ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದುವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯು ಪಡೆಯುವ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ

ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ವಿಸ್ ಸಂಶೋಧಕರ ಗುಂಪು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆಂದೋಲನಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ, ಘಟನೆಯ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ othes ಹೆಯು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ).

ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾನೆ

ಸೂರ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ದಾವೋಸ್ ಸೈಕೋಮೆರಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ, ಸ್ವಿಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಇವಾಗ್), ಜುರಿಚ್‌ನ ಫೆಡರಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಬರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಜ್ಞರು ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೃ solid ವಾದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು, ಅವು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮುಂದಿನ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

1950 ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಹಂತವಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರದ ದುರ್ಬಲ ವಿಕಿರಣವು ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಅರ್ಧ ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ts ಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದುವಾಗ ಸೂರ್ಯನು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಾಖವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಮಾನವ ಪ್ರೇರಿತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ದಾವೋಸ್ ಸೈಕೋಮೆರಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ನರ್ ಷ್ಮುಟ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಜ್ಞರು ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು “ಮುಖ್ಯ” ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ದರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ನಂತರ, ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ, ಸೌರ ವಿಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ-ವಿನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು to ಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಕಳೆದ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ತಾಪಮಾನದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.