲ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಾಮಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಣ್ಣ ಆಯಾಮಗಳು

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾವು 3 ಭೌತಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯಾಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೋಡಬಾರದು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡವುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸಣ್ಣ ಆಯಾಮಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ನೋಡಲಾಗದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ಕೇಬಲ್ ದೂರದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಯಾಮದ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೇಬಲ್ ಅಗಲ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಭೌತಿಕ ಆಯಾಮಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇರುವೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಯುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕ್ಲೈನ್ ​​ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಸಣ್ಣ ಮಾಪಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಮಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ.

ಈ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೀಕೃತ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ.

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಣೆ

ತಂತಿಗಳು

ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ, ಅವಿನಾಭಾವ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕರ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಎಂದು imagine ಹಿಸೋಣ. ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳು ಫೆರ್ಮಿಯನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಸನ್‌ಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೆರ್ಮಿಯನ್. ನಂಬಿದ್ದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ವಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸಣ್ಣ ತಂತು ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಹಗ್ಗ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಣ್ಣ ತಂತಿಗಳು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ತುಣುಕು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ತಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕಂಪಿಸುವ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು 10 ಭೌತಿಕ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಭೌತಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, 10 ರೊಂದಿಗೆ imagine ಹಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು

ಇತರ ವಿಶ್ವಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ

ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ವಿಲೀನ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ವರ್ಮ್ಹೋಲ್ಗಳು ಇತರ ವಿಶ್ವಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸತ್ತಾಗ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯು ಇತರ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಅದು ಇರಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.