ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಉಪಗ್ರಹ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವಾಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್‌ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಫಲ, ಉಪಗ್ರಹ ಸೆಂಟಿನೆಲ್- 6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಐದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಗರಗಳು ಹೇಗೆ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಮಿಷನ್ ನಿಖರವಾದ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಉಪಗ್ರಹ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕುಟುಂಬ

ನಾಸಾದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ಉಪಗ್ರಹ ಮಾಪನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ದಣಿವರಿಯದ ವಕೀಲ. ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಏಜೆನ್ಸಿಯ (ESA) ಸೆಂಟಿನೆಲ್-3 ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು TOPEX/Poseidon ಮತ್ತು ಜೇಸನ್-1, 2 ಮತ್ತು 3 ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೇಸನ್-2016 3 TOPEX/Poseidon ಅವಲೋಕನಗಳಿಂದ ಸಮಯ ಸರಣಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಡೇಟಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕಠಿಣ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6B, ಇದನ್ನು 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಈ ನಿರಂತರ ವೀಕ್ಷಣಾ ದಾಖಲೆಯು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಾಸಾದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರೆನ್ ಸೇಂಟ್-ಜರ್ಮೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಮೂಲಕ, ಈ ಅಳತೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮೈಕ್‌ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ."

ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಉಪಗ್ರಹ

ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭೂಮಿಯ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದವು. ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಗರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಶಾಖದ 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರದ ನೀರು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿದೆ, ಕರಗುವ ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳ ನೀರು ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರಗಳ ಏರಿಕೆಯ ದರವು ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತ-ಚಾಲಿತ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹವಾಮಾನ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

"ಸೆಂಟಿನೆಲ್ -6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು" ಎಂದು ಮಿಷನ್‌ಗೆ ನಾಸಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ನಾಸಾದ ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯ ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೋಶ್ ವಿಲ್ಲಿಸ್ ಹೇಳಿದರು. "ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಪೂರ್ಣ ದಶಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ."

ಹಿಂದಿನ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ

2001 ರಿಂದ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜೇಸನ್ ಸರಣಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೋ ಮತ್ತು ಲಾ ನಿನಾದಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ದಾಖಲೆ ಹಡಗುಗಳ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ.

ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರೇಡಿಯೋಮೀಟರ್ (AMR-C) ಉಪಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು Poseidon IV ಮಿಷನ್‌ನ ರೇಡಾರ್ ಅಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಾಗರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ

ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ NASA ಮತ್ತು ESA ಯ ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. NASA, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (NOAA) ಮತ್ತು ESA, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಿಯೋರೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ (EUMETSAT) ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ (CNES) ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ದೀರ್ಘ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 1992 ರಲ್ಲಿ TOPEX/Poseidon ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ US ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಕಾವಲುಗಾರ-6

ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನದ ದತ್ತಾಂಶದ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಿಷನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್‌ನಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ರೇಡಿಯೊ ಆಕ್ಲ್ಟೇಶನ್ ಎಂಬ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (GNSS-RO) ಎಂಬುದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಇತರ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ರೇಡಿಯೊ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸೆಂಟಿನೆಲ್-6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಉಪಗ್ರಹವು ಹಾರಿಜಾನ್‌ಗಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ (ಅಥವಾ ಏರಿದಾಗ), ಅದರ ರೇಡಿಯೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಂಕೇತವು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆವರ್ತನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವು ವಕ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದ ಸಾಂದ್ರತೆ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಕ್ರೀಭವನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

"ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾಪನಗಳಂತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾಪನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಏರ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯ GNSS-RO ಉಪಕರಣ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಿ Ao ಹೇಳಿದರು. "ರೇಡಿಯೋ ನಿಗೂಢತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ."

ಸುಧಾರಿತ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು

ಸೆಂಟಿನೆಲ್ -6 ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ರೀಲಿಚ್ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಪಗ್ರಹದ ರಾಡಾರ್ ಅಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಗಮನಾರ್ಹ ತರಂಗ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು GNSS-RO ಉಪಕರಣಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ವಾತಾವರಣದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಳತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಗರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದ ಮಾಹಿತಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಮಾದರಿಗಳು.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸೆಂಟಿನೆಲ್ -6 ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

  1.   ಸೀಜರ್ ಡಿಜೊ

    ಎಂದಿನಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಶುಭಾಶಯಗಳು