ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?

ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳು

ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹಗಳು, ಚಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕ ಗ್ರಹಗಳು ಅದರ ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನಂತಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಗ್ರಹಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಬುಧಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ

ಬುಧವು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಸಹಚರರನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವು ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲ

ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ತಿಳಿದಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಕೆಲವೇ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವೂ ಒಂದು. ಶುಕ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರವು ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಚಂದ್ರ: ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ

ಈಗ ನಾವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಚಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳ: ಕೆಂಪು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರಗಳು

ನಾವು ಈಗ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಮಂಗಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರಹ. ಮಂಗಳವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಇತರ ಚಂದ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಚಂದ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಫೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಮೋಸ್ ಮಂಗಳದ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಭಯ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋಬೋಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು, ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಹೊಂಡದ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ, ಡೀಮೋಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಚಂದ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುರು

ಈಗ ನಾವು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನಿಲ ದೈತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ: ಗುರು. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ದೈತ್ಯವು ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಹವು ಒಟ್ಟು 79 ತಿಳಿದಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಿರ್ವಿವಾದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುಗ್ರಹದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಪಗ್ರಹಗಳು:

 • Io: ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಕ್ರಿಯ ಚಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಭೂದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
 • ಯುರೋಪಾ: ಭೂಮ್ಯತೀತ ಜೀವನವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಾವು ತನ್ನ ಹಿಮಾವೃತ ಕವಚದ ಕೆಳಗೆ ಬೃಹತ್ ಭೂಗತ ಸಾಗರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
 • ಗ್ಯಾನಿಮೀಡ್: ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ. ಗ್ಯಾನಿಮೀಡ್ ಬುಧಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಪ್ಲುಟೊಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾನಿಮೀಡ್ ಸಹ ಭೂಗತ ಸಾಗರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
 • ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೊ: ಗುರುಗ್ರಹದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ. ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೊ ತನ್ನ ಹೊಂಡದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಇವು ಗುರುಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ, ಆಕರ್ಷಕ ಚಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಶನಿ

ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?

ಶನಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆರನೇ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಉಂಗುರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಶನಿಯು ಚಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಒಟ್ಟು 82 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶನಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂದ್ರಗಳು:

 • ಟೈಟಾನ್: ಶನಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರ. ಟೈಟಾನ್ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚಂದ್ರನಾಗಿದ್ದು, ದಟ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ದ್ರವ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ.
 • ಎನ್ಸೆಲಾಡಸ್: ಈ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರನು ಅದರ ಐಸ್ ಗೀಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಗುಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಹಿಮಾವೃತ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಸಾಗರ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮಿಮಾಸ್: ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ಸಾಹಸದಿಂದ ಡೆತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಬೃಹತ್ ಕುಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮಿಮಾಸ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಚಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳು ಶನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಶನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್: ನಿಗೂಢ ಚಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಗ್ರಹಗಳು

ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಐಸ್ ದೈತ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಯುರೇನಸ್ 27 ತಿಳಿದಿರುವ ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ:

 • ಮಿರಾಂಡಾ: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುರಿದು ಮೊನಚಾದ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬಂಡೆಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಚನೆಗಳು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
 • ಒಬೆರಾನ್: ಯುರೇನಸ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರ, ಯುರೇನಸ್, ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನೆಪ್ಚೂನ್ 14 ತಿಳಿದಿರುವ ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದವುಗಳು:

 • ಟ್ರೈಟಾನ್: ಟ್ರೈಟಾನ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಕಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಏಕೈಕ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಹದ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರೈಟಾನ್ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಾರಜನಕದ ಗೀಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
 • ಪ್ರೋಟಿಯಸ್: ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಚಂದ್ರ. ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಕುಳಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದನೆಯ ಆಕಾರವು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.