ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು

ಸೌರವ್ಯೂಹವು 4.500 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಯಾವ ಹಂತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸೌರಮಂಡಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ನೀಹಾರಿಕೆ

ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತೆ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಖಾಲಿ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ.

ಅದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯನು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು G- ಮಾದರಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಳದಿ ಕುಬ್ಜ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇಂದು ಸುಮಾರು 4.600 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 25 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಸುಮಾರು 99,86% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳು ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗಿನ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳದಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಲೋಹೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಘನ ಸ್ವಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹೊರ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿಲದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಿಲ ದೈತ್ಯರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ದೈತ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕಾರಣ, ನಾವು ಗುರು, ಶನಿ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ 5 ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಅವು ಗೋಳಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಕ್ಷೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹದ ನಡುವಿನ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೊ, ಹೌಮಿಯಾ, ಮೇಕ್‌ಮೇಕ್ ಮತ್ತು ಎರಿಸ್, ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ಲೂಟೊ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪಟ್ಟಿಯು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಗ್ರಹದ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಹದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಲ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 5 ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಸೆರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಪಲ್ಲಾಸ್, ವೆಸ್ಟಾ ಹೈಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಜುನೋ.

ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಕಕ್ಷೆಯ ಆಚೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ: 20 ಪಟ್ಟು ಅಗಲ ಮತ್ತು 200 ಪಟ್ಟು ಬೃಹತ್, ಮತ್ತು ಅವನಂತೆಯೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆಯ ಸಣ್ಣ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು, ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಊರ್ಟ್ ಮೇಘವು ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ಕಕ್ಷೆಯ ಆಚೆಗಿನ ಆಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳ ಗೋಲಾಕಾರದ ಮೋಡವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋಡವು ಐಸ್, ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ 1.000 ಮತ್ತು 100.000 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಭೂಮಿಯ ಐದು ಪಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.

ನೀಹಾರಿಕೆಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಧೂಳಿನ ದಟ್ಟವಾದ, ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಹೊರ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ, ವೇಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳು

ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು

ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ 1644 ರಲ್ಲಿ ರೆನೆ ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟೆಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನೀಹಾರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಇತರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಬೃಹತ್ ಮೋಡವು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಹತ್ತಿರದ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ. ಸಂಕೋಚನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಗೋಳಕ್ಕಿಂತ ಡಿಸ್ಕ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಳಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅವುಗಳ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಸ್ತುಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಘರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಳ ರಚನೆ

ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದ್ರಗಳು ಪ್ರೋಟೋನ್ಬುಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ವಿಲೀನಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಗೊಂದಲಮಯ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವು ಬೆಳಕಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ವಿಕಸನವು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೂರ್ಯನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 1% ಕೋನೀಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ 99,9% ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಗ್ರಹಗಳು 99% ಕೋನೀಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಣವು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ 0,1% ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ವಿವರಣೆಯೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದರ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ...

ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು

ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆಯ ಹಂತ

ಐದು ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ತೋರಿಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • La ಸಂಚಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂರ್ಯನು ದಟ್ಟವಾದ ಅಂತರತಾರಾ ಮೋಡದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.
 • La ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಅಂತರತಾರಾ ಮೋಡವು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
 • La ಬಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂರ್ಯನು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರೋಟೋಸ್ಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣ ಅದು ಗ್ರಹಗಳ ಮೊದಲು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
 • La ಆಧುನಿಕ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂರ್ಯನ ಘನೀಕರಣವು ಘನ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 • La ಆಧುನಿಕ ನೀಹಾರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಧೂಳಿನ ದಟ್ಟವಾದ, ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಹೊರ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ, ವೇಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಸೀಜರ್ ಡಿಜೊ

  ಈ ಲೇಖನವು ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು, ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅನಂತವಾಗಿದೆ, ಅಂತಹ ಅಗಾಧತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳು